Kleinere resectie niet slechter dan lobectomie bij kleine longtumor

Delen via:

Bij patiënten met perifere T1aN0 niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is sublobaire resectie (wig- of segmentresectie) niet inferieur aan lobectomie. Dat concluderen onderzoekers uit de VS en Canada na een multicenter gerandomiseerde fase III-studie. De studie is recentelijk gepubliceerd in New England Journal of Medicine.1 

Afbeelding: Alice S. / BSIP / picture alliance

Lobectomie is sinds 1995 de chirurgische standaard voor T1N0 NSCLC-patiënten. Een studie van de Lung Cancer Study Group liet toen zien dat lokale terugkeer van de ziekte 3 keer hoger was bij sublobaire resectie dan bij lobectomie, met 50% meer longkankergerelateerde sterfte. Maar sindsdien is veel vooruitgang geboekt in beeldvorming en stadiëring. Preciezere methoden leiden tot de detectie van kleinere en vroegere tumoren. Daardoor is er opnieuw belangstelling gekomen voor sublobaire resectie bij NSCLC-patiënten met klinisch stadium 1a die anders lobectomie zouden moeten ondergaan. Een Japanse fase III-studie, in 2022 gepubliceerd in Lancet2, toonde betere algehele overleving aan met segmentresectie bij patiënten met klein perifeer NSCLC vergeleken met lobectomie. De onderzoekers suggereerden dat segmentresectie de chirurgische standaard zou moeten worden bij deze patiënten.

Opzet studie

De nieuwe studie in de VS en Canada was een multicenter non-inferioriteit fase III-studie met NSCLC-patiënten met tumorstadium T1aN0 (tumor kleiner dan 2 cm, geen uitzaaiingen naar hilaire en mediastinale lymfeklieren). Zij werden gerandomiseerd voor sublobaire of lobaire resectie. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving na randomisatie. Secundaire eindpunten waren algehele overleving, locoregionale en systemische terugkeer van ziekte, en longfuncties.

Tussen juni 2007 en maart 2017 werden 697 patiënten geïncludeerd. Van hen ondergingen 340 patiënten sublobaire resectie en 357 lobaire resectie. 

Na mediane follow-up van 7 jaar was sublobaire resectie niet inferieur aan lobaire resectie wat betreft ziektevrije overleving. De vijfjaars ziektevrije overleving was respectievelijk 63,9% en 64,1%, de vijfjaars algehele overleving 80,3% vs. 78,9%. Tussen beide groepen was er geen substantieel verschil in de incidentie van locoregionale terugkeer van ziekte en terugkeer op afstand. Na 6 maanden postoperatief was er tussen de groepen een verschil van 2 procentpunt wat betreft het gemiddelde percentage van voorspelde FEV in 1 seconde, ten gunste van de sublobaire groep. 

Voorzichtig

De onderzoekers concluderen dat voor deze groep NSCLC-patiënten sublobaire resectie niet inferieur is aan lobectomie wat betreft ziektevrije overleving (primair eindpunt). De algehele overleving (secundair eindpunt) was gelijk voor beide procedures.

De onderzoekers benadrukken wel om voorzichtig te zijn met de interpretatie van de resultaten. Zo waren de onderzochte groepen relatief klein en was er tussen de groepen geen verschil in incidentie of patronen van ziekteterugkeer. Het aantal locoregionale recidieven was iets hoger na sublobaire resectie (13,4% vs. 10,0%) maar het verschil was niet klinisch relevant. Zij schrijven dat de resultaten alleen van toepassing zijn op een nauwkeurig geselecteerde patiëntengroep met perifeer gelokaliseerde NSCLC en met beeldvorming vastgestelde tumorgrootte van ≤ 2 cm. Bovendien moet de afwezigheid van metastasen pathologisch zijn vastgesteld in de hilaire en mediastinale lymfeklieren. Maar de resultaten komen wel overeen met de eerdere Japanse studie. Dat bevestigt dat sublobaire resectie (segment- of wigresectie) een effectieve benadering is voor deze subgroep NSCLC-patiënten, aldus de onderzoekers.

Referenties:

  1. Altorki N, Wang X, Kozono D, et al. Lobar or Sublobar Resection for Peripheral Stage IA Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med, 2023;388:489-98.
  2. Saji H, Okada M, Tsuboi M, et al. Segmentectomy versus lobectomy in small-sized peripheral non-small-cell lung cancer (JCOG0802/WJOG4607L): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet 2022;399:1607-17.

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Ontwikkelingen in PSMA-therapie

mei 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Ontwikkelingen in PSMA-therapie

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

mei 2023

Lees meer over Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

Lees meer
Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

Lees meer
Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023

MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022