Resultaten hiv-behandeling na de introductie van integraseremmers in Britse richtlijnen

Delen via:

Hoewel eerstelijns INSTI-regimes zijn geassocieerd met een lager risico op virologisch falen dan regimes met een proteaseremmer, zijn beide groepen geassocieerd met een hoger risico op virologisch falen ten opzichte van patiënten die starten met een NNRTI.

Het doel van deze observationele studie was de uitkomsten te onderzoeken van eerstelijns antiretrovirale regimes die een integraseremmer (INSTI), proteaseremmer of NNRTI bevatten. Deelnemers aan de UK Collaborative HIV Cohort-studie werden geïncludeerd als ze waren gestart met antiretrovirale therapie tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2017, de periode waarin de INSTI’s in de BHIVA-richtlijn werden opgenomen als ‘preferred first-line agent’ en het gebruik ervan dus sterk toenam. Het primaire eindpunt, virologisch falen, werd gedefinieerd als de eerste van 2 opeenvolgende hiv-RNA-metingen > 50 kopieën/ml, ten minste 6 maanden na het starten van de antiretrovirale therapie. Follow-up werd gecensureerd op het moment van stopzetting van de antiretrovirale therapie, verandering van het regime of overlijden. Het risico op virologisch falen bij deelnemers die een INSTI-, proteaseremmer- of NNRTI-regime kregen werd vergeleken met behulp van Kaplan-Meier- en Cox-regressiemethoden.

Van de 12.585 deelnemers startte 45,6% een NNRTI-, 29,0% een proteaseremmer- en 25,4% een INSTI-regime. Tijdens de mediane follow-upperiode van 20,3 maanden (IQR 7,9-38,9) was bij 7,5% van de deelnemers sprake van virologisch falen. In vergelijking met personen die een NNRTI-regime startten, hadden patiënten die INSTI’s of proteaseremmers kregen een grotere kans op virologisch falen: gecorrigeerde hazard ratio voor de INSTI-groep 1,52; 95%-BI 1,19-1,95; p = 0,0009; voor de proteaseremmergroep 2,70; 95%-BI 2,27-3,21; p < 0,0001.

Bron:

El Bouzidi K, Jose S, Phillips AN, et al. First-line HIV treatment outcomes following the introduction of integrase inhibitors in UK guidelines. AIDS. 2020;34:1823-31.

 

Beeld: vlag VK (in mediabibliotheek cms)

 

 

Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

jun 2021 |

Lees meer over Ernstig zieke coronapatiënt herstelt sneller met imatinib

Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

jun 2021 |

Lees meer over Resistente bacteriën zijn de nieuwe pandemie

Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

jun 2021 |

Lees meer over Honderden kinderen houden ernstige klachten na COVID-19

Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

jun 2021 |

Lees meer over Gemuteerd coronavirus bindt tot zeven keer sterker aan receptor

COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

jun 2021 |

Lees meer over COVID-19 en vaccin kunnen huidafwijkingen veroorzaken

Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

jun 2021 |

Lees meer over Testen op penicillineallergie is kostenbesparend: een economische evaluatiestudie

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Lees meer
Lees meer over Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Lees meer
Lees meer over Late breaking: veiligheid van COVID-19-vaccins

Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren voor overlijden tijdens kunstmatige beademing bij COVID-19

Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Lees meer
Lees meer over Evolocumab effectief bij hiv-patiënten met dyslipidemie

Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

Lees meer
Lees meer over Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Lees meer
Lees meer over Kans op beroerte bij COVID-19-patiënten op de IC

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg