Metformine versus metformine

Delen via:

Is metformine wel zo goed en onschadelijk als wetenschappers beweren dat het is? Ja, zegt Harold Lebovitz van State University of New York. Onzeker, zegt Rury Holman van Oxford University. De twee grootheden op het gebied van diabetes gingen vrijdag met elkaar in debat op het congres van de European Association for the Study of Diabetes in Wenen.

Het bewijs voor de werking en veiligheid metformine is onduidelijk, stelde Holman. “Als het wel geheel duidelijk was dan zouden we hier vandaag niet tegenover elkaar staan”, zei hij. Maar Lebovitz liet zich daar niet door uit het veld slaan. Hij werd niet moe te benadrukken dat er talloze studies zijn gedaan die het effect en de veiligheid van het middel ruimschoots aantonen. Hij wees daarbij onder meer op de grote UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)-studie waarvan de resultaten in 1998 uitgebreid in The Lancet gepubliceerd werden. Het was een gerandomiseerde multicenter trial waar 5102 patiënten met diabetes type 2 aan deelnamen. De studie duurde 20 jaar en toonde aan dat de complicaties van diabetes type 2, in tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, gereduceerd konden worden door het verbeteren van de glucosespiegels in het bloed en goed bloeddrukmanagement. “De UKPDS toonde aan dat metformine niet alleen de HbA1c verlaagt, maar ook het risico op cardiovasculaire aandoeningen vermindert en daarmee ook de mortaliteitscijfers beïnvloedt”, zei Lebovitz.

Observationeel

Eigenlijk is er sindsdien geen betere studie verschenen, moest Lebovitz erkennen. “Ze zijn vooral obervationeel en niet gerandomiseerd gecontroleerd. Maar er is wel de REACH-registry, een studie naar coronaire hartziekte, perifeer vaatlijden, cerebrovasculaire aandoeningen en meerdere bekende risicofactoren voor atherothrombose in 3647 centra in 29 landen. Deze studie laat zien dat de mortaliteit met metformine 6,3 % is en zonder metformine 9,8 %.”

Lebovitz toonde achtereenvolgens nog meer studies waarin duidelijk aangetoond werd dat metformine de mortaliteit laat dalen. “Dan is het natuurlijk altijd de vraag: laat metformine de sterfte dalen of laten andere middelen en factoren de sterfte juist stijgen.” Hij toonde de Kaplan-meier curves uit de UK Clinical Practice Research Datalink (2000) die lieten zien dat het gebruik van metformine bij diabetespatiënten een even hoog sterftecijfer gaf als het gebruik van metformine bij mensen zonder diabetes.

Verder liet hij enkele studies zien die aantonen dat het het risico op kanker bij diabetes vermindert. “Voeg daarbij het gewichtsverlies, het voorkomen van hypoglycaemieën en de geringe bijwerkingen en het is duidelijk dat het goed werkend middel is, dat bovendien iedereen kan betalen.”

Melkzuuracidose

Rury Holman noemde het feit dat Lebovitz en hij het over de meeste dingen wel eens waren: metformine verlaagt de bloedsuikerspiegel, het verlaagt de HbA1c, er zijn weinig hypo’s, er is geen gewichtstoename, metformine kan het LDL-cholesterol en het tryglicerideniveau verlagen en er zijn, behoudens in sommige gevallen gastro-intestinale klachten, weinig bijwerkingen.

“Wat ons echter wel zorgen baart is het risico van melkzuuracidose dat zeker kan optreden”, zei Holman. “Het komt zeer weinig voor, 0.02 tot 0.09 per 1000 patiënten per jaar, maar als bij die patiënten is het wel in 30 tot 50 5 van de gevallen dodelijk. Het is dus raadzaam om bij patiënten met nierinsufficiëntie erg terughoudend te zijn met metformine.”

GLINT

Holman noemde tevens de onduidelijke rol van metformine bij kanker. “We weten er nog weinig van. Of metformine kanker bij diabetes kan verminderen is gewoon niet vast te stellen nu. Daar zijn de studies tot nu toe gewoon te klein voor. Daarom hopen we met GLINT wel meer zekerheid hierover te krijgen. De resultaten daarvan worden in 2022 verwacht.”

50 jaar na de introductie van metformine bestaat er nog steeds onzekerheid over de ware voordelen van metformine, concludeerde Holman aan het einde van zijn betoog. “Laten we hopen dat de komende studies meer duidelijkheid brengen over de impact van metformine op kanker en cardiovasculaire ziektes.”

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

aug 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

aug 2023 | Osteoporose

Lees meer over Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

jul 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 tot donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen, Overig

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

aug 2023 | Hartfalen

Lees meer over Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

jul 2023 | Diabetes, Neuro-vasculair

Lees meer over Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

jun 2023 | Atherosclerose, Diabetes

Lees meer over Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.