Kleinere resectie niet slechter dan lobectomie bij kleine longtumor

Delen via:

Bij patiënten met perifere T1aN0 niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is sublobaire resectie (wig- of segmentresectie) niet inferieur aan lobectomie. Dat concluderen onderzoekers uit de VS en Canada na een multicenter gerandomiseerde fase III-studie. De studie is recentelijk gepubliceerd in New England Journal of Medicine.1 

Afbeelding: Alice S. / BSIP / picture alliance

Lobectomie is sinds 1995 de chirurgische standaard voor T1N0 NSCLC-patiënten. Een studie van de Lung Cancer Study Group liet toen zien dat lokale terugkeer van de ziekte 3 keer hoger was bij sublobaire resectie dan bij lobectomie, met 50% meer longkankergerelateerde sterfte. Maar sindsdien is veel vooruitgang geboekt in beeldvorming en stadiëring. Preciezere methoden leiden tot de detectie van kleinere en vroegere tumoren. Daardoor is er opnieuw belangstelling gekomen voor sublobaire resectie bij NSCLC-patiënten met klinisch stadium 1a die anders lobectomie zouden moeten ondergaan. Een Japanse fase III-studie, in 2022 gepubliceerd in Lancet2, toonde betere algehele overleving aan met segmentresectie bij patiënten met klein perifeer NSCLC vergeleken met lobectomie. De onderzoekers suggereerden dat segmentresectie de chirurgische standaard zou moeten worden bij deze patiënten.

Opzet studie

De nieuwe studie in de VS en Canada was een multicenter non-inferioriteit fase III-studie met NSCLC-patiënten met tumorstadium T1aN0 (tumor kleiner dan 2 cm, geen uitzaaiingen naar hilaire en mediastinale lymfeklieren). Zij werden gerandomiseerd voor sublobaire of lobaire resectie. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving na randomisatie. Secundaire eindpunten waren algehele overleving, locoregionale en systemische terugkeer van ziekte, en longfuncties.

Tussen juni 2007 en maart 2017 werden 697 patiënten geïncludeerd. Van hen ondergingen 340 patiënten sublobaire resectie en 357 lobaire resectie. 

Na mediane follow-up van 7 jaar was sublobaire resectie niet inferieur aan lobaire resectie wat betreft ziektevrije overleving. De vijfjaars ziektevrije overleving was respectievelijk 63,9% en 64,1%, de vijfjaars algehele overleving 80,3% vs. 78,9%. Tussen beide groepen was er geen substantieel verschil in de incidentie van locoregionale terugkeer van ziekte en terugkeer op afstand. Na 6 maanden postoperatief was er tussen de groepen een verschil van 2 procentpunt wat betreft het gemiddelde percentage van voorspelde FEV in 1 seconde, ten gunste van de sublobaire groep. 

Voorzichtig

De onderzoekers concluderen dat voor deze groep NSCLC-patiënten sublobaire resectie niet inferieur is aan lobectomie wat betreft ziektevrije overleving (primair eindpunt). De algehele overleving (secundair eindpunt) was gelijk voor beide procedures.

De onderzoekers benadrukken wel om voorzichtig te zijn met de interpretatie van de resultaten. Zo waren de onderzochte groepen relatief klein en was er tussen de groepen geen verschil in incidentie of patronen van ziekteterugkeer. Het aantal locoregionale recidieven was iets hoger na sublobaire resectie (13,4% vs. 10,0%) maar het verschil was niet klinisch relevant. Zij schrijven dat de resultaten alleen van toepassing zijn op een nauwkeurig geselecteerde patiëntengroep met perifeer gelokaliseerde NSCLC en met beeldvorming vastgestelde tumorgrootte van ≤ 2 cm. Bovendien moet de afwezigheid van metastasen pathologisch zijn vastgesteld in de hilaire en mediastinale lymfeklieren. Maar de resultaten komen wel overeen met de eerdere Japanse studie. Dat bevestigt dat sublobaire resectie (segment- of wigresectie) een effectieve benadering is voor deze subgroep NSCLC-patiënten, aldus de onderzoekers.

Referenties:

  1. Altorki N, Wang X, Kozono D, et al. Lobar or Sublobar Resection for Peripheral Stage IA Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med, 2023;388:489-98.
  2. Saji H, Okada M, Tsuboi M, et al. Segmentectomy versus lobectomy in small-sized peripheral non-small-cell lung cancer (JCOG0802/WJOG4607L): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet 2022;399:1607-17.

Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

Nieuw platform: Oncologienetwerken Nederland

jun 2024

Lees meer over Nieuw platform: Oncologienetwerken Nederland

“In Heidelberg wordt aantrekkelijk internationaal onderzoek gedaan”

jun 2024

Lees meer over “In Heidelberg wordt aantrekkelijk internationaal onderzoek gedaan”

Neoadjuvante immuuntherapie blijvend succesvol bij dMMR darmkanker

jun 2024 | Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapie blijvend succesvol bij dMMR darmkanker

NVDV en IKNL vanaf nu strategisch partner Zonvenant

jun 2024 | Dermato-oncologie

Lees meer over NVDV en IKNL vanaf nu strategisch partner Zonvenant

1,8 miljoen euro van KWF voor onderzoeksprojecten naar MLD-kankerbehandelingen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over 1,8 miljoen euro van KWF voor onderzoeksprojecten naar MLD-kankerbehandelingen

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

jun 2024 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

jun 2024 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04