Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

Delen via:

IMPI geeft een nauwkeurigere schatting van het recidief risico en de overlevingskans van individuele patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) dan de huidige IPI. Dit staat beschreven in een JCO-publicatie van het PETRA-consortium, “Een vruchtbare samenwerking met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland”, benoemt prof. dr. J.M. (Josée) Zijlstra-Baalbergen. “Als je de data deelt, dan kun je er meer uithalen. We zijn deze internationale ‘shared database’ gestart met behulp van KWF-grants.”

De International Prognostic Index (IPI) wordt sinds 1993 gebruikt voor het schatten van de prognose van DLBCL-patiënten. “Die score is heel simpel en gebaseerd op de aan- of afwezigheid van enkele risicofactoren, zoals de leeftijd onder of boven 60 jaar en ziektestadium van I/II of III/IV”, vertelt Zijlstra, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC (locatie VUmc). “Dat binaire denken is uit de tijd dat artsen deze risicoscore nog uit hun hoofd moesten bepalen. Tegenwoordig is er uitgebreide ondersteuning met computers. Op die manier kun je het metabool tumorvolume (MTV) berekenen. Dat zegt meer over de ziekte-ernst dan alleen de onderverdeling tussen I/II versus III/IV.”

Betere voorspelling van de prognose

MTV wordt vastgesteld met behulp van 18-fluor fluorodeoxy-glucose positron emissie tomografie-computertomografie (FDG-PET-CT-scan) en is prognostisch in verschillende subtypen lymfomen, waaronder DLBCL. De optimale manier om MTV te bepalen was tot nu toe onbekend.

In eerdere studies is de waarde van MTV op een dichotome manier onderzocht. Zijlstra en anderen evalueerden de relatie tussen MTV, vastgesteld als een continue variabele, met de overlevingskans en de beste manier om MTV te integreren met (componenten van) IPI. Op de website van het PETRA-consortium (PET ReAnalysis, petralymphoma.org) staat een tool waarmee iedere dokter op basis van de scan op een tamelijk simpele manier het MTV kan uitrekenen.

In IMPI worden drie factoren meegenomen: het MTV, dat representatief is voor de totale ziektelast, het stadium, dat een maatstaf is voor de verspreiding van de ziekte, en de leeftijd, die de biologische reserve van de patiënt weerspiegelt. IMPI bleek een eenvoudige en robuuste prognostische index die de prognose voor DLBCL beter voorspelt dan IPI. “IMPI is met name bedoeld om poor risk-patiënten beter te kunnen detecteren”, laat Zijlstra weten. “Met een IPI van 5 heeft de patiënt een minder gunstige prognose dan met een score van 0 of 1, maar de positief voorspellende waarde is niet zo groot. Met een kwantitatieve beoordeling van de PET-scan kun je er veel meer uithalen dan met visuele beoordeling, wat momenteel de standaard is. We denken dat MTV van grote toegevoegde waarde is.”

Gebruik van IMPI in studieverband

In meerdere HOVON-studies naar de eerste- en tweedelijnsbehandeling van DLBCL wordt het MTV bepaald, in aanvulling op de visuele beoordeling van de PET-scan. Voor deze nieuwe (semi)kwantitatieve beoordeling, radiomics genaamd, is in 2019 een nieuwe KWF-grant verstrekt. Het plan is om op alle meetmomenten tijdens het behandeltraject meer uit de PET-scans te halen dan dat tot nu toe is gedaan.

De huidige data zijn vooral verkregen vanuit de eerstelijnsbehandeling. “We hebben in onze PETRA-database nog niet zoveel data over de tweedelijnsbehandeling”, beargumenteert Zijlstra. “Maar bijvoorbeeld in HOVON-136, een nieuwe tweedelijnsstudie, willen we MTV in combinatie met leeftijd en ziektestadium gaan meenemen, om te bepalen of die het beter doet dat de Secundary Age-adjusted IPI, de huidige prognostische index voor het recidief-lymfoom.”

Invloed op de behandeling

Met de IMPI kan niet alleen voorspeld worden welke DLBCL-patiënten het niet goed gaan doen op R-CHOP – het regime waarop deze score is gebaseerd – maar er zijn tegenwoordig betere therapieën, onder andere CAR T-celtherapie en bispecifieke monoklonale antistoffen. “Voor poor risk-patiënten hebben we mogelijk op korte termijn een betere behandeling en moeten we hen veel eerder in studies naar deze nieuwe behandelingen includeren”, vindt Zijlstra. “Als je die nieuwe prognostische index toepast, dan kun je patiënten gericht een andere behandeling aanbieden. We hopen aan te tonen dat na die voorspelling de uitkomsten daadwerkelijk verbeteren.”

Bron:

Mikhaeel NG, Heymans MW, Eertink JJ, et al. Proposed New Dynamic Prognostic Index for Diffuse Large B-Cell Lymphoma: International Metabolic Prognostic Index. J Clin Oncol. 2022:JCO2102063.

Bekijk het volledige overzicht van de nascholingen op MedNet hier

Quizartinib plus chemotherapie bij nieuw gediagnosticeerde FLT3-ITD-positieve AML

jul 2023 | Leukemie

Lees meer over Quizartinib plus chemotherapie bij nieuw gediagnosticeerde FLT3-ITD-positieve AML

Allogene stamceltransplantatie bij gevorderde cutane T-cellymfomen: CUTALLO

jul 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Allogene stamceltransplantatie bij gevorderde cutane T-cellymfomen: CUTALLO

Bloedingen bij patiënten die acalabrutinib gebruiken

jul 2023 | Leukemie

Lees meer over Bloedingen bij patiënten die acalabrutinib gebruiken

Overmatig veel postpartumbloedingen bij vrouwen met een milde bloedingsstoornis

jul 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Overmatig veel postpartumbloedingen bij vrouwen met een milde bloedingsstoornis

Negatief vergoedingsbesluit tafasitamab

jul 2023 | Lymfoom

Lees meer over Negatief vergoedingsbesluit tafasitamab

De consequenties van opt-in of opt-out

jul 2023

Lees meer over De consequenties van opt-in of opt-out

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

jun 2023 | MDS

Lees meer over Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

jun 2023 | MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

Ruxolitinib is effectief bij myelofibrose ongeacht anemie en transfusiestatus

jun 2023 | MPN

Lees meer over Ruxolitinib is effectief bij myelofibrose ongeacht anemie en transfusiestatus

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022