Nieuwe inzichten rond pancreatoscopie

Delen via:

Er komen meer nieuwe inzichten in de toepassing en de klinische relevantie van endoscopisch onderzoek van galwegen en pancreas. Voor het eerst is in een prospectieve multicenterstudie het succes aangetoond van een DSOP-geleide lithotripsie bij patiënten met chronische pancreatitis.1 Uit een andere studie, een review van 25 artikelen, blijkt POP succesvol bij de meerderheid van de patiënten met vermoedelijke IPMN.2 Toch blijven er nog uitdagingen.

Al eerder zijn retrospectieve studies gedaan naar het gebruik van digitale single-operator pancreatoscopie (DSOP)-geleide lithotripsie. Nu blijkt ook uit een prospectieve studie dat deze nieuwe techniek effectief en veilig is voor de behandeling van stenen in de ductus pancreaticus (MPD) bij patiënten met chronische pancreatitis.1 Het is hiermee een mogelijk alternatief voor de standaard Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP).

Volledige steenklaring

In deze studie1 zijn 40 patiënten met chronische pancreatitis geïncludeerd met 3 of minder MPD-stenen ≥ 5 mm. Het primaire eindpunt was een succesvolle ingreep, gedefinieerd als volledige steenklaring (CSC) van de MPD in 3 of minder behandelingssessies. CSC werd vastgesteld bij 72,5% (29/40) van de patiënten na de eerste procedure, bij 7,5% (3/40) na 2 procedures en bij 7,5% (3/40) na 3 procedures. Van de patiënten met succesvolle CSC in de initiële DSOP-procedures (34/35) voltooide 97,1% de follow-upperiode van 6 maanden. Geen van de patiënten had reststenen. 

Pijnverlichting en bijwerkingen

Secundaire eindpunten waren pijnverlichting gemeten met de Izbicki-pijnscore (IPS), het aantal interventies en ernstige bijwerkingen. De gemiddelde (SD) IPS daalde van 55,3 (46,2) naar 10,9 (18,3). Pijnverlichting werd bereikt bij 82,4% (28/34) na 6 maanden follow-up, met volledige pijnverlichting bij 61,8% (21/34) en gedeeltelijke pijnverlichting bij 20,6% (7/34).

Ernstige bijwerkingen werden gezien bij 12,5% van de patiënten (5/40) en in 9,4% van de behandelingen (5/53). Alle ernstige bijwerkingen traden op tijdens de follow-up en niet tijdens de procedure zelf.

Uitdagende techniek

De huidige richtlijnen adviseren extracorporale schokgolflithotripsie (ESWL) voor MPD-stenen > 5 mm. Doel van deze studie was om aan te tonen dat het CSC-percentage van MPD-stenen met behulp van DSOP hoger was dan eerder is gemeld voor ESWL. Het technische succespercentage van DSOP lag met 92% ruim boven de 74% met ESWL, zoals gerapporteerd in eerdere studies (p = 0,005). Wel is de nodige ervaring vereist, aangezien het uitdagende techniek is die moet worden uitgevoerd door een multidisciplinair team dat ervaring heeft met pancreaspathologie.

Systematische review

Ook een uitdaging is het diagnosticeren van intraductaal papillair mucineus neoplasma (IPMN), een voorstadium van pancreascarcinoom, en het bepalen van de ziektegraad. In een systematische review zijn 25 artikelen geanalyseerd met data van patiënten die een perorale pancreatoscopie (POP) ondergingen voor (vermoedelijke) IPMN.2 Het doel van deze studie was om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en veiligheid van POP bij de diagnose van IPMN, inclusief de impact van pre- en intra-operatieve POP op de behandeling van IPMN. Dit is het eerste literatuuronderzoek dat de huidige kennis over de rol van POP in het diagnostisch algoritme van IPMN samenvat.

Technisch succesvol

POP blijkt technisch succesvol bij de overgrote meerderheid van de patiënten met (vermoedelijke) IPMN en heeft een consistent hoge diagnostische nauwkeurigheid. POP lijkt een adequate visualisatie van het doelgebied te geven, kan waardevol zijn bij de preoperatieve beoordeling van de omvang en exacte locatie van de laesie en om skip laesies te identificeren. Uit deze analyse bleek dat POP behoorlijke impact had op de klinische besluitvorming: bij 13-62% van de patiënten waren de POP-bevindingen reden voor een andere chirurgische aanpak. Bijwerkingen werden gemeld in 12% van de gevallen.  

Diagnostisch instrument

Ondanks de redelijk hoge diagnostische nauwkeurigheidspercentages, blijft de exacte rol van POP als diagnostisch instrument nog onduidelijk, vooral vanwege methodologische tekortkomingen en heterogeniteit tussen studies. 

Referenties:

  1. Gerges C, Albers D, Schmitz L, et al. Digital single-operator pancreatoscopy for the treatment of symptomatic pancreatic duct stones: a prospective multicenter cohort trial. Endoscopy. 2023;55:150-7. 
  2. De Jong DM, Stassen PMC, Groot Koerkamp B, et al. The role of pancreatoscopy in the diagnostic work-up of intraductal papillary mucinous neoplasms: a systematic review and meta-analysis. European Cholangioscopy study group. Endoscopy. 2023;55:25-35.

 

Endobiliaire radiofrequente ablatie ter preventie en behandeling van stentobstructie bij perihilair cholangiocarcinoom

mei 2023 | Endoscopie, Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Endobiliaire radiofrequente ablatie ter preventie en behandeling van stentobstructie bij perihilair cholangiocarcinoom

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

mei 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

Next-generation sequencing van endo-echografiegeleide ‘through-the-needle-biopsy’ samples uit cysteuze laesies in de pancreas

mei 2023 | Endoscopie

Lees meer over Next-generation sequencing van endo-echografiegeleide ‘through-the-needle-biopsy’ samples uit cysteuze laesies in de pancreas

Veelbelovende effecten van fecestransplantatie

mei 2023 | IBD

Lees meer over Veelbelovende effecten van fecestransplantatie

Futibatinib bij intrahepatisch cholangiocarcinoom met FGFR2-herschikking

mei 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Futibatinib bij intrahepatisch cholangiocarcinoom met FGFR2-herschikking

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Lees meer
Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Lees meer
Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

TL1A-remmer PRA023 verbetert klinische remissie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over TL1A-remmer PRA023 verbetert klinische remissie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Ustekinumab en adalimumab presteren beter dan infliximab bij de ziekte van Crohn in de real-world

Lees meer
Lees meer over Ustekinumab en adalimumab presteren beter dan infliximab bij de ziekte van Crohn in de real-world

Verlengde behandeling met filgotinib veilig en werkzaam bij matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Verlengde behandeling met filgotinib veilig en werkzaam bij matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

Toevoeging anakinra aan corticosteroïden niet geassocieerd met betere uitkomst ernstige colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Toevoeging anakinra aan corticosteroïden niet geassocieerd met betere uitkomst ernstige colitis ulcerosa

TL1A-remmer verbetert klinische en endoscopische uitkomstmaten bij matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over TL1A-remmer verbetert klinische en endoscopische uitkomstmaten bij matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Machinelearningmodellen identificeren patiënten met inflammatoire darmziekte in administratieve gegevens

Lees meer
Lees meer over Machinelearningmodellen identificeren patiënten met inflammatoire darmziekte in administratieve gegevens

Upadacitinib geassocieerd met betere symptoomresolutie en minder vermoeidheid bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Upadacitinib geassocieerd met betere symptoomresolutie en minder vermoeidheid bij colitis ulcerosa

Podcast Acute pancreatitis

dec 2021 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01