Resultaten hiv-behandeling na de introductie van integraseremmers in Britse richtlijnen

Delen via:

Hoewel eerstelijns INSTI-regimes zijn geassocieerd met een lager risico op virologisch falen dan regimes met een proteaseremmer, zijn beide groepen geassocieerd met een hoger risico op virologisch falen ten opzichte van patiënten die starten met een NNRTI.

Het doel van deze observationele studie was de uitkomsten te onderzoeken van eerstelijns antiretrovirale regimes die een integraseremmer (INSTI), proteaseremmer of NNRTI bevatten. Deelnemers aan de UK Collaborative HIV Cohort-studie werden geïncludeerd als ze waren gestart met antiretrovirale therapie tussen 1 januari 2012 en 30 juni 2017, de periode waarin de INSTI’s in de BHIVA-richtlijn werden opgenomen als ‘preferred first-line agent’ en het gebruik ervan dus sterk toenam. Het primaire eindpunt, virologisch falen, werd gedefinieerd als de eerste van 2 opeenvolgende hiv-RNA-metingen > 50 kopieën/ml, ten minste 6 maanden na het starten van de antiretrovirale therapie. Follow-up werd gecensureerd op het moment van stopzetting van de antiretrovirale therapie, verandering van het regime of overlijden. Het risico op virologisch falen bij deelnemers die een INSTI-, proteaseremmer- of NNRTI-regime kregen werd vergeleken met behulp van Kaplan-Meier- en Cox-regressiemethoden.

Van de 12.585 deelnemers startte 45,6% een NNRTI-, 29,0% een proteaseremmer- en 25,4% een INSTI-regime. Tijdens de mediane follow-upperiode van 20,3 maanden (IQR 7,9-38,9) was bij 7,5% van de deelnemers sprake van virologisch falen. In vergelijking met personen die een NNRTI-regime startten, hadden patiënten die INSTI’s of proteaseremmers kregen een grotere kans op virologisch falen: gecorrigeerde hazard ratio voor de INSTI-groep 1,52; 95%-BI 1,19-1,95; p = 0,0009; voor de proteaseremmergroep 2,70; 95%-BI 2,27-3,21; p < 0,0001.

Bron:

El Bouzidi K, Jose S, Phillips AN, et al. First-line HIV treatment outcomes following the introduction of integrase inhibitors in UK guidelines. AIDS. 2020;34:1823-31.

 

Beeld: vlag VK (in mediabibliotheek cms)

 

 

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg