Nieuwe biological voor behandeling ernstig astma

Delen via:

SAN DIEGO – Bij patiënten met ernstig astma die orale corticosteroïden (OCS) gebruiken, blijkt behandeling met dupilumab het gebruik van OCS significant te verlagen. Ook verminderde het aantal ernstige exacerbaties door gebruik van dupilumab en verbeterde de FEV1. Dit zijn de belangrijkste resultaten van twee fase-3 studies: QUEST en VENTURE.

Bijna de helft van patiënten met ernstig astma gebruikt OCS om hun ziekte onder controle te houden. Deze kunnen echter ernstige bijwerkingen hebben. Op zoek naar alternatieve therapieën die de astmabehandeling kunnen ondersteunen en het gebruik van OCS kunnen verlagen, is de VENTURE-studie opgezet. Deze fase 3-studie onderzocht het effect van dupilumab op het gebruik van OCS. Dupilumab is een interleukine-4-antagonist die signalering van IL-4 en IL-13 remt. Dupilumab is op de markt voor behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem. Eerdere studies hebben aangetoond dat dupilumab ook het optreden van ernstige exacerbaties bij patiënten met ongecontroleerde astma vermindert en de longfunctie verbetert.

Belangrijkste resultaten VENTURE-studie

Patiënten met ernstig astma die OCS gebruikten, kregen gedurende 24 weken dupilumab of placebo. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten weergegeven.

 

Reductie van OCS dosis op week 24
  300 mg dupilumab (n=103) Placebo

(n=107)

Gehele studiepopulatie 70%* 42%
  300 mg dupilumab (n=48) Placebo

(n=41)

Patiënten met ≥ 300 eosinofielen/μl 80%* 43%
Proportie patiënten met ≥ 50% reductie in OCS
Gehele studiepopulatie 80%* 50%
Proportie patiënten die OCS reduceerde tot < 5mg per dag
Gehele studiepopulatie 69%* 33%
     
  Verschil tussen dupilumab en placebo; overal Verschil tussen duilumab en placebo; eosinofielen ≥ 300
Verandering ernstige exacerbaties op week 24 59% reductie* 71% reductie*
Verandering FEV1 van baseline tot week 24 220 ml verbetering* 320 ml verbetering**

* p-waarde < 0,001

** p-waarde < 0,005

In de duplimab-groep werd als belangrijkste bijwerking een toename van eosinofielen waargenomen (6,8 versus 0%). Ook kwamen bronchitis (6,8 versus 5,6%) en sinusitis (6,8 versus 3,7%) vaker voor in de duplimab-groep vergeleken met de placebogroep.

Resultaten QUEST-studie

De QUEST-studie onderzocht in een gerandomiseerde fase 3-studie bij ruim 1900 patiënten met ernstig astma gedurende 52 weken de efficiëntie en veiligheid van gebruik van dupilumab naast het gebruik van inhalatiemedicatie. Dupilumab (200 mg of 300 mg) verlaagde significant het optreden van ernstige exacerbaties (resp. 48 en 46%) en verbeterde FEV1 na 12 weken in de totale onderzoeksgroep. De resultaten waren ook in deze studie robuuster bij patiënten met hoge eosinofiele bloedwaarden (>300 cellen/ μl). Het gebruik van duplimab werd goed getolereerd. Belangrijkste bijwerking was een lokale reactie op de plaats van injectie.Bronnen:

  1. K. F. Rabe, P. K. Nair, G. G. Brusselle, et al. Dupilumab in Patients with Corticosteroid-Dependent Severe Asthma: Efficacy and Safety Results from the Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 LIBERTY ASTHMA VENTURE Study. ATS 2018, San Diego. Session B14 – Late breaking clinical trials ans first reports in asthma en COPD - A7712
  2. K. F. Rabe, P. K. Nair, G. G. Brusselle, et al. Efficacy and Safety of Dupilumab in Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma. NEJM 2018; May 21, 2018:
  3. DOI: 10.1056/NEJMoa1804093
  4. M. Castro, J. Corren, I. D. Pavord, et al. A Randomized, Controlled Phase 3 Study, LIBERTY ASTHMA QUEST, Evaluating the Efficacy and Safety of Dupilumab in Uncontrolled Moderate-to-Severe Asthma. ATS 2018, San Diego. Session A101 – Mechanisms ans clinical features of severe asthma - A7700 / 421
  5. M. Castro, J. Corren, I. D. Pavord, et al. Dupilumab Efficacy and Safety in Moderate-to-Severe Uncontrolled Asthma. NEJM 2018; May 21, 2018: DOI: 10.1056/NEJMoa1804092

Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

okt 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

okt 2023 | Bacteriële infecties, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

sep 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

sep 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

woensdag 11 okt 2023 van 15:30 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

sep 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

sep 2023 | Astma

Lees meer over Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

sep 2023

Lees meer over Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

sep 2023 | Astma

Lees meer over Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

sep 2023 | Astma

Lees meer over Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

sep 2023

Lees meer over Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

sep 2023 | COPD

Lees meer over Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01