Nieuwe biological voor behandeling ernstig astma

Delen via:

SAN DIEGO – Bij patiënten met ernstig astma die orale corticosteroïden (OCS) gebruiken, blijkt behandeling met dupilumab het gebruik van OCS significant te verlagen. Ook verminderde het aantal ernstige exacerbaties door gebruik van dupilumab en verbeterde de FEV1. Dit zijn de belangrijkste resultaten van twee fase-3 studies: QUEST en VENTURE.

Bijna de helft van patiënten met ernstig astma gebruikt OCS om hun ziekte onder controle te houden. Deze kunnen echter ernstige bijwerkingen hebben. Op zoek naar alternatieve therapieën die de astmabehandeling kunnen ondersteunen en het gebruik van OCS kunnen verlagen, is de VENTURE-studie opgezet. Deze fase 3-studie onderzocht het effect van dupilumab op het gebruik van OCS. Dupilumab is een interleukine-4-antagonist die signalering van IL-4 en IL-13 remt. Dupilumab is op de markt voor behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem. Eerdere studies hebben aangetoond dat dupilumab ook het optreden van ernstige exacerbaties bij patiënten met ongecontroleerde astma vermindert en de longfunctie verbetert.

Belangrijkste resultaten VENTURE-studie

Patiënten met ernstig astma die OCS gebruikten, kregen gedurende 24 weken dupilumab of placebo. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten weergegeven.

 

Reductie van OCS dosis op week 24
  300 mg dupilumab (n=103) Placebo

(n=107)

Gehele studiepopulatie 70%* 42%
  300 mg dupilumab (n=48) Placebo

(n=41)

Patiënten met ≥ 300 eosinofielen/μl 80%* 43%
Proportie patiënten met ≥ 50% reductie in OCS
Gehele studiepopulatie 80%* 50%
Proportie patiënten die OCS reduceerde tot < 5mg per dag
Gehele studiepopulatie 69%* 33%
     
  Verschil tussen dupilumab en placebo; overal Verschil tussen duilumab en placebo; eosinofielen ≥ 300
Verandering ernstige exacerbaties op week 24 59% reductie* 71% reductie*
Verandering FEV1 van baseline tot week 24 220 ml verbetering* 320 ml verbetering**

* p-waarde < 0,001

** p-waarde < 0,005

In de duplimab-groep werd als belangrijkste bijwerking een toename van eosinofielen waargenomen (6,8 versus 0%). Ook kwamen bronchitis (6,8 versus 5,6%) en sinusitis (6,8 versus 3,7%) vaker voor in de duplimab-groep vergeleken met de placebogroep.

Resultaten QUEST-studie

De QUEST-studie onderzocht in een gerandomiseerde fase 3-studie bij ruim 1900 patiënten met ernstig astma gedurende 52 weken de efficiëntie en veiligheid van gebruik van dupilumab naast het gebruik van inhalatiemedicatie. Dupilumab (200 mg of 300 mg) verlaagde significant het optreden van ernstige exacerbaties (resp. 48 en 46%) en verbeterde FEV1 na 12 weken in de totale onderzoeksgroep. De resultaten waren ook in deze studie robuuster bij patiënten met hoge eosinofiele bloedwaarden (>300 cellen/ μl). Het gebruik van duplimab werd goed getolereerd. Belangrijkste bijwerking was een lokale reactie op de plaats van injectie.Bronnen:

  1. K. F. Rabe, P. K. Nair, G. G. Brusselle, et al. Dupilumab in Patients with Corticosteroid-Dependent Severe Asthma: Efficacy and Safety Results from the Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 LIBERTY ASTHMA VENTURE Study. ATS 2018, San Diego. Session B14 – Late breaking clinical trials ans first reports in asthma en COPD - A7712
  2. K. F. Rabe, P. K. Nair, G. G. Brusselle, et al. Efficacy and Safety of Dupilumab in Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma. NEJM 2018; May 21, 2018:
  3. DOI: 10.1056/NEJMoa1804093
  4. M. Castro, J. Corren, I. D. Pavord, et al. A Randomized, Controlled Phase 3 Study, LIBERTY ASTHMA QUEST, Evaluating the Efficacy and Safety of Dupilumab in Uncontrolled Moderate-to-Severe Asthma. ATS 2018, San Diego. Session A101 – Mechanisms ans clinical features of severe asthma - A7700 / 421
  5. M. Castro, J. Corren, I. D. Pavord, et al. Dupilumab Efficacy and Safety in Moderate-to-Severe Uncontrolled Asthma. NEJM 2018; May 21, 2018: DOI: 10.1056/NEJMoa1804092

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

nov 2022 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01