<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> master

Risico op dementie meer dan verdubbeld bij IBD

Delen via:

Patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD) hebben een toegenomen risico op dementie, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer. Bovendien ontstaat de dementie op jongere leeftijd dan in de algemene bevolking, zo is naar voren gekomen uit een groot populatiegebaseerd onderzoek uit Taiwan.

Met behulp van een landelijke database van een ziektekostenverzekering uit Taiwan vergeleken de onderzoekers het risico op dementie bij 1742 IBD-patiënten van ≥ 45 jaar en 17.420 controlepersonen die gematcht waren voor sekse, toegang tot de gezondheidszorg en aan dementie gerelateerde comorbide aandoeningen.

Meer dan tweevoudig risico

Gedurende de follow-up van maximaal 16 jaar werd bij IBD-patiënten bijna 4 keer zo vaak de diagnose dementie gesteld als bij controlepersonen (5,5 vs. 1,4%; p < 0,001). Bovendien werd bij IBD-patiënten de diagnose dementie op jongere leeftijd gesteld dan bij controlepersonen (gemiddelde leeftijd 76,2 vs. 83,5 jaar). Na correctie voor mogelijke confounders, zoals leeftijd en onderliggende ziekten, hadden IBD-patiënten een meer dan 2 keer zo hoog risico op het ontwikkelen van dementie (HR 2,54).

Het risico op dementie in relatie tot IBD verschilde niet tussen mannen en vrouwen of tussen de IBD-typen (colitis ulcerosa vs. ziekte van Crohn). Het risico op Alzheimer-dementie was het grootste. Daarnaast leek het risico op dementie gerelateerd te zijn aan de ziekteduur van de IBD.

Mogelijke beperkingen

De studie is uitgevoerd in Taiwan. Het dieet in dat land kan verschillen van het onze. Daarmee moet rekening gehouden worden, voordat de resultaten wijdverbreid geëxtrapoleerd worden.

Een andere mogelijke beperking is dat in dit soort database-onderzoek sprake kan zijn van rapportagebias. Omdat patiënten met een chronische ziekte vaker naar de dokter gaan, kunnen nieuwe klachten of observaties vaker of sneller opgemerkt worden. Onduidelijk is of de controle van de IBD van invloed was op het vaststellen op dementie.

Rol van darm-hersen-as

Deze bevindingen suggereren volgens de onderzoekers een rol voor de darm-hersen-as bij het ontstaan van dementie. Bij IBD is sprake van een gestoorde barrièrefunctie van het darmepitheel en een gestoorde balans van het microbioom. Door deze processen kunnen neurotoxische metabolieten die afkomstig zijn van micro-organismen in de darmen, gemakkelijker in het centrale zenuwstelsel terechtkomen.

Het systemisch ontstekingsproces zou kunnen leiden tot inflammatoire veranderingen en oxidatieve stress in de hersenen. Een chronische ontsteking draagt namelijk bij aan cognitieve achteruitgang. Er moet uitgezocht worden of een betere IBD-behandeling de ontstekingslast vermindert en zodoende de impact op de hersenen vermindert.

Bron:

Zhang B, Wang HE, Bai Y-M, et al. Inflammatory Bowel Disease Is Associated With Higher Dementia Risk: A Nationwide Longitudinal Study. Gut. 2020;gutjnl-2020-320789.

Nieuwe bacterie krijgt naam van Amsterdamse hoogleraar

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe bacterie krijgt naam van Amsterdamse hoogleraar

Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

jan 2021 |

Lees meer over Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

Eerstelijnsbehandeling met infliximab beter dan standaardtherapie bij kinderen met Crohn

jan 2021 |

Lees meer over Eerstelijnsbehandeling met infliximab beter dan standaardtherapie bij kinderen met Crohn

Gunstige effecten van dieetgemoduleerde fecestransplantatie op gewicht

jan 2021 |

Lees meer over Gunstige effecten van dieetgemoduleerde fecestransplantatie op gewicht

Achtste van wereldbevolking heeft hepatitis E-antistoffen

jan 2021 |

Lees meer over Achtste van wereldbevolking heeft hepatitis E-antistoffen

Cytosponge-TFF3 detecteert barrettslokdarm in de eerste lijn

jan 2021 |

Lees meer over Cytosponge-TFF3 detecteert barrettslokdarm in de eerste lijn

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

2 feb 2021 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

2 feb 2021 om 18:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Lees meer
Lees meer over Meer remissies met inductie-, maar niet met onderhoudstherapie van etrolizumab

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie