Transorale robot- versus niet-robotchirurgie bij vroeg stadium orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom

Delen via:

De resultaten van Amerikaans onderzoek suggereren dat transorale robotchirurgie is geassocieerd met betere uitkomsten – waaronder de overleving – dan niet-robotchirurgie bij patiënten met een vroegstadium orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom.

Deze retrospectieve analyse werd uitgevoerd met gegevens van patiënten uit de National Cancer Database met T1 en T2 orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom gediagnosticeerd tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015, die definitieve transorale robot- of niet-robotchirurgie ondergingen. De overleving na robot- en niet-robotchirurgie werd daarnaast vergeleken bij drie andere vormen van kanker: prostaat-, endometrium- en baarmoederhalskanker.

Van de 9745 patiënten (78,5% man, gemiddeld 58,8 jaar) die voldeden aan de inclusiecriteria ondergingen er 2694 (27,6%) transorale robotchirurgie. Er was een significante toename in het gebruik van robotchirurgie van 18,3 tot 35,5% van alle chirurgische ingrepen tussen 2010 en 2015 (p = 0,003). Robotchirurgie was geassocieerd met een lager percentage positieve chirurgische marges (12,5 versus 20,3%; p < 0,001) en minder gebruik van adjuvante chemoradiotherapie (28,6 versus 35,7%; p < 0,001). Bij de 4071 patiënten met een bekende HPV-status was robotchirurgie geassocieerd met een verbeterde totale overleving in vergelijking met niet-robotchirurgie (HR 0,74; 95%-BI 0,61-0,90; p = 0,002). De resultaten waren vergelijkbaar wanneer alleen instellingen werden geanalyseerd die zowel robot- als niet-robotchirurgie aanbieden. De totale vijfjaarsoverleving was 84,8 versus 80,3% bij patiënten die robot- versus niet-robotchirurgie ondergingen in op propensity score gematchte cohorten (p = 0,001). Er werd geen bewijs gevonden dat robotchirurgie was geassocieerd met een betere overleving bij prostaatkanker (HR 0,92; p = 0,26), endometriumcarcinoom (HR 0,97; p = 0,36) of baarmoederhalskanker (HR 1,27; p = 0,10).

Bron:

Nguyen AT, Luu M, Mallen-St Clair J et al. Comparison of Survival After Transoral Robotic Surgery vs Nonrobotic Surgery in Patients With Early-Stage Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma. JAMA Oncol. 2020 Aug 20. Online ahead of print.

Circulerend tumor-DNA voorspelt risico op recidief bij borstkanker

dec 2020 |

Lees meer over Circulerend tumor-DNA voorspelt risico op recidief bij borstkanker

Sotorasib bij gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C-mutatie

dec 2020 |

Lees meer over Sotorasib bij gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C-mutatie

Kanker lezen uit het genetisch materiaal van bloedplaatjes

dec 2020 |

Lees meer over Kanker lezen uit het genetisch materiaal van bloedplaatjes

Patient-tailored medicine bij de multidisciplinaire behandeling van het rectumcarcinoom

dec 2020 |

Lees meer over Patient-tailored medicine bij de multidisciplinaire behandeling van het rectumcarcinoom

Nieuwe hoogleraar wil immuuntherapie voor melanomen personaliseren

nov 2020 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil immuuntherapie voor melanomen personaliseren

Zeldzame hoofd-halstumoren

nov 2020 |

Lees meer over Zeldzame hoofd-halstumoren

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 2: DORA en Radium223Insight

23 mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 2: DORA en Radium223Insight

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Een mCRPC patiënt aan het woord

1 jan 1970 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie