Nieuwe behandeloptie voor gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker

Delen via:

Onderzoek toont aan dat behandeling met sacituzumab govitecan een waardevol alternatief is voor monotherapie-chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Ondanks het bijwerkingenprofiel is het een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de toekomstige klinische praktijk, stelt medisch oncoloog dr. Marleen Kok (NKI-AvL).

Patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker hebben een slechte prognose. Sacituzumab govitecan is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat is samengesteld uit een antilichaam dat zich richt op het humane trofoblastceloppervlakantigeen 2 (Trop-2), dat tot expressie wordt gebracht in de meeste borstkankers, gekoppeld aan SN-38 (topoisomerase I-remmer) via een gepatenteerde hydrolyseerbare linker.

ASCENT

In een gerandomiseerde fase III-studie (ASCENT) is sacituzumab govitecan geëvalueerd in vergelijking met monotherapie-chemotherapie naar keuze van de arts (eribuline, vinorelbine, capecitabine of gemcitabine) bij patiënten met recidiverende of refractaire gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving bij patiënten zonder hersenmetastasen.

Uitkomsten

In totaal werden 468 patiënten zonder hersenmetastasen gerandomiseerd door sacituzumab govitecan (235 patiënten) of chemotherapie (233 patiënten). De mediane leeftijd was 54 jaar; alle patiënten hadden eerder taxanen gebruikt. De mediane progressievrije overleving was 5,6 maanden (95%-BI, 4,3 tot 6,3; 166 voorvallen) met sacituzumab govitecan en 1,7 maanden (95%-BI, 1,5 tot 2,6; 150 voorvallen) met chemotherapie (HR voor ziekteprogressie of overlijden, 0,41; 95%-BI, 0,32 tot 0,52; p < 0,001). De mediane totale overleving was 12,1 maanden (95%-BI, 10,7 tot 14,0) met sacituzumab govitecan en 6,7 maanden (95% BI, 5,8 tot 7,7) met chemotherapie (hazard ratio voor overlijden, 0,48; 95% BI, 0,38 tot 0,59; P <0,001). Het percentage patiënten met een objectieve respons was 35% met sacituzumab govitecan en 5% met chemotherapie. De incidenties van de belangrijkste behandelinggerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger waren neutropenie (51% met sacituzumab govitecan en 33% met chemotherapie), leukopenie (10% en 5%), diarree (10% en <1%), anemie (8% en 5%), en febriele neutropenie (6% en 2%). Er waren drie sterfgevallen als gevolg van bijwerkingen in elke groep.

Concluderend: de progressievrije en algehele overleving waren significant langer met sacituzumab govitecan dan met monotherapie chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Myelosuppressie en diarree kwamen vaker voor bij sacituzumab govitecan.

Bron:

Bardia A, Hurvitz S, Tolaney S, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:1529-41.

Commentaar dr. Marleen Kok, internist oncoloog AVL-NKI Amsterdam

“Een relevante studie voor ons als oncologen, want hoewel triple-negatieve borstkanker een redelijk zeldzame variant is – hij komt bij ongeveer 15% van de borstkankerpopulatie voor – worden we er toch allemaal wel mee geconfronteerd in onze praktijk. En we hebben mensen in dat gemetastaseerde stadium zo weinig te bieden. Het zijn vaak jonge vrouwen en de prognose, met een mediane overleving van slechts negen tot twaalf maanden, is beslist slecht. Natuurlijk zijn er meer nieuwe ontwikkelingen voor deze patiëntencategorie zoals checkpoint inhibitors, maar ook deze ontwikkeling is zeer welkom.”

Heftig bijwerkingenprofiel

“Een belangrijk punt van aandacht is wel het bijwerkingenprofiel, want dat is beduidend heftiger in de sacituzumab-govitecan-groep dan in de chemotherapiegroep. Vooral de neutropenie en diarree vind ik daarbij heel belangrijk. Dat zijn echt ernstige bijwerkingen die de kwaliteit van leven van deze patiënten aantasten. We zien ditzelfde bijwerkingenprofiel van sacituzumab govitecan ook bij  patiënten met gemetastaseerd ER-positief mammacarcinoom. Daarover is al gepubliceerd in Annals of Oncology.1 We zullen nog moeten bekijken hoe we hier in de praktijk mee omgaan voor de patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Tegelijkertijd zie ik wel dat deze behandeling voldoet aan de Paskwil-criteria, dus ik verwacht niet dat we tot de conclusie zullen komen dat het te toxisch is. Er zullen zeker nog kwaliteit-van-levengegevens komen uit deze studie, maar bij oncologen bestaat nu al heel veel behoefte om patiënten met dit middel te kunnen behandelen. Een vijf maanden langere overleving is voor deze patiëntencategorie immers zeer interessant. Natuurlijk moeten we nog wachten op de beoordeling om het toegelaten te krijgen tot de verzekerde zorg. Afgezien daarvan is het op dit moment ook nog niet beschikbaar voor compassionate use. Dat is jammer.”

In eerder stadium?

“Heel mooi is dat de studie zich niet beperkt tot vrouwen die geen hersenmetastasen hebben. Van de in de studie geïncludeerde patiënten hadden er 61 al wel hersenmetastasen. Heel interessant voor de klinische praktijk, want daar treffen we die vanzelfsprekend ook. De resultaten van deze arm van de studie moeten nog worden gepubliceerd, maar zijn al wel gepresenteerd2 en zijn zeker interessant voor de praktijk.

Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag of de behandeling ook al in een eerder stadium kan worden gegeven, eventueel samen met een checkpointremmer. Naar de meerwaarde van toepassing in de neoadjuvante setting loopt al de Sascia-studie.3 De vraag is natuurlijk wat in dat geval de winst is ten opzichte van de toxiciteit. De balans daarin zal anders uitvallen dan in de latere, gemetastaseerde setting omdat in de neoadjuvante setting immers ook nog andere behandelopties beschikbaar zijn.”

Bronnen:

  1. Kalinsky K, Diamond J, Vahdat L, et al. Savituzumab govitecan in previously treated hormone receptor positive/HER-2 negative metastatic breast cancer: final results from a phase I/II, single-arm basket trial. Ann Oncol. 2020;31:1709-18.
  2. Diéras V, Weaver R, Tolaney S, et al. Abstract PD13-07: Subgroup analysis of patients with brain metastases from the phase 3 ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in metastatic triple-negative breast cancer. SABCS20-PD13-07 Published February 2021.
  3. https://www.gbg.de/en/trials/sascia.php

Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

nov 2021 | Neuro-oncologie

Lees meer over Student Mick van der Spoel wint Philips AI scriptieprijs voor hersentumoronderzoek

Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Toch een hogere 10-jaarsoverleving na schildwachtklierbiopsie bij melanoom

Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

nov 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass huidkanker: multidisciplinaire aanpak gewenst

SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

nov 2021 | Borst, SLE

Lees meer over SLE is een risicofactor voor overlijden bij oudere vrouwen met vroege borstkanker

Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

nov 2021 | Borst, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immunotherapie, Kinderen, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Onderzoek naar therapieresistentie bij kanker krijgt forse financiële impuls

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Lees meer
Lees meer over Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

Lees meer
Lees meer over Opregulatie van kankergerelateerde pathways bij hartfalen met ijzertekort

EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EAU 2021 Highlight Video’s Prostaatkanker

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >