Nieuwe behandeloptie voor gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker

Delen via:

Onderzoek toont aan dat behandeling met sacituzumab govitecan een waardevol alternatief is voor monotherapie-chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Ondanks het bijwerkingenprofiel is het een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de toekomstige klinische praktijk, stelt medisch oncoloog dr. Marleen Kok (NKI-AvL).

Patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker hebben een slechte prognose. Sacituzumab govitecan is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat is samengesteld uit een antilichaam dat zich richt op het humane trofoblastceloppervlakantigeen 2 (Trop-2), dat tot expressie wordt gebracht in de meeste borstkankers, gekoppeld aan SN-38 (topoisomerase I-remmer) via een gepatenteerde hydrolyseerbare linker.

ASCENT

In een gerandomiseerde fase III-studie (ASCENT) is sacituzumab govitecan geëvalueerd in vergelijking met monotherapie-chemotherapie naar keuze van de arts (eribuline, vinorelbine, capecitabine of gemcitabine) bij patiënten met recidiverende of refractaire gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving bij patiënten zonder hersenmetastasen.

Uitkomsten

In totaal werden 468 patiënten zonder hersenmetastasen gerandomiseerd door sacituzumab govitecan (235 patiënten) of chemotherapie (233 patiënten). De mediane leeftijd was 54 jaar; alle patiënten hadden eerder taxanen gebruikt. De mediane progressievrije overleving was 5,6 maanden (95%-BI, 4,3 tot 6,3; 166 voorvallen) met sacituzumab govitecan en 1,7 maanden (95%-BI, 1,5 tot 2,6; 150 voorvallen) met chemotherapie (HR voor ziekteprogressie of overlijden, 0,41; 95%-BI, 0,32 tot 0,52; p < 0,001). De mediane totale overleving was 12,1 maanden (95%-BI, 10,7 tot 14,0) met sacituzumab govitecan en 6,7 maanden (95% BI, 5,8 tot 7,7) met chemotherapie (hazard ratio voor overlijden, 0,48; 95% BI, 0,38 tot 0,59; P <0,001). Het percentage patiënten met een objectieve respons was 35% met sacituzumab govitecan en 5% met chemotherapie. De incidenties van de belangrijkste behandelinggerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger waren neutropenie (51% met sacituzumab govitecan en 33% met chemotherapie), leukopenie (10% en 5%), diarree (10% en <1%), anemie (8% en 5%), en febriele neutropenie (6% en 2%). Er waren drie sterfgevallen als gevolg van bijwerkingen in elke groep.

Concluderend: de progressievrije en algehele overleving waren significant langer met sacituzumab govitecan dan met monotherapie chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Myelosuppressie en diarree kwamen vaker voor bij sacituzumab govitecan.

Bron:

Bardia A, Hurvitz S, Tolaney S, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:1529-41.

Commentaar dr. Marleen Kok, internist oncoloog AVL-NKI Amsterdam

“Een relevante studie voor ons als oncologen, want hoewel triple-negatieve borstkanker een redelijk zeldzame variant is – hij komt bij ongeveer 15% van de borstkankerpopulatie voor – worden we er toch allemaal wel mee geconfronteerd in onze praktijk. En we hebben mensen in dat gemetastaseerde stadium zo weinig te bieden. Het zijn vaak jonge vrouwen en de prognose, met een mediane overleving van slechts negen tot twaalf maanden, is beslist slecht. Natuurlijk zijn er meer nieuwe ontwikkelingen voor deze patiëntencategorie zoals checkpoint inhibitors, maar ook deze ontwikkeling is zeer welkom.”

Heftig bijwerkingenprofiel

“Een belangrijk punt van aandacht is wel het bijwerkingenprofiel, want dat is beduidend heftiger in de sacituzumab-govitecan-groep dan in de chemotherapiegroep. Vooral de neutropenie en diarree vind ik daarbij heel belangrijk. Dat zijn echt ernstige bijwerkingen die de kwaliteit van leven van deze patiënten aantasten. We zien ditzelfde bijwerkingenprofiel van sacituzumab govitecan ook bij  patiënten met gemetastaseerd ER-positief mammacarcinoom. Daarover is al gepubliceerd in Annals of Oncology.1 We zullen nog moeten bekijken hoe we hier in de praktijk mee omgaan voor de patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Tegelijkertijd zie ik wel dat deze behandeling voldoet aan de Paskwil-criteria, dus ik verwacht niet dat we tot de conclusie zullen komen dat het te toxisch is. Er zullen zeker nog kwaliteit-van-levengegevens komen uit deze studie, maar bij oncologen bestaat nu al heel veel behoefte om patiënten met dit middel te kunnen behandelen. Een vijf maanden langere overleving is voor deze patiëntencategorie immers zeer interessant. Natuurlijk moeten we nog wachten op de beoordeling om het toegelaten te krijgen tot de verzekerde zorg. Afgezien daarvan is het op dit moment ook nog niet beschikbaar voor compassionate use. Dat is jammer.”

In eerder stadium?

“Heel mooi is dat de studie zich niet beperkt tot vrouwen die geen hersenmetastasen hebben. Van de in de studie geïncludeerde patiënten hadden er 61 al wel hersenmetastasen. Heel interessant voor de klinische praktijk, want daar treffen we die vanzelfsprekend ook. De resultaten van deze arm van de studie moeten nog worden gepubliceerd, maar zijn al wel gepresenteerd2 en zijn zeker interessant voor de praktijk.

Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag of de behandeling ook al in een eerder stadium kan worden gegeven, eventueel samen met een checkpointremmer. Naar de meerwaarde van toepassing in de neoadjuvante setting loopt al de Sascia-studie.3 De vraag is natuurlijk wat in dat geval de winst is ten opzichte van de toxiciteit. De balans daarin zal anders uitvallen dan in de latere, gemetastaseerde setting omdat in de neoadjuvante setting immers ook nog andere behandelopties beschikbaar zijn.”

Bronnen:

  1. Kalinsky K, Diamond J, Vahdat L, et al. Savituzumab govitecan in previously treated hormone receptor positive/HER-2 negative metastatic breast cancer: final results from a phase I/II, single-arm basket trial. Ann Oncol. 2020;31:1709-18.
  2. Diéras V, Weaver R, Tolaney S, et al. Abstract PD13-07: Subgroup analysis of patients with brain metastases from the phase 3 ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in metastatic triple-negative breast cancer. SABCS20-PD13-07 Published February 2021.
  3. https://www.gbg.de/en/trials/sascia.php

Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

sep 2022 | Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

Verhoogd kankerrisico bij autismespectrumstoornis gemedieerd door comorbiditeit

sep 2022

Lees meer over Verhoogd kankerrisico bij autismespectrumstoornis gemedieerd door comorbiditeit

Betere diagnostiek neuro-endocriene tumoren in de long

sep 2022 | Longoncologie

Lees meer over Betere diagnostiek neuro-endocriene tumoren in de long

Vitamine D-tekort bij melanoom geassocieerd met slechtere overleving

sep 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Vitamine D-tekort bij melanoom geassocieerd met slechtere overleving

Tucatinib per 1 september vergoed uit basispakket

sep 2022 | Borstkanker

Lees meer over Tucatinib per 1 september vergoed uit basispakket

Predictiemodel biedt handvat voor follow-up van barrettslokdarm

sep 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictiemodel biedt handvat voor follow-up van barrettslokdarm

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuw medicijn voor castratieresistente prostaatkanker beloftevol

Lees meer
Lees meer over Nieuw medicijn voor castratieresistente prostaatkanker beloftevol

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Belzutifan plus cabozantinib zowel in eerste als tweede lijn effectief

Lees meer
Lees meer over Belzutifan plus cabozantinib zowel in eerste als tweede lijn effectief

Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Video COSMIC-313: eerstelijns tripelcombinatie voor gevorderd niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Video COSMIC-313: eerstelijns tripelcombinatie voor gevorderd niercelcarcinoom

Duur androgeendeprivatietherapie van belang bij prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Duur androgeendeprivatietherapie van belang bij prostaatcarcinoom

Sacituzumab govitecan-hziy verbetert overleving bij HR+/HER2- gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Sacituzumab govitecan-hziy verbetert overleving bij HR+/HER2- gemetastaseerd mammacarcinoom

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

MedNet Oncologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

jun 2022 | Longoncologie

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-03

MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

apr 2022 | Borstkanker

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2022

mrt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2022

MedNet Oncologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-01