Lagere incidentie en andere behandeling van terminaal nierfalen aan het begin van de COVID-19-pandemie

Delen via:

Het aantal patiënten dat in de Verenigde Staten startte met nierfunctievervangende therapie daalde tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie tot een niveau dat sinds 2011 niet meer geobserveerd was.

Dat concludeerden James Wetmore en collega’s op basis van Centers for Medicare & Medicaid Services-gegevens. Zij wilden kwantificeren in hoeverre de COVID-19-pandemie leidde tot verstoringen in de zorg voor nierpatiënten. Daartoe vergeleken ze de incidentie van terminaal nierfalen, typen nierfunctievervangende therapie, eGFR bij de start van dialyse en het gebruik van centraal veneuze katheters (CVK’s) per week van de pandemie (2020), met dezelfde getallen uit 2017-2019.

Vooral in week 15-18 (april) was er een sterke daling van de incidentie van terminaal nierfalen ten opzichte van dezelfde periode in 2017-2019 (incidence rate ratio (IRR) 0,75; 95%-BI 0,73-0,78). Ook vonden er in deze weken minder pre-emptieve niertransplantaties plaats dan verwacht (IRR 0,56; 95%-BI 0,46-0,67).

De gemiddelde eGFR bij de start van dialyse was in week 19-22 (mei) 0,33 ml/min/1,73m2 lager, wat suggereert dat het starten van dialyse werd uitgesteld. De kans om dialyse te beginnen bij een eGFR < 10 ml/min/1,73m2 was dan ook het hoogst in week 19-22 (odds ratio 1,14; 95%-BI 1,05-1,17). In week 11-14 (maart) was de kans om te starten met peritoneale dialyse (versus hemodialyse) 24% hoger (OR 1,24; 95%-BI: 1,14-1,34). Ten slotte werd vaker gestart met hemodialyse via een CVK (OR 1,30, 95%-BI 1,20-1,41). Al deze veranderingen lijken te wijzen op een beperkte toegang tot zorg vroeg in de pandemie.

Ook interessant voor u: Coronavirus veroorzaakt nierschade

Bron:

Wetmore J, Johansen K, Liu J, et al. Changes in Treatment of Patients with Incident End-Stage Kidney Disease During the Novel Coronavirus Disease 2019 Pandemic. J Am Soc Nephrol September 2021. Online ahead of print.

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

nov 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen

Lees meer over Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01