Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

Delen via:

IMPI geeft een nauwkeurigere schatting van het recidief risico en de overlevingskans van individuele patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) dan de huidige IPI. Dit staat beschreven in een JCO-publicatie van het PETRA-consortium, “Een vruchtbare samenwerking met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland”, benoemt prof. dr. J.M. (Josée) Zijlstra-Baalbergen. “Als je de data deelt, dan kun je er meer uithalen. We zijn deze internationale ‘shared database’ gestart met behulp van KWF-grants.”

De International Prognostic Index (IPI) wordt sinds 1993 gebruikt voor het schatten van de prognose van DLBCL-patiënten. “Die score is heel simpel en gebaseerd op de aan- of afwezigheid van enkele risicofactoren, zoals de leeftijd onder of boven 60 jaar en ziektestadium van I/II of III/IV”, vertelt Zijlstra, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC (locatie VUmc). “Dat binaire denken is uit de tijd dat artsen deze risicoscore nog uit hun hoofd moesten bepalen. Tegenwoordig is er uitgebreide ondersteuning met computers. Op die manier kun je het metabool tumorvolume (MTV) berekenen. Dat zegt meer over de ziekte-ernst dan alleen de onderverdeling tussen I/II versus III/IV.”

Betere voorspelling van de prognose

MTV wordt vastgesteld met behulp van 18-fluor fluorodeoxy-glucose positron emissie tomografie-computertomografie (FDG-PET-CT-scan) en is prognostisch in verschillende subtypen lymfomen, waaronder DLBCL. De optimale manier om MTV te bepalen was tot nu toe onbekend.

In eerdere studies is de waarde van MTV op een dichotome manier onderzocht. Zijlstra en anderen evalueerden de relatie tussen MTV, vastgesteld als een continue variabele, met de overlevingskans en de beste manier om MTV te integreren met (componenten van) IPI. Op de website van het PETRA-consortium (PET ReAnalysis, petralymphoma.org) staat een tool waarmee iedere dokter op basis van de scan op een tamelijk simpele manier het MTV kan uitrekenen.

In IMPI worden drie factoren meegenomen: het MTV, dat representatief is voor de totale ziektelast, het stadium, dat een maatstaf is voor de verspreiding van de ziekte, en de leeftijd, die de biologische reserve van de patiënt weerspiegelt. IMPI bleek een eenvoudige en robuuste prognostische index die de prognose voor DLBCL beter voorspelt dan IPI. “IMPI is met name bedoeld om poor risk-patiënten beter te kunnen detecteren”, laat Zijlstra weten. “Met een IPI van 5 heeft de patiënt een minder gunstige prognose dan met een score van 0 of 1, maar de positief voorspellende waarde is niet zo groot. Met een kwantitatieve beoordeling van de PET-scan kun je er veel meer uithalen dan met visuele beoordeling, wat momenteel de standaard is. We denken dat MTV van grote toegevoegde waarde is.”

Gebruik van IMPI in studieverband

In meerdere HOVON-studies naar de eerste- en tweedelijnsbehandeling van DLBCL wordt het MTV bepaald, in aanvulling op de visuele beoordeling van de PET-scan. Voor deze nieuwe (semi)kwantitatieve beoordeling, radiomics genaamd, is in 2019 een nieuwe KWF-grant verstrekt. Het plan is om op alle meetmomenten tijdens het behandeltraject meer uit de PET-scans te halen dan dat tot nu toe is gedaan.

De huidige data zijn vooral verkregen vanuit de eerstelijnsbehandeling. “We hebben in onze PETRA-database nog niet zoveel data over de tweedelijnsbehandeling”, beargumenteert Zijlstra. “Maar bijvoorbeeld in HOVON-136, een nieuwe tweedelijnsstudie, willen we MTV in combinatie met leeftijd en ziektestadium gaan meenemen, om te bepalen of die het beter doet dat de Secundary Age-adjusted IPI, de huidige prognostische index voor het recidief-lymfoom.”

Invloed op de behandeling

Met de IMPI kan niet alleen voorspeld worden welke DLBCL-patiënten het niet goed gaan doen op R-CHOP – het regime waarop deze score is gebaseerd – maar er zijn tegenwoordig betere therapieën, onder andere CAR T-celtherapie en bispecifieke monoklonale antistoffen. “Voor poor risk-patiënten hebben we mogelijk op korte termijn een betere behandeling en moeten we hen veel eerder in studies naar deze nieuwe behandelingen includeren”, vindt Zijlstra. “Als je die nieuwe prognostische index toepast, dan kun je patiënten gericht een andere behandeling aanbieden. We hopen aan te tonen dat na die voorspelling de uitkomsten daadwerkelijk verbeteren.”

Bron:

Mikhaeel NG, Heymans MW, Eertink JJ, et al. Proposed New Dynamic Prognostic Index for Diffuse Large B-Cell Lymphoma: International Metabolic Prognostic Index. J Clin Oncol. 2022:JCO2102063.

Bekijk het volledige overzicht van de nascholingen op MedNet hier

Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

aug 2022 | MM

Lees meer over Positief EMA-advies voor melfalan flufenamide bij RRMM

Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

aug 2022 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib bij polycythaemia vera: 5-jaar follow-up van RESPONSE-2

Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

aug 2022 | Leukemie, Lymfoom, MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem

Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

aug 2022 | MM, Stamceltransplantatie

Lees meer over Toevoegen stamceltransplantatie aan lenalidomide-bortezomib-dexamethason verbetert PFS bij MM

De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

aug 2022 | Borstkanker, Longoncologie, Lymfoom

Lees meer over De meerwaarde van breath-holdtechniek bij bestraling van lymfomen

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

TOPSPIN: een nieuw algoritme dat overleving voorspelt

Lees meer
Lees meer over TOPSPIN: een nieuw algoritme dat overleving voorspelt

HOVON107: plerixafor veilig en efficiënt

Lees meer
Lees meer over HOVON107: plerixafor veilig en efficiënt

Eerste data wereldwijde studie CAR CTL019 bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Eerste data wereldwijde studie CAR CTL019 bij DLBCL

Updateresultaten RESONATE: ibrutinib bij CLL

Lees meer
Lees meer over Updateresultaten RESONATE: ibrutinib bij CLL

Cerdulatinib bij teruggekeerd/refractair CLL en NHL

Lees meer
Lees meer over Cerdulatinib bij teruggekeerd/refractair CLL en NHL

Nieuwe optie slecht gecontroleerde PV zonder splenomegalie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe optie slecht gecontroleerde PV zonder splenomegalie

Finale resultaten CETLAM-03 studie AML

Lees meer
Lees meer over Finale resultaten CETLAM-03 studie AML

Nivolumab bij teruggekeerd/refractair hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Nivolumab bij teruggekeerd/refractair hodgkinlymfoom

Dasatinib bij kinderen en adolescenten met CML-CP

Lees meer
Lees meer over Dasatinib bij kinderen en adolescenten met CML-CP

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022