Klimaatverandering leidt mogelijk tot sterkere allergische reactie op ambrosiapollen

Delen via:

Duitse onderzoekers laten zien dat hogere CO2-niveaus mogelijk een sterkere allergische respons op ambrosiapollen teweegbrengen en dat de verhoogde allergeniciteit afhankelijk is van een samenspel van meerdere metabolieten.

Er is eerder al aangetoond dat verhoogde CO2-niveaus de productie van ambrosiapollen stimuleren. Het effect ervan op de allergeniciteit van de pollen is nog onbekend. De onderzoekers gebruikten een gecombineerde benadering van een in vivo muismodel, humaan in vitro-onderzoek en metabolomics om te onderzoeken of verhoogde CO2-niveaus die scenario’s voor klimaatverandering weerspiegelen, leiden tot een verhoogde allergeniciteit van ambrosiapollen.

Ambrosia werd gekweekt in klimaatgecontroleerde kamers onder normale (380 ppm) of verhoogde (700 ppm, op basis van het RCP4,5-scenario) CO2-niveaus. Pollenextracten (RWE) van controle- of CO2-pollen werden in vivo toegediend in een muismodel voor allergische aandoeningen (dagelijks gedurende 3-11 dagen, n = 5) en in vitro toegediend aan humane nasale epitheelcellen (HNEC’s) en van monocyten afgeleide dendritische cellen (DC’s).

In vivo induceerde CO2-RWE een sterkere allergische inflammatie ten opzichte van controle-RWE. Zo was in de CO2-RWE-behandelde groep het aantal neutrofielen en eosinofielen significant verhoogd na respectievelijk 3 en 11 intranasale toedieningen. Ook was het totaal IgE in serum significant verhoogd en werd hypersecretie van mucus gezien.

In vitro verhoogden HNEC’s die met RWE werden gestimuleerd de productie van pro-inflammatoire cytokines (IL-8, IL-1β, IL-6). Daarentegen verhoogden supernatanten van door CO2-RWE gestimuleerde HNEC’s, ten opzichte van door controle-RWE gestimuleerde HNEC’S, significant de TNF-productie en verlaagden ze de IL-10-productie in DC’s. Vergelijkbare resultaten werden verkregen door DC’s direct met RWE’s te stimuleren. De metaboloomanalyse onthulde differentiële expressie van secundaire metabolieten in controle- versus CO2-RWE. Combinaties van deze metabolieten lokten vergelijkbare reacties uit in DC’s.

Bron:

Rauer D, Gilles S, Wimmer M, et al. Ragweed plants grown under elevated CO2 levels produce pollen which elicit stronger allergic lung inflammation. Allergy. 2020 Oct 9. Online ahead of print.

 

Minder opnames door thuismonitoring van COVID-19-patiënten

apr 2021 |

Lees meer over Minder opnames door thuismonitoring van COVID-19-patiënten

Neutraliserende antistoffen en leeftijdsafhankelijke infectiepatronen van rhinovirus C

apr 2021 |

Lees meer over Neutraliserende antistoffen en leeftijdsafhankelijke infectiepatronen van rhinovirus C

Uitkomsten van COVID-19 na hematopoëtische stamceltransplantatie

apr 2021 |

Lees meer over Uitkomsten van COVID-19 na hematopoëtische stamceltransplantatie

Obesitas beïnvloedt immuunrespons bij COVID-19-patiënten op IC niet

apr 2021 |

Lees meer over Obesitas beïnvloedt immuunrespons bij COVID-19-patiënten op IC niet

Pollen na Pasen

apr 2021 |

Lees meer over Pollen na Pasen

Het 2020 GOLD Science Committee-rapport over COVID-19 en COPD

mrt 2021 |

Lees meer over Het 2020 GOLD Science Committee-rapport over COVID-19 en COPD

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

9 jun 2021 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Live webcast Astmazorg anno 2021

18 mei 2021 om 19:00 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Live webcast Astmazorg anno 2021

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | Cardiologie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Crossing borders in type 2 inflammation

30 sep 2020 | Longziekten

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Dermatologie

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Understanding immunoscience

Longziekten

Lees meer over Understanding immunoscience
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Na infectie met SARS-CoV-2 lijkt één dosis mRNA-vaccin voldoende

Lees meer
Lees meer over Na infectie met SARS-CoV-2 lijkt één dosis mRNA-vaccin voldoende

Verdrievoudigde dosering rifampicine bij hiv in combinatie met tuberculose

Lees meer
Lees meer over Verdrievoudigde dosering rifampicine bij hiv in combinatie met tuberculose

Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Lees meer
Lees meer over Twee nieuwe middelen voor EGFR-positief NSCLC met exon 20-inserties

Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Lees meer
Lees meer over Combinatie osimertinib plus savolitinib mogelijk zinvol bij resistentie via MET-pathway

Langetermijnresultaten KEYNOTE-189 tonen verdubbelde overleving

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten KEYNOTE-189 tonen verdubbelde overleving

Indrukwekkende resultaten trastuzumab-deruxtecan bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Indrukwekkende resultaten trastuzumab-deruxtecan bij HER2+ NSCLC

Update over larotrectinib bij longcarcinoom met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Update over larotrectinib bij longcarcinoom met NTRK-fusies

Chemoradiatie plus pembrolizumab leidt tot respons bij irresectabel stadium III NSCLC

Lees meer
Lees meer over Chemoradiatie plus pembrolizumab leidt tot respons bij irresectabel stadium III NSCLC

Geen voordeel farmacogenomische behandelstrategie bij adjuvante behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel farmacogenomische behandelstrategie bij adjuvante behandeling NSCLC
Er zijn geen podcasts gevonden.