Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Delen via:

Uit Zweedse data blijkt dat er uitgesproken verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in de zorg rondom chronische nierschade (CNS). Zo hadden vrouwen een lagere kans om gediagnosticeerd te worden, een nefroloog te bezoeken en om volgens geldende richtlijnen gemonitord en behandeld te worden.

Afbeelding: ronstik / stock.adobe.com

Dit concludeerden de onderzoekers op basis van gegevens over 227.847 volwassenen (55% vrouw) in Stockholm die tussen 2009 en 2017 ten minste één poliklinische meting van de eGFR lager dan 60 ml/min/1,73 m2 hadden.

Op het moment van inclusie hadden vrouwen al een lagere kans (odds) dan mannen om een diagnostische code voor CNS te krijgen en om RAS-remmers en statines voorgeschreven te krijgen. Daarnaast bleek uit time-to-event-analyses dat ze een lagere kans hadden gediagnosticeerd te worden met CNS (HR 0,43; 95%-BI 0,42-0,45) en doorverwezen te worden naar een nefroloog (HR 0,46; 95%-BI 0,43-0,48) vergeleken met mannen, onafhankelijk van ziekte-ernst, aanwezigheid van albuminurie en criteria voor verwijzing. Bovendien werden creatininespiegels en albuminurie minder gemonitord bij vrouwen, zelfs als ze diabetes of hypertensie hadden. De verschillen bleven overeind na correctie voor comorbiditeit, albuminurie en opleidingsniveau en werden ook aangetoond in subgroepen met een verhoogd risico op nierziekte, een evidence-based indicatie voor medicatie en/of een bevestigde CNS-diagnose bij opnieuw testen.

De bevindingen waren geen momentopname. Hoewel de kwaliteitsindicatoren voor nefrologische zorg geleidelijk verbeterden over de tijd, bleef het sekseverschil bestaan. Deze bevindingen impliceren dat man-vrouwverschillen in de etiologie, prevalentie, progressie en uitkomsten van nierziekte mogelijk veroorzaakt worden door verschillen in de geleverde gezondheidszorg. Meer gelijkheid tussen seksen in de zorg is rechtvaardiger en kan mogelijk de last van CNS verminderen.

Bron:

Swartling O, Yang Y, Clase CM, et al. Sex Differences in the Recognition, Monitoring, and Management of CKD in Health Care: An Observational Cohort Study. J Am Soc Nephrol 2022;33:1903-14.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights 2021

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2021

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021

Lees meer over ASN Highlights 2020

Hypofosfatemie

4 mrt 2020

Lees meer over Hypofosfatemie

Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken

28 nov 2018 om 20:30

Lees meer over Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01