Nieuwe behandeloptie voor gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker

Delen via:

Onderzoek toont aan dat behandeling met sacituzumab govitecan een waardevol alternatief is voor monotherapie-chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Ondanks het bijwerkingenprofiel is het een ontwikkeling die gevolgen kan hebben voor de toekomstige klinische praktijk, stelt medisch oncoloog dr. Marleen Kok (NKI-AvL).

Patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker hebben een slechte prognose. Sacituzumab govitecan is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat dat is samengesteld uit een antilichaam dat zich richt op het humane trofoblastceloppervlakantigeen 2 (Trop-2), dat tot expressie wordt gebracht in de meeste borstkankers, gekoppeld aan SN-38 (topoisomerase I-remmer) via een gepatenteerde hydrolyseerbare linker.

ASCENT

In een gerandomiseerde fase III-studie (ASCENT) is sacituzumab govitecan geëvalueerd in vergelijking met monotherapie-chemotherapie naar keuze van de arts (eribuline, vinorelbine, capecitabine of gemcitabine) bij patiënten met recidiverende of refractaire gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving bij patiënten zonder hersenmetastasen.

Uitkomsten

In totaal werden 468 patiënten zonder hersenmetastasen gerandomiseerd door sacituzumab govitecan (235 patiënten) of chemotherapie (233 patiënten). De mediane leeftijd was 54 jaar; alle patiënten hadden eerder taxanen gebruikt. De mediane progressievrije overleving was 5,6 maanden (95%-BI, 4,3 tot 6,3; 166 voorvallen) met sacituzumab govitecan en 1,7 maanden (95%-BI, 1,5 tot 2,6; 150 voorvallen) met chemotherapie (HR voor ziekteprogressie of overlijden, 0,41; 95%-BI, 0,32 tot 0,52; p < 0,001). De mediane totale overleving was 12,1 maanden (95%-BI, 10,7 tot 14,0) met sacituzumab govitecan en 6,7 maanden (95% BI, 5,8 tot 7,7) met chemotherapie (hazard ratio voor overlijden, 0,48; 95% BI, 0,38 tot 0,59; P <0,001). Het percentage patiënten met een objectieve respons was 35% met sacituzumab govitecan en 5% met chemotherapie. De incidenties van de belangrijkste behandelinggerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger waren neutropenie (51% met sacituzumab govitecan en 33% met chemotherapie), leukopenie (10% en 5%), diarree (10% en <1%), anemie (8% en 5%), en febriele neutropenie (6% en 2%). Er waren drie sterfgevallen als gevolg van bijwerkingen in elke groep.

Concluderend: de progressievrije en algehele overleving waren significant langer met sacituzumab govitecan dan met monotherapie chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker. Myelosuppressie en diarree kwamen vaker voor bij sacituzumab govitecan.

Bron:

Bardia A, Hurvitz S, Tolaney S, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:1529-41.

Commentaar dr. Marleen Kok, internist oncoloog AVL-NKI Amsterdam

“Een relevante studie voor ons als oncologen, want hoewel triple-negatieve borstkanker een redelijk zeldzame variant is – hij komt bij ongeveer 15% van de borstkankerpopulatie voor – worden we er toch allemaal wel mee geconfronteerd in onze praktijk. En we hebben mensen in dat gemetastaseerde stadium zo weinig te bieden. Het zijn vaak jonge vrouwen en de prognose, met een mediane overleving van slechts negen tot twaalf maanden, is beslist slecht. Natuurlijk zijn er meer nieuwe ontwikkelingen voor deze patiëntencategorie zoals checkpoint inhibitors, maar ook deze ontwikkeling is zeer welkom.”

Heftig bijwerkingenprofiel

“Een belangrijk punt van aandacht is wel het bijwerkingenprofiel, want dat is beduidend heftiger in de sacituzumab-govitecan-groep dan in de chemotherapiegroep. Vooral de neutropenie en diarree vind ik daarbij heel belangrijk. Dat zijn echt ernstige bijwerkingen die de kwaliteit van leven van deze patiënten aantasten. We zien ditzelfde bijwerkingenprofiel van sacituzumab govitecan ook bij  patiënten met gemetastaseerd ER-positief mammacarcinoom. Daarover is al gepubliceerd in Annals of Oncology.1 We zullen nog moeten bekijken hoe we hier in de praktijk mee omgaan voor de patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Tegelijkertijd zie ik wel dat deze behandeling voldoet aan de Paskwil-criteria, dus ik verwacht niet dat we tot de conclusie zullen komen dat het te toxisch is. Er zullen zeker nog kwaliteit-van-levengegevens komen uit deze studie, maar bij oncologen bestaat nu al heel veel behoefte om patiënten met dit middel te kunnen behandelen. Een vijf maanden langere overleving is voor deze patiëntencategorie immers zeer interessant. Natuurlijk moeten we nog wachten op de beoordeling om het toegelaten te krijgen tot de verzekerde zorg. Afgezien daarvan is het op dit moment ook nog niet beschikbaar voor compassionate use. Dat is jammer.”

In eerder stadium?

“Heel mooi is dat de studie zich niet beperkt tot vrouwen die geen hersenmetastasen hebben. Van de in de studie geïncludeerde patiënten hadden er 61 al wel hersenmetastasen. Heel interessant voor de klinische praktijk, want daar treffen we die vanzelfsprekend ook. De resultaten van deze arm van de studie moeten nog worden gepubliceerd, maar zijn al wel gepresenteerd2 en zijn zeker interessant voor de praktijk.

Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag of de behandeling ook al in een eerder stadium kan worden gegeven, eventueel samen met een checkpointremmer. Naar de meerwaarde van toepassing in de neoadjuvante setting loopt al de Sascia-studie.3 De vraag is natuurlijk wat in dat geval de winst is ten opzichte van de toxiciteit. De balans daarin zal anders uitvallen dan in de latere, gemetastaseerde setting omdat in de neoadjuvante setting immers ook nog andere behandelopties beschikbaar zijn.”

Bronnen:

  1. Kalinsky K, Diamond J, Vahdat L, et al. Savituzumab govitecan in previously treated hormone receptor positive/HER-2 negative metastatic breast cancer: final results from a phase I/II, single-arm basket trial. Ann Oncol. 2020;31:1709-18.
  2. Diéras V, Weaver R, Tolaney S, et al. Abstract PD13-07: Subgroup analysis of patients with brain metastases from the phase 3 ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in metastatic triple-negative breast cancer. SABCS20-PD13-07 Published February 2021.
  3. https://www.gbg.de/en/trials/sascia.php

Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

apr 2024 | Leukemie, Neuro-oncologie

Lees meer over Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

Longkankerscreening effectiever dan stoppen met roken-programma voor hoogrisicorokers

apr 2024 | Longoncologie

Lees meer over Longkankerscreening effectiever dan stoppen met roken-programma voor hoogrisicorokers

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

apr 2024 | Borstkanker, Gynaecologische oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Boosten maakt lagere dosering olaparib mogelijk

Tijdelijke vergoeding trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

apr 2024 | Borstkanker

Lees meer over Tijdelijke vergoeding trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

apr 2024 | Immuuntherapie

Lees meer over Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

mrt 2024 | HIV, Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023