Resultaten hiv-behandeling na de introductie van integraseremmers in Britse richtlijnen

Delen via:

Hoewel eerstelijns INSTI-regimes zijn geassocieerd met een lager risico op virologisch falen dan regimes met een proteaseremmer, zijn beide groepen geassocieerd met een hoger risico op virologisch falen ten opzichte van patiënten die starten met een NNRTI.

Het doel van deze observationele studie was de uitkomsten te onderzoeken van eerstelijns antiretrovirale regimes die een integraseremmer (INSTI), proteaseremmer of NNRTI bevatten. Deelnemers aan de UK Collaborative HIV Cohort-studie werden geïncludeerd als ze waren gestart met antiretrovirale therapie tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2017, de periode waarin de INSTI’s in de BHIVA-richtlijn werden opgenomen als ‘preferred first-line agent’ en het gebruik ervan dus sterk toenam. Het primaire eindpunt, virologisch falen, werd gedefinieerd als de eerste van 2 opeenvolgende hiv-RNA-metingen > 50 kopieën/ml, ten minste 6 maanden na het starten van de antiretrovirale therapie. Follow-up werd gecensureerd op het moment van stopzetting van de antiretrovirale therapie, verandering van het regime of overlijden. Het risico op virologisch falen bij deelnemers die een INSTI-, proteaseremmer- of NNRTI-regime kregen werd vergeleken met behulp van Kaplan-Meier- en Cox-regressiemethoden.

Van de 12.585 deelnemers startte 45,6% een NNRTI-, 29,0% een proteaseremmer- en 25,4% een INSTI-regime. Tijdens de mediane follow-upperiode van 20,3 maanden (IQR 7,9-38,9) was bij 7,5% van de deelnemers sprake van virologisch falen. In vergelijking met personen die een NNRTI-regime startten, hadden patiënten die INSTI’s of proteaseremmers kregen een grotere kans op virologisch falen: gecorrigeerde hazard ratio voor de INSTI-groep 1,52; 95%-BI 1,19-1,95; p = 0,0009; voor de proteaseremmergroep 2,70; 95%-BI 2,27-3,21; p < 0,0001.

Bron:

El Bouzidi K, Jose S, Phillips AN, et al. First-line HIV treatment outcomes following the introduction of integrase inhibitors in UK guidelines. AIDS. 2020;34:1823-31.

 

Beeld: vlag VK (in mediabibliotheek cms)

 

 

Innovatieve opzet REMAP-CAP: snellere resultaten bij testen behandelopties van pneumoniepatiënten tijdens pandemie

mrt 2021 |

Lees meer over Innovatieve opzet REMAP-CAP: snellere resultaten bij testen behandelopties van pneumoniepatiënten tijdens pandemie

Teruggetrokken mensen minder angstig tijdens coronapandemie

mrt 2021 |

Lees meer over Teruggetrokken mensen minder angstig tijdens coronapandemie

Longschade COVID-19 berekenen met AI-software

mrt 2021 |

Lees meer over Longschade COVID-19 berekenen met AI-software

Lage genetische diversiteit in SARS-CoV-2 RNA-replicatiecomplex

mrt 2021 |

Lees meer over Lage genetische diversiteit in SARS-CoV-2 RNA-replicatiecomplex

Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

feb 2021 |

Lees meer over Innovaties sneller naar de klinische praktijk brengen

Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

feb 2021 |

Lees meer over Helft IC-patiënten ervaart jaar na opname nog klachten

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

COVID-19 gepaard met stollingsbevorderende antifosfolipidenantilichamen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 gepaard met stollingsbevorderende antifosfolipidenantilichamen

Soms langdurige huidproblemen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Soms langdurige huidproblemen na COVID-19

Switch naar raltegravir uitgelicht

Lees meer
Lees meer over Switch naar raltegravir uitgelicht

Vaker perifeer arterieel vaatlijden bij hiv

Lees meer
Lees meer over Vaker perifeer arterieel vaatlijden bij hiv

Weinig fysieke activiteit grootste boosdoener voor kwetsbare ouderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Weinig fysieke activiteit grootste boosdoener voor kwetsbare ouderen met hiv

Resistentie integraseremmer bij eerstelijnsbehandeling met bictegravir

Lees meer
Lees meer over Resistentie integraseremmer bij eerstelijnsbehandeling met bictegravir

Cabotegravir + langwerkend rilpivirine veelbelovend

Lees meer
Lees meer over Cabotegravir + langwerkend rilpivirine veelbelovend

HCV-behandeling effectief, maar meer betrokkenheid patiënt hard nodig

Lees meer
Lees meer over HCV-behandeling effectief, maar meer betrokkenheid patiënt hard nodig

Injecteerbare ART kan voordeel bieden op kwaliteit van leven en kosten

Lees meer
Lees meer over Injecteerbare ART kan voordeel bieden op kwaliteit van leven en kosten

Innovatie in de zorg

nov 2019 |

Lees meer over Innovatie in de zorg