Metformine versus metformine

Delen via:

Is metformine wel zo goed en onschadelijk als wetenschappers beweren dat het is? Ja, zegt Harold Lebovitz van State University of New York. Onzeker, zegt Rury Holman van Oxford University. De twee grootheden op het gebied van diabetes gingen vrijdag met elkaar in debat op het congres van de European Association for the Study of Diabetes in Wenen.

Het bewijs voor de werking en veiligheid metformine is onduidelijk, stelde Holman. “Als het wel geheel duidelijk was dan zouden we hier vandaag niet tegenover elkaar staan”, zei hij. Maar Lebovitz liet zich daar niet door uit het veld slaan. Hij werd niet moe te benadrukken dat er talloze studies zijn gedaan die het effect en de veiligheid van het middel ruimschoots aantonen. Hij wees daarbij onder meer op de grote UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)-studie waarvan de resultaten in 1998 uitgebreid in The Lancet gepubliceerd werden. Het was een gerandomiseerde multicenter trial waar 5102 patiënten met diabetes type 2 aan deelnamen. De studie duurde 20 jaar en toonde aan dat de complicaties van diabetes type 2, in tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, gereduceerd konden worden door het verbeteren van de glucosespiegels in het bloed en goed bloeddrukmanagement. “De UKPDS toonde aan dat metformine niet alleen de HbA1c verlaagt, maar ook het risico op cardiovasculaire aandoeningen vermindert en daarmee ook de mortaliteitscijfers beïnvloedt”, zei Lebovitz.

Observationeel

Eigenlijk is er sindsdien geen betere studie verschenen, moest Lebovitz erkennen. “Ze zijn vooral obervationeel en niet gerandomiseerd gecontroleerd. Maar er is wel de REACH-registry, een studie naar coronaire hartziekte, perifeer vaatlijden, cerebrovasculaire aandoeningen en meerdere bekende risicofactoren voor atherothrombose in 3647 centra in 29 landen. Deze studie laat zien dat de mortaliteit met metformine 6,3 % is en zonder metformine 9,8 %.”

Lebovitz toonde achtereenvolgens nog meer studies waarin duidelijk aangetoond werd dat metformine de mortaliteit laat dalen. “Dan is het natuurlijk altijd de vraag: laat metformine de sterfte dalen of laten andere middelen en factoren de sterfte juist stijgen.” Hij toonde de Kaplan-meier curves uit de UK Clinical Practice Research Datalink (2000) die lieten zien dat het gebruik van metformine bij diabetespatiënten een even hoog sterftecijfer gaf als het gebruik van metformine bij mensen zonder diabetes.

Verder liet hij enkele studies zien die aantonen dat het het risico op kanker bij diabetes vermindert. “Voeg daarbij het gewichtsverlies, het voorkomen van hypoglycaemieën en de geringe bijwerkingen en het is duidelijk dat het goed werkend middel is, dat bovendien iedereen kan betalen.”

Melkzuuracidose

Rury Holman noemde het feit dat Lebovitz en hij het over de meeste dingen wel eens waren: metformine verlaagt de bloedsuikerspiegel, het verlaagt de HbA1c, er zijn weinig hypo’s, er is geen gewichtstoename, metformine kan het LDL-cholesterol en het tryglicerideniveau verlagen en er zijn, behoudens in sommige gevallen gastro-intestinale klachten, weinig bijwerkingen.

“Wat ons echter wel zorgen baart is het risico van melkzuuracidose dat zeker kan optreden”, zei Holman. “Het komt zeer weinig voor, 0.02 tot 0.09 per 1000 patiënten per jaar, maar als bij die patiënten is het wel in 30 tot 50 5 van de gevallen dodelijk. Het is dus raadzaam om bij patiënten met nierinsufficiëntie erg terughoudend te zijn met metformine.”

GLINT

Holman noemde tevens de onduidelijke rol van metformine bij kanker. “We weten er nog weinig van. Of metformine kanker bij diabetes kan verminderen is gewoon niet vast te stellen nu. Daar zijn de studies tot nu toe gewoon te klein voor. Daarom hopen we met GLINT wel meer zekerheid hierover te krijgen. De resultaten daarvan worden in 2022 verwacht.”

50 jaar na de introductie van metformine bestaat er nog steeds onzekerheid over de ware voordelen van metformine, concludeerde Holman aan het einde van zijn betoog. “Laten we hopen dat de komende studies meer duidelijkheid brengen over de impact van metformine op kanker en cardiovasculaire ziektes.”

Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

mrt 2021 |

Lees meer over Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

mrt 2021 |

Lees meer over Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

feb 2021 |

Lees meer over Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

16 mrt 2021 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

dinsdag 15 jun 2021 tot woensdag 30 jun 2021 | Cardiologie

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Lees meer
Lees meer over Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Lees meer
Lees meer over Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes