Onderzoek naar focale therapie bij prostaatkanker krijgt subsidie Veelbelovende zorg

Delen via:

Voor een groep patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker is de huidige standaardbehandeling van een radicale prostatectomie of het bestralen van de gehele prostaat mogelijk te veel van het goede. Dat denken interventieradioloog prof. dr. Jurgen Fütterer en oncologisch uroloog dr. Michiel Sedelaar, beiden werkzaam in het Radboudumc. Een bewezen alternatieve behandeloptie met een minder radicale uitwerking hebben deze patiënten op dit moment niet. Met de ENFORCE-studie willen Sedelaar en Fütterer uitzoeken of focale therapie voor deze patiënten een uitkomst kan bieden. De therapie is aangemerkt als Veelbelovende zorg, waarmee de studie van start kan.

“Prostaatkanker is een zeer heterogene ziekte, onder andere wat betreft gedrag, uitgebreidheid en agressiviteit”, zegt Sedelaar. “Patiënten met laagagressieve prostaatkanker hoeven we in principe niet te behandelen, bij hen is active surveillance voldoende. De active surveillance is ook ingegeven door het feit dat mannen hinderlijke bijwerkingen kunnen ervaren na radicale prostatectomie of bestraling. Denk hierbij aan incontinentie of erectieproblemen, en schade aan de endeldarm bij bestraling van de prostaat.” Maar er is een verloop waarbij deze laagagressieve tumoren zich toch agressiever gaan gedragen. “Hier zien wij een gat: de ziekte is dusdanig agressief dat behandeling aangewezen is, maar is daarbij nog zo beperkt tot de prostaat dat het verwijderen van de hele prostaat wellicht te veel van het goede is”, aldus Sedelaar. Focale therapie kan dit gat mogelijk vullen.

Verschillende definities

Er is al veel onderzoek gedaan naar focale therapie bij prostaatkanker, zeggen Fütterer en Sedelaar.1 De minimaal invasieve behandeling lijkt een goede tumorcontrole te geven, met beter behoud van continentie en potentie dan radicale behandeling.1 Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek blijkt tevens dat de oncologische uitkomsten van focale therapie bij mannen met prostaatkanker vergelijkbaar zijn aan radicale prostatectomie.2 Er is echter het een en ander aan te merken op de onderzoeken naar focale therapie.3 Hier zijn verschillende redenen voor, leggen Fütterer en Sedelaar uit. Zo verschilt de gebruikte definitie van focale therapie in de diverse studies. Sedelaar: “Focale therapie is volgens ons een bijna puntsgewijze behandeling, waarbij we alleen de afwijking en wat omliggend weefsel behandelen. Dit betreft maximaal 10 tot 15% van de prostaat. Er zijn echter klinieken die het verwijderen van de helft of zelfs driekwart van de prostaat nog focale therapie noemen.”3 Ook zijn er wel 8 verschillende technieken die vallen onder de noemer focale therapie. “In de gepubliceerde studies is vaak gebruik gemaakt van maar 1 techniek op een serie van 25 tot 100 patiënten”, zegt Fütterer. Er is op dit moment dus onvoldoende bewijs om focale therapie aan te merken als een mogelijke standaardbehandeling.1,4 De ENFORCE-studie brengt hier mogelijk verandering in.

ENFORCE-studie

De ENFORCE-studie kan binnenkort van start gaan in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De studie gaat lopen in 5 centra in Nederland (het Radboudumc, Isala ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Amsterdam UMC en de HIFU Kliniek). Mannen met gelokaliseerde, intermediair risico prostaatkanker die volgens de huidige richtlijn in aanmerking komen voor radicale prostatectomie of bestraling kunnen deelnemen aan de studie. Sedelaar: “Daarnaast moet de tumor in de prostaat goed zichtbaar en unilateraal gelegen zijn.” 

In totaal zullen 356 patiënten 1:1 gerandomiseerd worden naar focale therapie of de standaardbehandeling (radicale prostatectomie of radiotherapie). “In deze studie passen we 3 verschillende ablatietechnieken voor focale therapie toe, afhankelijk van het centrum waarin patiënten behandeld worden”, legt Fütterer uit. “De eerste techniek maak gebruikt van kleine stroompjes tussen 2 naalden waarmee we de tumor kunnen behandelen. Met de tweede techniek wordt het tumorweefsel door de plasbuis heen behandeld met hitte, en de derde techniek gebruikt ook hitte, maar dan via de endeldarm.”

De primaire uitkomstmaat is metastasevrije overleving. Daarnaast wordt gekeken naar functionele uitkomsten, zoals behoud van potentie en continentie, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. Als de resultaten positief zijn, komt de behandeling in aanmerking voor opname in het basispakket. “Door in deze studie niet voor 1 specifieke techniek te kiezen, konden we het onderzoek ook toegankelijk maken voor andere centra dan het Radboudumc”, zegt Sedelaar. “Een ander belangrijk voordeel van het toepassen van 3 verschillende technieken is dat – bij positieve resultaten – niet slechts 1 techniek opgenomen wordt in het basispakket.”

Uitbreiding behandelportefeuille

De ENFORCE-studie zal in het najaar van 2023 van start gaan. Al met al hopen Fütterer en Sedelaar met de studie meer duidelijkheid te krijgen over de toegevoegde waarde van focale therapie, die volgens hen met name gelegen is in het behoud van functionaliteit bij een betrouwbare oncologische behandeling. Ook vanuit de Prostaatkankerstichting en Inspire2live is er veel interesse voor dit onderzoek. “Niet iedere patiënt zal openstaan voor deze behandeling, aangezien niet de hele prostaat verwijderd wordt en de ziekte dus kan terugkomen. Anderen dringen er juist op aan”, zegt Fütterer. “Maar ik hoop dat we aan de hand van deze studie de behandelportefeuille voor mannen met prostaatkanker kunnen uitbreiden.”

Referenties:

  1. Hopstaken JS, Bomers JGR, Sedelaar MJP, et al. An Updated Systematic Review on Focal Therapy in Localized Prostate Cancer: What Has Changed over the Past 5 Years? Eur Urol 2022;81:5-33.
  2. Shah TT, Reddy D, Peters M, et al. Focal therapy compared to radical prostatectomy for non-metastatic prostate cancer: a propensity score-matched study. Prostate Cancer Prostatic Dis 2021;24:567-74.
  3. Sedelaar MJP, Fütterer JJ. Prostaat gedeeltelijk behandelen bij lokale tumor? Waarom focale behandeling nog niet wordt toegepast. Ned Tijdschr Geneeskd 2021;165:D6023
  4. EAU/EANM/ESTRO/ESUR/ISUP/SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Te raadplegen via https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer.

Subsidie Veelbelovende zorg

De ENFORCE-studie kan uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Deze regeling bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland en ZonMW, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidie is bedoeld voor relatief dure zorg die nog niet vergoed wordt uit het basispakket omdat nog niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de standaardbehandeling. Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, wordt de therapie toegelaten tot het basispakket.

In principe wordt de subsidie alleen verstrekt aan projecten waarbij de algehele overleving van patiënten gerapporteerd wordt. De ENFORCE-studie is hierop een uitzondering. Mannen met prostaatkanker overlijden in veel gevallen mét en niet áán prostaatkanker. Om de algehele overleving te kunnen rapporteren, zou de projectduur van maximaal 6 jaar, een vereiste voor de subsidie, overschreden worden. Daarom is de primaire uitkomstmaat van de ENFORCE-studie metastasevrije overleving (deze ontwikkelen zich over het algemeen na 4 tot 5 jaar).

Voor de ENFORCE-studie is 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Dit interview is verschenen in MedNet Oncologie – Special Uro-oncologie 2023. Ook deze artikelen zijn in de special Uro-oncologie verschenen:

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Ontwikkelingen in PSMA-therapie

mei 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Ontwikkelingen in PSMA-therapie

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

mei 2023

Lees meer over Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

Lees meer
Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

Lees meer
Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023

MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022