Pexidartinib mogelijk behandeloptie bij gevorderde tenosynoviale reusceltumoren

Delen via:

Pexidartinib is de eerste systemische behandeling waarvan een robuuste tumorrespons, evenals een verbetering van de symptomen en functionele uitkomsten, is aangetoond bij patiënten met tenosynoviale reusceltumoren (TGCT).

TGCT zijn zeldzame, lokaal agressieve tumoren met een hoge expressie van koloniestimulerende factor 1 (CSF1). In de fase III-studie ENLIVEN (NCT02371369) werd de CSF1R-remmer pexidartinib beoordeeld als systemische behandeloptie voor patiënten met TGCT bij wie geen verbetering werd verwacht met chirurgische resectie. Tussen mei 2015 en september 2016 werden 120 van de 174 beoordeelde patiënten gerandomiseerd naar en behandeld met pexidartinib (n = 61) of placebo (n = 59). Er waren 11 uitvallers in de placebogroep en negen in de pexidartinib-groep. Het optreden van gemengde of cholestatische hepatotoxiciteit leidde ertoe dat de datamonitoringcommissie de inclusie stopzette voordat de laatste zes geplande patiënten konden worden geïncludeerd.

Het percentage patiënten met een respons op week 25 was hoger in de pexidartinib-groep dan in de placebogroep (24 van 61 (39%) versus geen van 59; absoluut verschil 39% (95%-BI 27-53); p < 0,0001). Ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd bij acht patiënten (13%) in de pexidartinib-groep en één patiënt (2%) in de placebogroep. Verandering van haarkleur (67%), vermoeidheid (54%), stijging van aspartaataminotransferase (39%), misselijkheid (38%), stijging van alanineaminotransferase (28%) en dysgeusie (25%) waren de meest voorkomende pexidartinib-geassocieerde bijwerkingen. Bij drie patiënten die pexidartinib kregen steeg de aminotransferaseconcentratie tot ≥ driemaal de ‘upper limit of normal’ (ULN), met totaal bilirubine en alkalinefosfatase ≥ tweemaal de ULN, wijzend op gemengde of cholestatische hepatotoxiciteit; bij één patiënt hield dat zeven maanden aan.Bronnen:

  1. Tap WD, Gelderblom H, Palmerini E, et al. Pexidartinib versus placebo for advanced tenosynovial giant cell tumour (ENLIVEN): a randomised phase 3 trial. Lancet. 2019;394:478-87.

Niet-chirurgische behandeling verlaagt risico op regionaal recidief borstkanker

jul 2020 |

Lees meer over Niet-chirurgische behandeling verlaagt risico op regionaal recidief borstkanker

Durvalumab met of zonder tremelimumab bij hoofd-halscarcinoom

jul 2020 |

Lees meer over Durvalumab met of zonder tremelimumab bij hoofd-halscarcinoom

Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

jun 2020 |

Lees meer over Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

Apixaban niet inferieur aan dalteparine bij kankergeassocieerde VTE

jun 2020 |

Lees meer over Apixaban niet inferieur aan dalteparine bij kankergeassocieerde VTE

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

Eerste grote trial naar adjuvante chemotherapie bij urotheelcelcarcinoom van hogere urinewegen

jun 2020 |

Lees meer over Eerste grote trial naar adjuvante chemotherapie bij urotheelcelcarcinoom van hogere urinewegen

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 2: DORA en Radium223Insight

23 mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 2: DORA en Radium223Insight

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

ESMO in ORANJE 2020

donderdag 17 sep 2020 van 18:00 tot 22:00 | Oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2020

RELAY+: verkennende studie naar ramucirumab plus gefitinib bij EGFR-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over RELAY+: verkennende studie naar ramucirumab plus gefitinib bij EGFR-gemuteerd NSCLC

Nieuwe data larotrectinib bij tumoren met TRK-genfusies

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data larotrectinib bij tumoren met TRK-genfusies

Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Lees meer
Lees meer over Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Bortezomib, lenalidomide en dexamethason blijft standaard eerstelijnsbehandeling MM

Lees meer
Lees meer over Bortezomib, lenalidomide en dexamethason blijft standaard eerstelijnsbehandeling MM

Avelumab bij zeldzame gestationele trofoblasttumoren

Lees meer
Lees meer over Avelumab bij zeldzame gestationele trofoblasttumoren

Effect oefenprogramma dat al start bij aanvang chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Effect oefenprogramma dat al start bij aanvang chemotherapie

Resultaten CHECKMATE: nivolumab en ipilimumab bij gevorderd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Resultaten CHECKMATE: nivolumab en ipilimumab bij gevorderd NSCLC

TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

Lees meer
Lees meer over TRAIN-2: Driejaarsfollow-up van neoadjuvante chemotherapie met of zonder anthracyclines bij HER2-positieve borstkanker

INFORM: precisiegeneeskunde voor kinderen met kanker met een slechte prognose

Lees meer
Lees meer over INFORM: precisiegeneeskunde voor kinderen met kanker met een slechte prognose

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie