Kandidaat-vaccins effectief tegen RSV-luchtweginfecties bij ouderen

Delen via:

Recente studies hebben de effectiviteit en veiligheid aangetoond van twee kandidaat-vaccins tegen RSV-luchtweginfecties bij ouderen. Beide studies zijn gepubliceerd in New England Journal of Medicine.

Afbeelding: Peter Hansen / stock.adobe.com

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is bij ouderen een belangrijke oorzaak van acute en lagere luchtweginfecties, klinische complicaties en sterfte. Twee onderzoeksgroepen onderzochten kandidaat-vaccins om luchtweginfecties bij ouderen te voorkomen.

RSVPreF3 OA-vaccin

Onderzoekers van de internationaal lopende AReSVi-006-studie deden een fase III-studie met RSVPreF3 OA, een kandidaat-vaccin gebaseerd op het prefusie F RSV-eiwit.1 Zij randomiseerden 60-plussers 1:1 voor een enkele dosis RSVPreF3 OA of placebo vóór het RSV-seizoen. Doel was het aantonen van effectiviteit en veiligheid van het kandidaat-vaccin tegen ernstige en acute RSV-gerelateerde lagere luchtweginfecties gedurende een RSV-seizoen. 

De studie omvatte bijna 25.000 deelnemers, van wie ongeveer de helft een dosis RSVPreF3 OA kreeg en de andere helft placebo. Met een gemiddelde follow up van 6,7 maanden was de effectiviteit van het kandidaat-vaccin tegen PCR-bevestigde RSV-gerelateerde lagere luchtweginfecties 82,6%, met 7 gevallen in de interventiegroep en 40 in de placebogroep. De effectiviteit tegen ernstige RSV-gerelateerde lagere luchtweginfecties (vastgesteld door de onderzoeker op basis van klinische verschijnselen) was 94,1%, tegen 71,7% RSV-gerelateerde acute luchtweginfecties. De effectiviteit van RSVPreF3 OA tegen de subtypes A en B van RSV was vergelijkbaar. 

In verschillende leeftijdsgroepen en bij deelnemers met comorbiditeit werd een hogere effectiviteit van het kandidaat-vaccin gezien. Het vaccin gaf wel meer bijwerkingen dan placebo, maar deze waren tijdelijk en mild tot matig. De incidentie van serieuze bijwerkingen en mogelijk immuun-gemedieerde ziekten was vergelijkbaar in de 2 groepen. 

De onderzoekers concluderen dat een enkele dosis RSVPreF3 OA-vaccin een aanvaardbaar veiligheidsprofiel heeft en (ernstige) RSV-gerelateerde lagere en acute luchtweginfecties bij 60-plussers kan voorkomen. De effectiviteit is onafhankelijk van het subtype RSV en onderliggende comorbiditeit.

Ad26.RSV.preF-vaccin

De internationale onderzoeksgroep CYPRESS Investigators deed een studie met Ad26.RSV.preF: een adenovirus serotype 26 RSV-vector die een prefusie F (preF)-eiwit aanmaakt.2 In recent onderzoek bleek Ad26.RSV.preF in combinatie met RSV preF-eiwit een humorale en cellulaire immuunreactie op te wekken.

Met het Ad26.RSV.preF-RSV preF-eiwitvaccin is een gerandomiseerde fase IIb proof-of-concept-studie gedaan naar effectiviteit, immunogeniciteit en veiligheid. Deelnemers waren 65 jaar of ouder. Zij werden gerandomiseerd voor het vaccin of placebo. Het primaire eindpunt was het eerste optreden van RSV-gemedieerde lagere luchtweginfectie die voldeed aan 1 van 3 casusdefinities: 3 of meer symptomen; 2 of meer symptomen; 2 of meer symptomen óf 1 of meer symptomen plus minstens een systemisch symptoom.

In de studie kregen 5.782 deelnemers een injectie. RSV-gemedieerde lagere luchtweginfectie volgens een van de 3 definities werd gezien bij respectievelijk 6, 10 en 13 deelnemers in de gevaccineerde groep en bij 30, 40 en 43 ontvangers in de placebogroep. De effectiviteit van het vaccin was respectievelijk 80,0, 75,0 en 69,8% voor de 3 casusdefinities. Na vaccinatie namen de titers van neutraliserende antilichamen na 15 dagen toe met een factor 12, wat overeenkwam met andere metingen van immunogeniciteit.

Lokale en systemische bijwerkingen werden vaker gezien in de vaccingroep dan in de placebogroep: lokaal 37,8 versus 8,4%; systemisch 41,4 versus 16,4%. De meeste bijwerkingen waren mild tot matig. De frequentie van serieuze bijwerkingen was vergelijkbaar in beide groepen (4,6 en 4,7%). 

De conclusie uit deze studie is dat het vaccin bij 65-plussers immunogeen was en RSV-gemedieerde lagere luchtweginfectie heeft voorkomen.

Inmiddels heeft de EMA een positief advies gegeven voor goedkeuring van een eerste vaccin: Positief advies eerste vaccin tegen RS-virus voor ouderen

Referenties:

  1. Papi A, Ison MG, Langley JM, et al. Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults. N Engl J Med. 2023;388:595-608.
  2. Falsey AR, Williams K, Gymnopoulou E, et al. Efficacy and Safety of an Ad26.RSV.preF-RSV preF Protein Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2023;388:609-20. 

Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

mei 2023 | Acuut nierfalen, Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Nefrotoxiciteit van vancomycine in combinatie met β-lactamantibiotica

'Prevotella timonensis' verhoogt gevoeligheid voor hiv-1 bij vaginale dysbiose

mei 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 'Prevotella timonensis' verhoogt gevoeligheid voor hiv-1 bij vaginale dysbiose

Gebruik antibiotica neemt toe met leeftijd

mei 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Ouderen

Lees meer over Gebruik antibiotica neemt toe met leeftijd

Nieuwe klinische behandelstrategieën gericht op het hiv-reservoir

mei 2023 | HIV

Lees meer over Nieuwe klinische behandelstrategieën gericht op het hiv-reservoir

21-valent pneumokokkenconjugaatvaccin veilig en immunogeen bij gezonde volwassenen

mei 2023 | Pneumonie, Vaccinatie

Lees meer over 21-valent pneumokokkenconjugaatvaccin veilig en immunogeen bij gezonde volwassenen

GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19

mei 2023 | SOA, Venereologie

Lees meer over GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Masterclass: Healthy ageing and immunisation

donderdag 22 jun 2023 van 09:00 tot 17:00 | Ouderen, Vaccinatie

Lees meer over Masterclass: Healthy ageing and immunisation

Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

Lees meer
Lees meer over Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

COVID-19 lijkt niet tot meer gevallen van myocarditis te leiden

Lees meer
Lees meer over COVID-19 lijkt niet tot meer gevallen van myocarditis te leiden

‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

Lees meer
Lees meer over ‘Antigene erfzonde’ beïnvloedt humorale respons op COVID-19

Deense cohortstudie: met hiv meer kans op depressie

Lees meer
Lees meer over Deense cohortstudie: met hiv meer kans op depressie

Zeldzaam maar niet ongevaarlijk: een leguanenbeet

Lees meer
Lees meer over Zeldzaam maar niet ongevaarlijk: een leguanenbeet

Met deze tips vinden richtlijnen wél hun weg naar de praktijk

Lees meer
Lees meer over Met deze tips vinden richtlijnen wél hun weg naar de praktijk

Met één vingerprik hiv, hepatitis B en C opsporen

Lees meer
Lees meer over Met één vingerprik hiv, hepatitis B en C opsporen

Griep onschuldig? Zes keer hogere kans op myocardinfarct

Lees meer
Lees meer over Griep onschuldig? Zes keer hogere kans op myocardinfarct

Besmet drinkwater leidt tot uitbraak van buiktyfus op Nederlands schip

Lees meer
Lees meer over Besmet drinkwater leidt tot uitbraak van buiktyfus op Nederlands schip

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2023-02

mei 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-02

MedNet Infectieziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-01

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01