Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metformine

Delen via:

Metformine is het oudste en wereldwijd meest voorgeschreven orale bloedsuikerverlagende middel, en wordt beschouwd als eerstelijns-therapie voor patiënten met type 2 diabetes. Echter, het werkingsmechanisme wordt nog steeds bediscussieerd. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen op cardiovasculaire uitkomsten. Daarnaast heeft de FDA recent het label van metformine aangepast waardoor aanzienlijk meer patiënten met chronisch nierfalen het middel kunnen gebruiken.

Historisch gezien is de glucoseverlagende werking van metformine met name toegeschreven aan directe effecten op de lever. Echter, de concentraties van metformine in de darm zijn circa 300 maal hoger dan in het plasma. Dit maakt de darm een belangrijk reservoir voor metformine en potentieel verantwoordelijk voor veel van de glucoseverlagende effecten. Recente studies laten zien dat metformine de actieve reabsorptie van galzouten in de darm remt. Deze galzouten leiden, via activatie van TGR5 receptoren, tot secretie van het glucoseverlagende incretinehormoon GLP-1. Metformine activeert ook een nervus vagus gemedieerde darm-hersenen-as via welke de glucose-productie in de lever kan worden geremd. Daarnaast heeft metformine ook effecten op het microbioom, al zijn de gevonden resultaten hierop nog erg inconsistent.

Cardiovasculaire uitkomsten en kanker

De effecten van metformine op cardiovasculaire uitkomsten zijn reeds lange tijd bekend uit de UKPDS studie in recent gediagnosticeerde type 2 diabetespatiënten. Dit onderzoek toonde aan dat na bijna 11 jaar metformine in vergelijking met conventionele therapie het risico op hartinfarcten reduceerde met 39% en op mortaliteit met 36%. Ook het risico op microvasculaire ziekten daalde met 29%, al was dit niet statistisch significant (p=0.19). Echter, uit een substudie van de UKPDS bleek dat het toevoegen van metformine aan een sulfonylureum (SU)-derivaat leidde tot een verminderde daling van mortaliteit, vergeleken met het continueren van enkel een SU-derivaat.

Kanker

Metformine lijkt een positief effect te hebben op kanker. Britse epidemiologen ontdekten dat het percentage sterfgevallen door kanker lager was bij patiënten behandeld met metformine, en over het geheel kwam kanker minder voor dan bij patiënten die behandeld werden met andere middelen. Andere populatiestudies lieten vergelijkbare resultaten zien. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de preventieve en therapeutische effecten van metformine op kanker en kunnen hierover geen harde uitspraken worden gedaan. De meer dan 100 op dit moment gaande klinische studies naar deze relatie zullen meer duidelijkheid opleven binnen dit onderzoeksgebied. Eveneens is er veel interesse in de effecten van andere biguanide formulaties, combinatietherapie met standaard oncologische geneesmiddelen (waaronder tyrosine-kinase inhibitoren) en oncologische makers van gevoeligheid voor metformine.

GLINT studie

Concluderend kan gesteld worden dat tot op de dag van vandaag de echte voor- en nadelen van metformine nog onduidelijk zijn. Gehoopt wordt dat de GLINT studie, het eerste grote (12.000 patiënten) gerandomiseerde onderzoek naar de effecten van metformine op cardiovasculaire uitkomsten en kanker sinds de UKPDS, hier meer duidelijkheid over zal geven.

Nieuw label

Vanwege het vergrote risico op het ontwikkelen van lactaatacidose gold metformine volgens de FDA als gecontra-indiceerd bij patiënten met een serum creatininespiegel ≥1,5 mg/dL voor mannen en ≥1,4 mg/dL voor vrouwen. Al langer werden zorgen geuit dat deze regels mogelijk te streng zouden zijn en veel patiënten met type 2 diabetes ten onrechte metformine zou worden onthouden. Nu is dit label sinds twee maanden herzien.

De voorzorgsmaatregelen die nu gelden zijn:
(1) eGFR zou bepaald moeten worden voordat metformine wordt gestart;
(2) het starten van metformine wordt niet aangeraden bij patiënten met een eGFR van 30-45 ml/min/1.73m2;
(3) bij patiënten die reeds metformine gebruiken maar een daling van eGFR vertonen tot <45 ml/min/1.73m2 moeten de voor- en nadelen van het continueren van de therapie worden bepaald;
(4) bij patiënten met een eGFR <30 ml/min/1.73m2 is metformine altijd gecontra-indiceerd.
Door deze veranderingen in advies kunnen er in de Verenigde Staten nu aanzienlijk meer patiënten behandeld worden met metformine: 86.900 met een eGFR ≥45 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI) en 784.700 met een eGFR 30-44 ml/min/1.73m2.

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

aug 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

aug 2023 | Osteoporose

Lees meer over Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

jul 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 tot donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen, Overig

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

aug 2023 | Hartfalen

Lees meer over Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

jul 2023 | Diabetes, Neuro-vasculair

Lees meer over Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

jun 2023 | Atherosclerose, Diabetes

Lees meer over Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.