Risico op dementie meer dan verdubbeld bij IBD

Delen via:

Patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD) hebben een toegenomen risico op dementie, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer. Bovendien ontstaat de dementie op jongere leeftijd dan in de algemene bevolking, zo is naar voren gekomen uit een groot populatiegebaseerd onderzoek uit Taiwan.

Met behulp van een landelijke database van een ziektekostenverzekering uit Taiwan vergeleken de onderzoekers het risico op dementie bij 1742 IBD-patiënten van ≥ 45 jaar en 17.420 controlepersonen die gematcht waren voor sekse, toegang tot de gezondheidszorg en aan dementie gerelateerde comorbide aandoeningen.

Meer dan tweevoudig risico

Gedurende de follow-up van maximaal 16 jaar werd bij IBD-patiënten bijna 4 keer zo vaak de diagnose dementie gesteld als bij controlepersonen (5,5 vs. 1,4%; p < 0,001). Bovendien werd bij IBD-patiënten de diagnose dementie op jongere leeftijd gesteld dan bij controlepersonen (gemiddelde leeftijd 76,2 vs. 83,5 jaar). Na correctie voor mogelijke confounders, zoals leeftijd en onderliggende ziekten, hadden IBD-patiënten een meer dan 2 keer zo hoog risico op het ontwikkelen van dementie (HR 2,54).

Het risico op dementie in relatie tot IBD verschilde niet tussen mannen en vrouwen of tussen de IBD-typen (colitis ulcerosa vs. ziekte van Crohn). Het risico op Alzheimer-dementie was het grootste. Daarnaast leek het risico op dementie gerelateerd te zijn aan de ziekteduur van de IBD.

Mogelijke beperkingen

De studie is uitgevoerd in Taiwan. Het dieet in dat land kan verschillen van het onze. Daarmee moet rekening gehouden worden, voordat de resultaten wijdverbreid geëxtrapoleerd worden.

Een andere mogelijke beperking is dat in dit soort database-onderzoek sprake kan zijn van rapportagebias. Omdat patiënten met een chronische ziekte vaker naar de dokter gaan, kunnen nieuwe klachten of observaties vaker of sneller opgemerkt worden. Onduidelijk is of de controle van de IBD van invloed was op het vaststellen op dementie.

Rol van darm-hersen-as

Deze bevindingen suggereren volgens de onderzoekers een rol voor de darm-hersen-as bij het ontstaan van dementie. Bij IBD is sprake van een gestoorde barrièrefunctie van het darmepitheel en een gestoorde balans van het microbioom. Door deze processen kunnen neurotoxische metabolieten die afkomstig zijn van micro-organismen in de darmen, gemakkelijker in het centrale zenuwstelsel terechtkomen.

Het systemisch ontstekingsproces zou kunnen leiden tot inflammatoire veranderingen en oxidatieve stress in de hersenen. Een chronische ontsteking draagt namelijk bij aan cognitieve achteruitgang. Er moet uitgezocht worden of een betere IBD-behandeling de ontstekingslast vermindert en zodoende de impact op de hersenen vermindert.

Bron:

Zhang B, Wang HE, Bai Y-M, et al. Inflammatory Bowel Disease Is Associated With Higher Dementia Risk: A Nationwide Longitudinal Study. Gut. 2020;gutjnl-2020-320789.

Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

mei 2022 | Hepatitis

Lees meer over Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

mei 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

mei 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

mei 2022 | Endoscopie

Lees meer over De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

mei 2022

Lees meer over FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Lees meer
Lees meer over Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie