Pexidartinib mogelijk behandeloptie bij gevorderde tenosynoviale reusceltumoren

Delen via:

Pexidartinib is de eerste systemische behandeling waarvan een robuuste tumorrespons, evenals een verbetering van de symptomen en functionele uitkomsten, is aangetoond bij patiënten met tenosynoviale reusceltumoren (TGCT).

TGCT zijn zeldzame, lokaal agressieve tumoren met een hoge expressie van koloniestimulerende factor 1 (CSF1). In de fase III-studie ENLIVEN (NCT02371369) werd de CSF1R-remmer pexidartinib beoordeeld als systemische behandeloptie voor patiënten met TGCT bij wie geen verbetering werd verwacht met chirurgische resectie. Tussen mei 2015 en september 2016 werden 120 van de 174 beoordeelde patiënten gerandomiseerd naar en behandeld met pexidartinib (n = 61) of placebo (n = 59). Er waren 11 uitvallers in de placebogroep en negen in de pexidartinib-groep. Het optreden van gemengde of cholestatische hepatotoxiciteit leidde ertoe dat de datamonitoringcommissie de inclusie stopzette voordat de laatste zes geplande patiënten konden worden geïncludeerd.

Het percentage patiënten met een respons op week 25 was hoger in de pexidartinib-groep dan in de placebogroep (24 van 61 (39%) versus geen van 59; absoluut verschil 39% (95%-BI 27-53); p < 0,0001). Ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd bij acht patiënten (13%) in de pexidartinib-groep en één patiënt (2%) in de placebogroep. Verandering van haarkleur (67%), vermoeidheid (54%), stijging van aspartaataminotransferase (39%), misselijkheid (38%), stijging van alanineaminotransferase (28%) en dysgeusie (25%) waren de meest voorkomende pexidartinib-geassocieerde bijwerkingen. Bij drie patiënten die pexidartinib kregen steeg de aminotransferaseconcentratie tot ≥ driemaal de ‘upper limit of normal’ (ULN), met totaal bilirubine en alkalinefosfatase ≥ tweemaal de ULN, wijzend op gemengde of cholestatische hepatotoxiciteit; bij één patiënt hield dat zeven maanden aan.Bronnen:

  1. Tap WD, Gelderblom H, Palmerini E, et al. Pexidartinib versus placebo for advanced tenosynovial giant cell tumour (ENLIVEN): a randomised phase 3 trial. Lancet. 2019;394:478-87.

Longkanker vroeg opsporen om de overlevingskans (sterk) te verhogen

dec 2019 | Longziekten

Lees meer over Longkanker vroeg opsporen om de overlevingskans (sterk) te verhogen

Analyse van circulerend tumor-DNA bij patiënten met ‘ALK’-positieve longkanker

dec 2019 | Longziekten

Lees meer over Analyse van circulerend tumor-DNA bij patiënten met ‘ALK’-positieve longkanker

Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

dec 2019 | Oncologie

Lees meer over Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

dec 2019 | Neurologie

Lees meer over HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Wereldwijd onderzoek naar genetica teruggekeerde hersentumoren

dec 2019 | Neurologie

Lees meer over Wereldwijd onderzoek naar genetica teruggekeerde hersentumoren

Deltaplan moet slechte prognose alvleesklierkanker keren

nov 2019 | Gastro-enterologie

Lees meer over Deltaplan moet slechte prognose alvleesklierkanker keren

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 Nov 2018 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 Apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

DAA's verbeteren overleving bij aan HCV gerelateerd hepatocellulair carcinoom

Lees meer
Lees meer over DAA's verbeteren overleving bij aan HCV gerelateerd hepatocellulair carcinoom

Uitstekende prognose na endoscopische mucosale slokdarmresectie

Lees meer
Lees meer over Uitstekende prognose na endoscopische mucosale slokdarmresectie

Larotrectinib maakt precisiegeneeskunde werkelijkheid

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib maakt precisiegeneeskunde werkelijkheid

Geen groot voordeel van immunotherapie bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Geen groot voordeel van immunotherapie bij mesothelioom

CARD-studie: cabazitaxel superieur ten opzichte van androgeenreceptorgerichte therapie

Lees meer
Lees meer over CARD-studie: cabazitaxel superieur ten opzichte van androgeenreceptorgerichte therapie

Eerstelijns atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met hoge PD-L1-expressie

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met hoge PD-L1-expressie

PARP-remmer effectief bij castratieresistent prostaatcarcinoom met HRD

Lees meer
Lees meer over PARP-remmer effectief bij castratieresistent prostaatcarcinoom met HRD

MONARCH 2-studie: significant OS-voordeel met abemaciclib

Lees meer
Lees meer over MONARCH 2-studie: significant OS-voordeel met abemaciclib

Abemaciclib effectief bij HR+/HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Abemaciclib effectief bij HR+/HER2+ mammacarcinoom
Er zijn geen podcasts gevonden.