Op weg naar kwaliteitsdata voor het hele gynaecologisch-oncologische zorgpad

Delen via:

Het gynaecologisch-oncologische kwaliteitsregister DGOA bestaat ruim 8 jaar. Gynaecologisch oncoloog dr. W.J. (Willemien) van Driel (NKI-AVL) en arts-onderzoeker Marc Algera (DICA) kijken terug en vooruit.

De zorg binnen de gynaecologische oncologie is voor het grootste deel regionaal georganiseerd. Die centralisatie van zorg leidt tot een behoefte om indicatoren vast te stellen waarmee patiënten, behandelaars, ziekenhuizen en verzekeraars gynaecologisch-oncologische zorg per regio met elkaar kunnen vergelijken. 

Kwaliteitsregistratie

Deze wens leidde in 2014 tot de start van DICA gynaecologische oncologie (DGOA), een kwaliteitsregistratie voor zorg als onderdeel van de stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). DGOA beslaat de 4 meest voorkomende gynaecologische tumoren, ovarium-, cervix-, endometrium- en vulvacarcinoom, en registreert de data die nodig zijn voor het berekenen van de indicatoren. Gegevens van de behandelingen worden door behandelaars of medewerkers van het IKNL vastgelegd, waarna de behandelaar ze valideert en accordeert. 

“Belanghebbenden, zoals zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenvereniging en de beroepsgroep, bepalen de indicatoren die zij zinvol achten om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg”, zegt Willemien van Driel, gynaecologisch oncoloog bij het NKI-AVL in Amsterdam en sinds 2018 voorzitter van de DGOA-commissie van DICA. “We bepalen continu of de uitkomsten van de indicatoren verbetering laten zien. Zo kan een ziekenhuis zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen.” 

Betere en completere data

DGOA startte 8 jaar geleden met de registratie van chirurgische behandelingen. Later kwam daar DGOA-R bij met de gegevens van radiotherapeutische behandelingen. Dat heeft de beroepsgroep belangrijke informatie opgeleverd, zegt Van Driel. “We hebben inzicht gekregen in patiëntenstromen en aantallen patiënten per ziekenhuis. Zo zien we dat de organisatie van zorg in ons vakgebied inderdaad verandert. Sinds 2010 is het aantal ziekenhuizen dat patiënten met ovariumcarcinoom behandelt afgenomen, waardoor er per ziekenhuis meer patiënten worden behandeld.” DGOA maakt ook de resultaten van die operaties inzichtelijk. “Voor ovariumcarcinoom in een verder gevorderd stadium kunnen we per ziekenhuis de uitkomst van de cytoreductieve chirurgie zien, een belangrijke voorspeller voor de overleving.” 

Arts-onderzoeker Marc Algera merkt op dat het ene ziekenhuis meer patiënten kent met een gecompliceerd beloop na een debulking dan het andere. “Maar die ziekenhuizen hebben wel het hoogste percentage complete cytoreductieve chirurgische ingrepen. En compleet opereren is van invloed op de overleving.” Dit soort data helpen om het gesprek aan te gaan met de beroepsgroep, en te praten over deze balans tussen resultaat van de behandeling en de mogelijke gevolgen voor de patiënt. 

Dashboard

De gegenereerde uitkomsten op basis van de DGOA-data zijn inzichtelijk gemaakt met de zogenaamde Codman-dashboards. Die geven een beeld dat een behandelaar samen met de patiënt kan bekijken, zegt Van Driel. “Als je bijvoorbeeld wilt weten wat de kans is op een gecompliceerd beloop bij een patiënt van 50 jaar met een stadium III-ovariumcarcinoom die een intervaldebulking krijgt, kan je deze selectiecriteria kiezen. De uitkomsten van deze ‘patient like me’ worden weergegeven op basis van de gegevens van het betreffende ziekenhuis ten opzichte van alle andere ziekenhuizen. Zo kunnen patiënt en behandelaar een geïnformeerd gesprek voeren over het mogelijke beloop van de ziekte. Ik hoop dat de dashboards vaker worden gebruikt voor deze doeleinden.”

Registratielast

Ondanks de goede resultaten hebben Van Driel en Algera hobbels ervaren in de afgelopen 8 jaar DGOA. “Sinds de invoering van de AVG wordt het BSN van de patiënt niet meer door alle ziekenhuizen geregistreerd”, zegt Van Driel. “Dat verhindert inzicht in de regionale kwaliteit van zorg. Het BSN zou een ideaal middel zijn om gegevens van verschillende ziekenhuizen te koppelen. Dat is een enorme belemmering die geldt voor alle kwaliteitsregisters.”

Ook het bijhouden van de follow-up zorgt nog voor problemen, vult Algera aan. Artsen vullen die data deels in, maar ervaren een grote administratieve last. “Zij moeten zelf een lijst bijhouden van de patiënten voor wie ze de follow-updata moeten invullen. Daardoor hebben we nog weinig data over overleving en recidieven. Terwijl dat juist belangrijke uitkomstindicatoren zijn.” Inmiddels zijn hiervoor signaleringslijsten aangemaakt. 

Lange trajecten

Van Driel en Algera hopen dat zorginstellingen in de toekomst meer inspanningen leveren voor registratie van data aan de bron. “Bij zorg-ICT gaat het vaak om ellenlange trajecten, waarbij we niet goed weten aan welke knoppen we moeten draaien. Als we patiëntengegevens in het EPD maar 1 keer hoeven vast te leggen, kunnen we die data gelijk gebruiken voor de kwaliteitsregistratie. Dat zou schelen in de administratieve last.”

Maar daarvoor moeten veel verschillende partijen bij het proces worden betrokken, zegt Van Driel. “En voor registratie aan de bron is het essentieel dat ook bouwers van elektronische patiëntendossiers bij het gesprek aanschuiven en bereid zijn mee te doen.” IKNL en DGOA werken nu samen aan een format voor het MDO voor alle ziekenhuizen die gynaecologische oncologie behandelen. “Dit zou een mooie stap zijn in de goede richting.”

Spiegelsessies

DGOA is van plan om het komende jaar met vertegenwoordigers van alle deelnemende ziekenhuizen spiegelsessies te organiseren. “Hierbij bespreken we de analyses en kunnen we bepalen hoe de ene regio zich verhoudt tot de andere. We gaan het gesprek aan om de praktijkvariatie te verminderen en van elkaar te leren. Daardoor gaan de data van DGOA meer leven, en krijgen zorgverleners meer inzicht in hun eigen data.” En ook de ontwikkeling van completere indicatoren is een wens, zegt Algera. “Een indicator als ‘textbook outcome’ neemt alle aspecten mee voor en rond een operatie, zoals resultaat van de ingreep, opnameduur en complicaties. Hiermee kunnen we vergelijken hoe vaak een behandeling volgens het boekje ging.” 

Wat betreft verbetering van de registratie is nog veel te winnen op het gebied van registratie van systemische behandelingen, denkt Van Driel. “Bij de kwaliteitsregistratie van melanomen is er al een registratie van dure geneesmiddelen aan de hand van informatie van de apotheek. Iets soortgelijks zouden we ook kunnen ontwikkelen voor de gynaecologische oncologie, mits we de betrokkenheid van de medisch oncologen hebben. Dan kunnen we het hele zorgpad in beeld brengen.”

DICA, DGOA en DGOA-R

Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) is een non-profitorganisatie die artsen, patiënten en zorgverzekeraars een meetsysteem biedt om de kwaliteit van zorg in beeld te brengen. Ziekenhuizen krijgen via landelijke benchmarks inzicht in hun eigen prestaties en krijgen concrete handvatten voor verbetering van zorg. Dat resulteert in een betere behandeling voor de patiënt en een reductie in kosten. DICA faciliteert inmiddels meer dan 22 kwaliteitsregistraties voor diverse disciplines en aandoeningen.

Een van deze registraties is de DICA gynaecologische oncologie (DGOA en DGOA-R), die zich richt op de behandeling van gynaecologische tumoren: ovarium-, cervix-, endometrium- en vulvacarcinoom. Deelnemende centra krijgen hun eigen resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, vertaald in kwaliteitsindicatoren die wekelijks worden teruggekoppeld. 

Voor meer informatie: www.dica.nl

Behandeling longkanker met nanodeeltjes

mei 2024 | Longoncologie

Lees meer over Behandeling longkanker met nanodeeltjes

Topicaal diclofenac ter preventie van capecitabine-geassocieerd hand-voetsyndroom

mei 2024 | Borstkanker, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Topicaal diclofenac ter preventie van capecitabine-geassocieerd hand-voetsyndroom

Inhaleerbare therapie tegen longkanker

mei 2024 | Longoncologie

Lees meer over Inhaleerbare therapie tegen longkanker

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

mei 2024 | Gynaecologische oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Machine learning voorspelt respons op oxaliplatine bij coloncarcinoom

mei 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Machine learning voorspelt respons op oxaliplatine bij coloncarcinoom

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

mei 2024 | Hartfalen

Lees meer over Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

mrt 2024 | HIV, Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03