Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Delen via:

AI kan niet langer worden genegeerd. Wat kunnen we met AI als het gaat om het beantwoorden van klinische vragen? In de eerste 2 edities van MedNet Oncologie leggen we een vraag voor aan EvidenceHunt. Deze AI-tool baseert zijn antwoord op bronnen uit PubMed en NICE Guidelines.

Vraag aan EvidenceHunt: Wat is er bekend over de effectiviteit van CAR T-celtherapie bij solide tumoren?

CAR T-celtherapie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandeling van hematologische maligniteiten, maar over de effectiviteit bij solide tumoren is nog minder bekend. Hieronder volgt een overzicht van de huidige kennis over de effectiviteit van CAR T-celtherapie bij de behandeling van solide tumoren, gebaseerd op recente klinische studies en meta-analyses.

 • Een meta-analyse van 22 studies met 262 patiënten toonde een algemeen gepoold responspercentage van 9% (95% CI: 4-16%) voor CAR T-celtherapie bij solide tumoren.1 Deze respons lijkt onafhankelijk te zijn van verschillende behandelstrategieën zoals lymfodepletie voorafgaand aan T-celinfusie, transfectiemethode, duur van de celcultuur, persistentie van CAR T-cellen, transfectie-efficiëntie, totale cel dosis en toediening van IL-2.

Specifieke tumortypes

 • Bij ovarium epitheliale kanker werd een responspercentage van 100% gerapporteerd.2
 • In een systematische review werd een klinisch voordeel vastgesteld van 100% in epitheliaal ovariumkanker, 70-82% in gastro-intestinale tumoren, 79% in mesothelioom, 63% in kleincellige longkanker, 24-67% in sarcoom, 50-62% in prostaatkanker en 45-50% in centraal zenuwstelsel tumoren.3
 • Bij pancreas- en galwegkankers toonden fase 1-studies een beheersbaar veiligheidsprofiel, met lopende effectiviteitsbeoordelingen in dosisuitbreiding en fase 2-studies.4
 • Voor melanoom zijn klinische proeven nog aan de gang om de effectiviteit van deze aanpak te bepalen.5

Specifieke CAR T-celconstructies

 • Een fase 1-studie van CAR T-cellen gericht tegen PSMA bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker toonde aan dat de klinische toepassing van TGF-β-resistente CAR T-cellen haalbaar en over het algemeen veilig is.6
 • Interimresultaten van een fase 1-studie naar CLDN18.2-specifieke CAR T-cellen in gastro-intestinale kankers toonden aan dat deze CAR T-cellen een beloftevolle werkzaamheid vertoonden tegen maagkanker.7

Dosis-respons correlatie voor CAR T-cellen

 • Een systematische review van klinische studies suggereerde dat er voor een gegeven type CAR T-cel (anti-CD19 of anti-BCMA) een specifieke dosis bestaat waarbij een drempel van optimale werkzaamheid optreedt. De studies geincludeerd in deze systematische hadden echter alleen betrekking op behandeling van hematologische maligniteiten.8

Veiligheid en bijwerkingen

 • CAR T-celtherapie had een hoger bijwerkingenpercentage bij patiënten met hematologische maligniteiten, en een vergelijkbaar terugvalpercentage bij patiënten met hematologische of solide maligniteiten.9
 • Koorts was de meest voorkomende bijwerking (35%, 95% CI: 24-61%) bij patiënten met gastro-intestinale tumoren.10

Conclusie

De huidige literatuur toont aan dat CAR T-celtherapie potentieel heeft bij de behandeling van solide tumoren, met variabele responspercentages afhankelijk van het type tumor en de specifieke CAR T-celconstructie. De algemene respons is echter nog steeds laag in vergelijking met de resultaten bij hematologische maligniteiten. Toekomstige studies zouden zich moeten richten op het verbeteren van de antitumorrespons door middel van aangepaste constructies met meer specifieke tumorantigenen, costimulerende domeinen en lentivirale vectoren. Daarnaast is het belangrijk om de veiligheid en bijwerkingen nauwlettend te monitoren. Overlevingsgegevens zijn nodig voor een meer omvattende analyse van de effectiviteit van CAR T-celtherapie bij solide tumoren.

Referenties:

 1. PMID: 30886654
 2. PMID: 34007747
 3. PMID: 36102932
 4. PMIS: 32700185
 5. PMID: 33481629
 6. PMID: 35314843
 7. PMID: 35534566
 8. PMID: 36549782 
 9. PMID: 30621018
 10. PMID: 35928759

Dit is een AI-gegenereerd rapport door de aankomende premium versie van EvidenceHunt. Ga naar https://evidencehunt.com/?origin=springer en maak gratis een online account aan. Je ontvangt dan bij lancering van de premium versie een kortingscode voor 25% per e-mail.

Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

Nieuw platform: Oncologienetwerken Nederland

jun 2024

Lees meer over Nieuw platform: Oncologienetwerken Nederland

“In Heidelberg wordt aantrekkelijk internationaal onderzoek gedaan”

jun 2024

Lees meer over “In Heidelberg wordt aantrekkelijk internationaal onderzoek gedaan”

Neoadjuvante immuuntherapie blijvend succesvol bij dMMR darmkanker

jun 2024 | Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapie blijvend succesvol bij dMMR darmkanker

NVDV en IKNL vanaf nu strategisch partner Zonvenant

jun 2024 | Dermato-oncologie

Lees meer over NVDV en IKNL vanaf nu strategisch partner Zonvenant

1,8 miljoen euro van KWF voor onderzoeksprojecten naar MLD-kankerbehandelingen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over 1,8 miljoen euro van KWF voor onderzoeksprojecten naar MLD-kankerbehandelingen

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

jun 2024 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

jun 2024 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04