Landelijke infrastructuur voor evalueren van niercelcarcinoom

Delen via:

Onlangs is binnen het NierKanker Netwerk Amsterdam (NKNA) gestart met een samenwerkingsproject van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Het doel is om een landelijke infrastructuur voor de klinische praktijk en het onderzoek naar niercelcarcinoom (RCC) op te zetten, waardoor nieuwe inzichten worden verkregen zowel in de klinische uitkomsten van behandelingen, als in patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) en waardoor een ‘patient-tailored’ aanpak wordt gefaciliteerd.

Foto: Mark van den Brink

In de afgelopen jaren zijn veel chirurgische en systemische opties voor de behandeling van RCC-patiënten beschikbaar gekomen. Het is ondoenlijk om alle nieuwe behandelopties onderling te vergelijken in gerandomiseerde klinische studies. Bovendien ligt in veel trials de nadruk op harde klinische uitkomstmaten, terwijl voor patiënten ook de PROM’s van belang zijn. “Het aantal RCC-patiënten is relatief klein”, voegt Corina van den Hurk van het IKNL toe. “Als je middels observationele dataverzameling onderbouwde keuzes voor de behandeling wilt kunnen maken, dan heb je grotere aantallen nodig. Daarvoor is landelijke samenwerking belangrijk.”

Initiatief en werkwijze

Gezien de beperkingen van klinische trials en de noodzaak voor real-life data om evidencebased beleid op te kunnen stellen, is besloten om een prospectief landelijk cohort op te zetten, PROspectief cohort – Renal Cell Carcinoma (PRO-RCC) genaamd. Medisch oncoloog dr. Adriaan Bins en uroloog dr. Patricia Zondervan vanuit het Amsterdam UMC (locatie AMC) en dr. Corina van den Hurk namens het IKNL zijn de initiatiefnemers van PRO-RCC. De patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’ heeft een adviserende rol.1

In dit project worden resultaten van behandelingen vergeleken met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en aanvullende klinische data. “De uitkomsten zijn zowel klinisch als patiëntgerapporteerd”, laat Van den Hurk weten. Ze legt uit waarom het belangrijk is om beide vast te stellen: “de klinische parameters gaan meer over recidieven en progressievrije en algehele overleving. Aan de PROM’s waarvan resultaten online inzichtelijk zijn, zit de patiëntenzorg vast, waardoor je de kennis direct kunt inzetten in de spreekkamer. PROM’s kunnen op patiënt- én geaggregeerd niveau ondersteunen bij het maken van behandelkeuzes.”

Ontstaan en ontwikkeling

Dit samenwerkingsproject bouwt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan in het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) en de Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI). Net als is toegepast in ProBCI en PLCRC heeft PRO-RCC een TwiC (trial within a cohort) design, vertelt Van den Hurk. “Hierdoor kan met relatief minder tijdsinvestering sneller een gerandomiseerde klinische trial worden uitgevoerd.”

Voor de urologische tumoren is blaaskanker het verst met het opzetten van een register en is er steeds meer samenwerking om gezamenlijke registers op te zetten. Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) voorziet in de toekomst in standaarden voor het opzetten van een dergelijke infrastructuur.

PRO-RCC bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase voor het verkrijgen van financiering, het bouwen van de technische infrastructuur, de klinische aanvullende dataverzameling en implementatie. Er wordt gestart met implementatie in de NKNA-ziekenhuizen. Na deze pilotfase wordt vanuit WIN-O ingezet op uitbreiding naar andere Nederlandse ziekenhuizen. Uitgangspunt is het bijeenbrengen en delen van data om bij te dragen aan verbetering van de zorg voor RCC-patiënten.1 “Het doel is dat zo veel mogelijk ziekenhuizen gaan aansluiten, om op die manier grote aantallen te kunnen verzamelen”, voegt Van den Hurk toe.

Vragenlijsten via app

Terwijl op het gebied van andere tumorsoorten gevalideerde PROM’s en Dutch Institute for Clinic Auditing (DICA)-registraties zijn ontwikkeld, ontbreekt dat vooralsnog op het gebied van RCC. Deze leemte wordt binnen het PRO-RCC gevuld middels een patiëntenvolgsysteem. Dat werkt als volgt: aan RCC-patiënten wordt gevraagd om online vragenlijsten in te vullen. De patiënt geeft iedere week een rapportage van zijn/haar symptomen en vult periodiek een vragenlijst over de eigen gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven in. Via een patiëntenvolgsysteem, dat door het IKNL in samenwerking met Tilburg University is ontwikkeld, ‘PROFILES’ genaamd, worden de resultaten real-time teruggekoppeld aan de zorgverlener en patiënt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de monitoring en de aanpak van bijwerkingen.1

De symptomen zijn in grafiekjes weergegeven. “Je kunt in één oogopslag zien waar de patiënt last van heeft”, benoemt Van den Hurk een eerste voordeel hiervan. “Daardoor hoef je niet meer ter plekke alles uit te vragen. Omdat de patiënt wekelijks thuis in een app alle symptomen heeft bijgehouden, krijg je een mooi beeld over hoe het in de loop van de tijd met de patiënt gaat. Het is dus niet alleen maar een momentopname tijdens het consult in het ziekenhuis.” Dat biedt waardevolle informatie, legt ze uit: “De ernst en incidentie van de klachten bij de patiënt thuis blijken in studies niet overeen te komen met die momentopname.”

Eerder interveniëren

Een bijkomend voordeel van de inzet van een app is dat op een eerder moment interventies mogelijk zijn. “Dat is uit studies bij longkanker gebleken. Als bepaalde klachten toenemen, kun je eerder een recidief detecteren, waardoor je eerder kunt ingrijpen en zodoende de overleving kunt verbeteren. Dat is een mooie verdienste van een dergelijke eenvoudige app. Bovendien kun je tijdig klachten of bijwerkingen detecteren, waardoor je wellicht erger kunt voorkomen en bijvoorbeeld de behandeling langer voortgezet kan worden. Op die manier is er nog veel winst te behalen.”

Door de corona-epidemie is thuismonitoring en videoconsulten in opkomst gekomen. “Dat is positief voor de afname van de PROM’s thuis”, stelt Van den Hurk, “want de methodologie en toepassing daarvan zijn in snel tempo verbeterd, dus ook de kennis die we daarmee kunnen genereren.”

Waardevolle bron voor onderzoek

Alle verzamelde gegevens zijn een waardevolle bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. “We kunnen hier predictiemodellen mee maken”, noemt Van den Hurk een mogelijke toepassing. “Zo is wat er aan het begin van de behandeling gebeurt, mogelijk voorspellend voor de uiteindelijke uitkomsten, zoals het optreden van recidieven, de overlevingskansen en klachten op de lange termijn. Er zijn zoveel langetermijnklachten, daar moet wat mee gebeuren. Als je die bijwerkingen gaat monitoren, kun je ze in de toekomst hopelijk bij de bron aanpakken. Momenteel is hier namelijk weinig over bekend, terwijl het juist voor patiënten van groot belang kan zijn. De patiëntenvereniging heeft dan ook veel interesse voor dit onderzoek.”

Er is een eerste idee vanuit de WIN-O geopperd over vergelijking van twee verschillende behandelingen op het gebied van RCC in een TwiC.

Patient-tailored beleid

De hoop is dat door meer inzicht in de PROM’s, kwaliteit van leven en bijwerkingen een meer patient-tailored beleid uitgevoerd kan gaan worden. “Als je door middel van de predictiemodellen kunt voorspellen dat iemand door een bepaalde interventie ernstige vermoeidheid of andere klachten zal ontwikkelen, dan kun je bijvoorbeeld de dosis aanpassen of kiezen voor een ander medicijn”, noemt Van den Hurk als voorbeeld. “Daardoor kun je beter patient-tailored behandelingen gaan inzetten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt niet alleen langer overleeft, maar ook een zo goed mogelijke kwaliteit van leven heeft.”

Met dank aan dr. Adriaan Bins en dr. Patricia Zondervan voor hun feedback op de tekst.

Referentie

  1. PRO-RCC: evalueren patiëntuitkomsten en behandelkeuzes niercelcarcinoom. 15 mei 2020. www.iknl.nl.

 

 

 

 

Patiënten met zeldzame kanker ervaren lagere kwaliteit van leven

jun 2023

Lees meer over Patiënten met zeldzame kanker ervaren lagere kwaliteit van leven

Wetenschappers ontdekken waarom immuuntherapie soms niet werkt

mei 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Wetenschappers ontdekken waarom immuuntherapie soms niet werkt

Preoperatieve intraveneuze of orale ijzersuppletie bij patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2023 | Benigne hematologie, Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Preoperatieve intraveneuze of orale ijzersuppletie bij patiënten met colorectaal carcinoom

Antibiotica voorafgaand aan checkpointremmer geassocieerd met slechtere overleving

mei 2023 | Immuuntherapie

Lees meer over Antibiotica voorafgaand aan checkpointremmer geassocieerd met slechtere overleving

Rol van kankergeassocieerde fibroblasten bij vroege vormen darmkanker

mei 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Rol van kankergeassocieerde fibroblasten bij vroege vormen darmkanker

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

CAR T-celtherapie effectiever dan standaardtherapie bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

jun 2023 | MM

Lees meer over CAR T-celtherapie effectiever dan standaardtherapie bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

Toevoegen olaparib plus durvalumab aan standaardbehandeling verbetert progressievrije overleving gevorderd ovariumcarcinoom

jun 2023 | Gynaecologische oncologie

Lees meer over Toevoegen olaparib plus durvalumab aan standaardbehandeling verbetert progressievrije overleving gevorderd ovariumcarcinoom

Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Radium-223 kan rol spelen in behandelalgoritme mCRPC

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Studie toont nadelen van eerstelijns CDK4/6-remmer bij HR+, HER2- gevorderd mammacarcinoom

jun 2023 | Borstkanker

Lees meer over Studie toont nadelen van eerstelijns CDK4/6-remmer bij HR+, HER2- gevorderd mammacarcinoom

Zowel oudere als jongere patiënt met agressief HR+, HER2- mammacarcinoom heeft voordeel van eerstelijns ribociclib

jun 2023 | Borstkanker

Lees meer over Zowel oudere als jongere patiënt met agressief HR+, HER2- mammacarcinoom heeft voordeel van eerstelijns ribociclib

Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

jun 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Erdafitinib verbetert overleving bij FGFR-gemuteerd, gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

Neoadjuvante immuuntherapie plus chemotherapie verbetert eventvrije overleving bij NSCLC

jun 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapie plus chemotherapie verbetert eventvrije overleving bij NSCLC

Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

jun 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023

MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05