Resultaten hiv-behandeling na de introductie van integraseremmers in Britse richtlijnen

Delen via:

Hoewel eerstelijns INSTI-regimes zijn geassocieerd met een lager risico op virologisch falen dan regimes met een proteaseremmer, zijn beide groepen geassocieerd met een hoger risico op virologisch falen ten opzichte van patiënten die starten met een NNRTI.

Het doel van deze observationele studie was de uitkomsten te onderzoeken van eerstelijns antiretrovirale regimes die een integraseremmer (INSTI), proteaseremmer of NNRTI bevatten. Deelnemers aan de UK Collaborative HIV Cohort-studie werden geïncludeerd als ze waren gestart met antiretrovirale therapie tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2017, de periode waarin de INSTI’s in de BHIVA-richtlijn werden opgenomen als ‘preferred first-line agent’ en het gebruik ervan dus sterk toenam. Het primaire eindpunt, virologisch falen, werd gedefinieerd als de eerste van 2 opeenvolgende hiv-RNA-metingen > 50 kopieën/ml, ten minste 6 maanden na het starten van de antiretrovirale therapie. Follow-up werd gecensureerd op het moment van stopzetting van de antiretrovirale therapie, verandering van het regime of overlijden. Het risico op virologisch falen bij deelnemers die een INSTI-, proteaseremmer- of NNRTI-regime kregen werd vergeleken met behulp van Kaplan-Meier- en Cox-regressiemethoden.

Van de 12.585 deelnemers startte 45,6% een NNRTI-, 29,0% een proteaseremmer- en 25,4% een INSTI-regime. Tijdens de mediane follow-upperiode van 20,3 maanden (IQR 7,9-38,9) was bij 7,5% van de deelnemers sprake van virologisch falen. In vergelijking met personen die een NNRTI-regime startten, hadden patiënten die INSTI’s of proteaseremmers kregen een grotere kans op virologisch falen: gecorrigeerde hazard ratio voor de INSTI-groep 1,52; 95%-BI 1,19-1,95; p = 0,0009; voor de proteaseremmergroep 2,70; 95%-BI 2,27-3,21; p < 0,0001.

Bron:

El Bouzidi K, Jose S, Phillips AN, et al. First-line HIV treatment outcomes following the introduction of integrase inhibitors in UK guidelines. AIDS. 2020;34:1823-31.

 

Beeld: vlag VK (in mediabibliotheek cms)

 

 

Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

feb 2023 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

jan 2023 | Ouderen

Lees meer over Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

jan 2023 | Virale infecties

Lees meer over Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

jan 2023 | Psoriasis, RA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

Cefepim/enmetazobactam versus piperacilline/tazobactam bij gecompliceerde UWI of acute pyelonefritis

jan 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Cefepim/enmetazobactam versus piperacilline/tazobactam bij gecompliceerde UWI of acute pyelonefritis

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Lees meer
Lees meer over Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Lees meer
Lees meer over Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Lees meer
Lees meer over Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Lees meer
Lees meer over Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01