Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Delen via:

Uit Zweedse data blijkt dat er uitgesproken verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in de zorg rondom chronische nierschade (CNS). Zo hadden vrouwen een lagere kans om gediagnosticeerd te worden, een nefroloog te bezoeken en om volgens geldende richtlijnen gemonitord en behandeld te worden.

Afbeelding: ronstik / stock.adobe.com

Dit concludeerden de onderzoekers op basis van gegevens over 227.847 volwassenen (55% vrouw) in Stockholm die tussen 2009 en 2017 ten minste één poliklinische meting van de eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2 hadden.

Op het moment van inclusie hadden vrouwen al een lagere kans (odds) dan mannen om een diagnostische code voor CNS te krijgen en om RAS-remmers en statines voorgeschreven te krijgen. Daarnaast bleek uit time-to-event-analyses dat ze een lagere kans hadden gediagnosticeerd te worden met CNS (HR 0,43; 95%-BI 0,42-0,45) en doorverwezen te worden naar een nefroloog (HR 0,46; 95%-BI 0,43-0,48) vergeleken met mannen, onafhankelijk van ziekte-ernst, aanwezigheid van albuminurie en criteria voor verwijzing. Bovendien werden creatininespiegels en albuminurie minder gemonitord bij vrouwen, zelfs als ze diabetes of hypertensie hadden. De verschillen bleven overeind na correctie voor comorbiditeit, albuminurie en opleidingsniveau en werden ook aangetoond in subgroepen met een verhoogd risico op nierziekte, een evidence-based indicatie voor medicatie en/of een bevestigde CNS-diagnose bij opnieuw testen.

De bevindingen waren geen momentopname. Hoewel de kwaliteitsindicatoren voor nefrologische zorg geleidelijk verbeterden over de tijd, bleef het sekseverschil bestaan. Deze bevindingen impliceren dat man-vrouwverschillen in de etiologie, prevalentie, progressie en uitkomsten van nierziekte mogelijk veroorzaakt worden door verschillen in de geleverde gezondheidszorg. Meer gelijkheid tussen seksen in de zorg is rechtvaardiger en kan mogelijk de last van CNS verminderen.

Bron:

Swartling O, Yang Y, Clase CM, et al. Sex Differences in the Recognition, Monitoring, and Management of CKD in Health Care: An Observational Cohort Study. J Am Soc Nephrol 2022;33:1903-14.

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

nov 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen

Lees meer over Grensoverschrijdend onderzoek naar cardiorenaal syndroom

Effecten van kaliumsuppletie bij patiënten met chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Effecten van kaliumsuppletie bij patiënten met chronische nierschade

Nieuwe website expertisenetwerk nefrotisch syndroom online

okt 2022

Lees meer over Nieuwe website expertisenetwerk nefrotisch syndroom online

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01