“Longkankernet levert enorm veel op”

Delen via:

Longkankernet in het oosten van het land breidt zich gestaag uit. Er is al structurele samenwerking tussen zes ziekenhuizen, en enkele andere sluiten zich binnenkort aan. Grote pluspunten zijn snelheid van diagnostiek, optimale zorg voor de patiënt en korte lijnen tussen behandelaars. De samenwerking geeft alle betrokkenen plezier en energie, vertellen prof. Michel van den Heuvel (Radboudumc) en Roy Dambacher (Elkerliek, Helmond).

Toen enkele jaren geleden de immuuntherapie werd uitgerold over verschillende centra, werd al gesproken over regionale samenwerking. Volgens de NVALT-criteria voor toepassing van immuuntherapie mocht alleen Radboudumc de nieuwe behandelingen gaan geven, vertelt Van den Heuvel. “Dat vonden we niet ideaal, want daarmee konden we veel patiënten geen zorg dicht bij huis bieden. We wilden de zorg rond immuuntherapie niet centraliseren, maar wel de regie nemen over die zorg.”

Met elkaar patiënten bespreken

Er werd een bijeenkomst belegd met longartsen en managers uit Radboudumc en drie omliggende ziekenhuizen: Elkerliek (Helmond), CWZ (Nijmegen) en Maasziekenhuis Pantein (Beugen). Daar werd besloten om de zorg rond immuuntherapie in een netwerk te gaan vormgeven en met elkaar patiënten te gaan bespreken. Begin 2019 is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met ziekenhuisbesturen, zorgverzekeraars en enkele andere betrokken partijen. “We gingen onder andere informatie delen over kwaliteitskenmerken van de zorg in de ziekenhuizen”, aldus Van den Heuvel. “We zijn tevens een nieuw, gezamenlijk MDO gestart dat nu wekelijks plaatsvindt. Daar bespreken we alle longkankerpatiënten die in aanmerking komen voor immuuntherapie of doelgerichte therapie. We hebben een onderwijstraject opgezet en zijn immuuntherapie gefaseerd gaan introduceren: eerst immuuntherapie met single agents en daarna chemo-immuuntherapie.”

Inmiddels zijn ook Bernhoven (Uden) en Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) bij Longkankernet aangesloten. 

Dynamisch

Van den Heuvel ziet het netwerk als een dynamische samenwerking, waarbij gaandeweg protocollen en afspraken kunnen worden aangepast. Er is een gemeenschappelijk zorgpad voor alle longkankerzorg en tevens een werkgroep voor medisch-inhoudelijk overleg over behandelingen en controles. Het MDO heeft inmiddels drie takken: overleg over systeemtherapie, een moleculair-tumorboard voor een klein deel van de patiënten, en de centrale introductie van nieuwe behandelingen. “Als er een nieuwe indicatie is, bespreken wij die meteen met elkaar. Een nieuwe behandeling kan centraal of decentraal plaatsvinden. Zo hebben we over de nieuwe duale immuuntherapie afgesproken dat we die, afhankelijk van de aantallen patiënten en de indicatiestelling, van centraal naar decentraal uitrollen. En als nieuwe medicatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld in een early-accessprogramma, hebben we die ook voor alle patiënten beschikbaar.”

Al in 2019 is binnen Longkankernet een innovatieagenda samengesteld. Een onderwerp waar nu aan gewerkt wordt, is patiëntparticipatie: hoe kunnen patiënten met de arts een goede beslissing nemen over een behandeling? “Dat gaat over met name het informeren van de patiënt: wie doet dat, en op welk moment?”, aldus Van den Heuvel. “Landelijk bestaan op dit gebied al veel initiatieven, en ook wij zijn hier nu mee bezig. Zo komt er een nieuwe website met onder andere patiënteninformatie, protocollen en wetenschappelijke informatie.”

Geen Radboudumc-project

De grootste meerwaarde van Longkankernet is volgens Van den Heuvel de kwaliteit van zorg. Die ontstaat door continu te overleggen en elkaar aan te spreken. “Het netwerk is geen Radboudumc-project, maar iets dat we met elkaar doen, inclusief verpleegkundig specialisten en ook steeds meer chirurgen. Het netwerk wordt dus steeds concreter en meer multidisciplinair.”

Ook in Zuid-West- en Noord-Nederland bestaan longkankernetwerken. Van den Heuvel wil deze netwerken met elkaar gaan vergelijken. “Niet om elkaar te beconcurreren, maar om van en met elkaar te leren. We willen in Nederland niet één netwerk, maar we willen wel samen beter worden. Regionaliseren van zorg en centraliseren van complexe zorg, dat brengt vooruitgang. En afgezien van de ‘harde’ winstpunten van het netwerk, zie ik bij iedereen plezier om met elkaar zorg te leveren. Dat geeft vertrouwen voor toekomstige samenwerking op andere gebieden. Ook dat is grote meerwaarde van de samenwerking.”

Collega’s in de regio

Dat laatste beaamt Roy Dambacher (Elkerliek). “Het is leuk en leerzaam om regelmatig bij elkaar te zitten. Zelf ben ik opgeleid in het CWZ en ik vond het mooi om weer samen te werken met mijn opleider en oud-collega’s van toen. Het is bijzonder en leerzaam om contact te hebben met collega’s in de regio. We gaan ons daarom ook richten op meer onderwijs en nascholing vanuit het netwerk.”

Al vóór Longkankernet was er samenwerking tussen Elkerliek en Radboudumc, met name voor de complexere longkankerzorg. “Er was al een MDO-structuur voor longkankerchirurgie, omdat dat is gecentraliseerd in het Radboud. Longkankernet was de volgende stap in die samenwerking. En dat verloopt soepel en tot grote tevredenheid, zowel voor behandelaars als voor patiënten. De meerwaarde voor de patiënt is dat die via ons ziekenhuis de beste longkankerzorg krijgt. We kunnen zorg lokaal bieden, of zo nodig verwijzen. Alle longkankerpatiënten worden besproken in het netwerk, zodat iedere casus vanuit een groter geheel wordt bekeken. Dat resulteert in een optimaal behandelplan.”

Korte lijnen

Voor de betrokken behandelaars is een pluspunt dat de lijnen kort zijn en snel overleg mogelijk is. Dambacher: “Tussen de reguliere MDO’s door kan ik altijd even bellen om ruggenspraak te houden. En we kunnen patiënten makkelijk heen en weer verwijzen. Als snel een onderzoek moet gebeuren, is dat eenvoudig te regelen. Zo ontstaat geen vertraging in de diagnostiek. Ook dat is meerwaarde voor de patiënt.”

Met de komst van gerichte therapieën en immuuntherapieën worden behandelingen steeds complexer. Dat vergroot de noodzaak voor breder overleg. En dat werpt zijn vruchten af, merkt Dambacher. “Doordat we kunnen leunen op de ervaring van Radboudumc zijn specifieke behandelopties bij ons sneller toegankelijk. Voorheen verwezen we patiënten voor immuuntherapie, maar dat bieden we inmiddels al een tijdje zelf in ons ziekenhuis.”

Volgens Dambacher geeft de samenwerking iedereen energie. Ook bijvoorbeeld de longcare-verpleegkundigen in de verschillende ziekenhuizen hebben contact met elkaar. “We willen allemaal de beste zorg voor de patiënt. Wat betreft zorg, snelheid en werkplezier levert het netwerk enorm veel op. Het kost in eerste instantie tijd en inspanning om een netwerk op te zetten, maar dat betaalt zich dubbel en dwars terug.”

Analyses

Het vliegwiel voor de samenwerking binnen Longkankernet was de immuuntherapie. Aanvankelijk vonden die behandelingen plaats in het Radboudumc, maar nu is alle immuuntherapie verdeeld over de deelnemende ziekenhuizen. “We hebben al analyses gedaan van de kwaliteit van zorg”, vertelt prof. Michel van den Heuvel. “In eerste instantie ging dat over aantallen behandelaars, verpleegkundigen en faciliteiten. Maar er is ook al een analyse gedaan over de aantallen patiënten die in Longkankernet zijn besproken en welke behandeling zij hebben gehad. De volgende analyse staat gepland voor september. We gaan dan dieper in op aantallen patiënten die zich presenteren met longkanker en hoeveel van hen worden behandeld. Ook gaan we na of alle patiënten inderdaad in het MDO worden besproken en wat de oorzaken zijn als dat niet gebeurt.”

Dit interview is verschenen in MedNet Oncologie – Special Longkanker. Ook deze artikelen zijn in de Special Longkanker verschenen:

ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

feb 2024 | Bot en wekedelentumoren, Leukemie

Lees meer over ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Gunstig effect van koffie bij darmkanker

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstig effect van koffie bij darmkanker

Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

feb 2024

Lees meer over Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

feb 2024

Lees meer over Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

25ste Nationale Longkanker Symposium

feb 2024 | Chirurgie, Immuuntherapie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over 25ste Nationale Longkanker Symposium

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02