Nieuwe behandeloptie voor gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker

Delen via:

Onderzoek toont aan dat behandeling met sacituzumab govitecan een waardevol alternatief is voor monotherapie-chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Ondanks het bijwerkingenprofiel is het een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de toekomstige klinische praktijk, stelt medisch oncoloog dr. Marleen Kok (NKI-AvL).

Patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker hebben een slechte prognose. Sacituzumab govitecan is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat is samengesteld uit een antilichaam dat zich richt op het humane trofoblastceloppervlakantigeen 2 (Trop-2), dat tot expressie wordt gebracht in de meeste borstkankers, gekoppeld aan SN-38 (topoisomerase I-remmer) via een gepatenteerde hydrolyseerbare linker.

ASCENT

In een gerandomiseerde fase III-studie (ASCENT) is sacituzumab govitecan geëvalueerd in vergelijking met monotherapie-chemotherapie naar keuze van de arts (eribuline, vinorelbine, capecitabine of gemcitabine) bij patiënten met recidiverende of refractaire gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving bij patiënten zonder hersenmetastasen.

Uitkomsten

In totaal werden 468 patiënten zonder hersenmetastasen gerandomiseerd door sacituzumab govitecan (235 patiënten) of chemotherapie (233 patiënten). De mediane leeftijd was 54 jaar; alle patiënten hadden eerder taxanen gebruikt. De mediane progressievrije overleving was 5,6 maanden (95%-BI, 4,3 tot 6,3; 166 voorvallen) met sacituzumab govitecan en 1,7 maanden (95%-BI, 1,5 tot 2,6; 150 voorvallen) met chemotherapie (HR voor ziekteprogressie of overlijden, 0,41; 95%-BI, 0,32 tot 0,52; p < 0,001). De mediane totale overleving was 12,1 maanden (95%-BI, 10,7 tot 14,0) met sacituzumab govitecan en 6,7 maanden (95% BI, 5,8 tot 7,7) met chemotherapie (hazard ratio voor overlijden, 0,48; 95% BI, 0,38 tot 0,59; P <0,001). Het percentage patiënten met een objectieve respons was 35% met sacituzumab govitecan en 5% met chemotherapie. De incidenties van de belangrijkste behandelinggerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger waren neutropenie (51% met sacituzumab govitecan en 33% met chemotherapie), leukopenie (10% en 5%), diarree (10% en <1%), anemie (8% en 5%), en febriele neutropenie (6% en 2%). Er waren drie sterfgevallen als gevolg van bijwerkingen in elke groep.

Concluderend: de progressievrije en algehele overleving waren significant langer met sacituzumab govitecan dan met monotherapie chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Myelosuppressie en diarree kwamen vaker voor bij sacituzumab govitecan.

Bron:

Bardia A, Hurvitz S, Tolaney S, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:1529-41.

Commentaar dr. Marleen Kok, internist oncoloog AVL-NKI Amsterdam

“Een relevante studie voor ons als oncologen, want hoewel triple-negatieve borstkanker een redelijk zeldzame variant is – hij komt bij ongeveer 15% van de borstkankerpopulatie voor – worden we er toch allemaal wel mee geconfronteerd in onze praktijk. En we hebben mensen in dat gemetastaseerde stadium zo weinig te bieden. Het zijn vaak jonge vrouwen en de prognose, met een mediane overleving van slechts negen tot twaalf maanden, is beslist slecht. Natuurlijk zijn er meer nieuwe ontwikkelingen voor deze patiëntencategorie zoals checkpoint inhibitors, maar ook deze ontwikkeling is zeer welkom.”

Heftig bijwerkingenprofiel

“Een belangrijk punt van aandacht is wel het bijwerkingenprofiel, want dat is beduidend heftiger in de sacituzumab-govitecan-groep dan in de chemotherapiegroep. Vooral de neutropenie en diarree vind ik daarbij heel belangrijk. Dat zijn echt ernstige bijwerkingen die de kwaliteit van leven van deze patiënten aantasten. We zien ditzelfde bijwerkingenprofiel van sacituzumab govitecan ook bij  patiënten met gemetastaseerd ER-positief mammacarcinoom. Daarover is al gepubliceerd in Annals of Oncology.1 We zullen nog moeten bekijken hoe we hier in de praktijk mee omgaan voor de patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Tegelijkertijd zie ik wel dat deze behandeling voldoet aan de Paskwil-criteria, dus ik verwacht niet dat we tot de conclusie zullen komen dat het te toxisch is. Er zullen zeker nog kwaliteit-van-levengegevens komen uit deze studie, maar bij oncologen bestaat nu al heel veel behoefte om patiënten met dit middel te kunnen behandelen. Een vijf maanden langere overleving is voor deze patiëntencategorie immers zeer interessant. Natuurlijk moeten we nog wachten op de beoordeling om het toegelaten te krijgen tot de verzekerde zorg. Afgezien daarvan is het op dit moment ook nog niet beschikbaar voor compassionate use. Dat is jammer.”

In eerder stadium?

“Heel mooi is dat de studie zich niet beperkt tot vrouwen die geen hersenmetastasen hebben. Van de in de studie geïncludeerde patiënten hadden er 61 al wel hersenmetastasen. Heel interessant voor de klinische praktijk, want daar treffen we die vanzelfsprekend ook. De resultaten van deze arm van de studie moeten nog worden gepubliceerd, maar zijn al wel gepresenteerd2 en zijn zeker interessant voor de praktijk.

Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag of de behandeling ook al in een eerder stadium kan worden gegeven, eventueel samen met een checkpointremmer. Naar de meerwaarde van toepassing in de neoadjuvante setting loopt al de Sascia-studie.3 De vraag is natuurlijk wat in dat geval de winst is ten opzichte van de toxiciteit. De balans daarin zal anders uitvallen dan in de latere, gemetastaseerde setting omdat in de neoadjuvante setting immers ook nog andere behandelopties beschikbaar zijn.”

Bronnen:

  1. Kalinsky K, Diamond J, Vahdat L, et al. Savituzumab govitecan in previously treated hormone receptor positive/HER-2 negative metastatic breast cancer: final results from a phase I/II, single-arm basket trial. Ann Oncol. 2020;31:1709-18.
  2. Diéras V, Weaver R, Tolaney S, et al. Abstract PD13-07: Subgroup analysis of patients with brain metastases from the phase 3 ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in metastatic triple-negative breast cancer. SABCS20-PD13-07 Published February 2021.
  3. https://www.gbg.de/en/trials/sascia.php

Op zoek naar de perfecte dosis carboplatine bij longkanker

feb 2024 | Borstkanker, Gynaecologische oncologie, Longoncologie

Lees meer over Op zoek naar de perfecte dosis carboplatine bij longkanker

NFK: zelfs 10 jaar na diagnose kanker nog steeds klachten

feb 2024 | Borstkanker, Leukemie, Lymfoom, Uro-oncologie

Lees meer over NFK: zelfs 10 jaar na diagnose kanker nog steeds klachten

Europese consensusaanbevelingen voor oligo-gemetastaseerd slokdarm-/maagcarcinoom

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Europese consensusaanbevelingen voor oligo-gemetastaseerd slokdarm-/maagcarcinoom

MRI-gestuurde bestraling bij gelokaliseerde prostaatkanker: een erectiele functiebehoudende behandeling?

feb 2024 | Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over MRI-gestuurde bestraling bij gelokaliseerde prostaatkanker: een erectiele functiebehoudende behandeling?

ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

feb 2024 | Bot en wekedelentumoren, Leukemie

Lees meer over ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02