Transorale robot- versus niet-robotchirurgie bij vroeg stadium orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom

Delen via:

De resultaten van Amerikaans onderzoek suggereren dat transorale robotchirurgie is geassocieerd met betere uitkomsten – waaronder de overleving – dan niet-robotchirurgie bij patiënten met een vroegstadium orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom.

Deze retrospectieve analyse werd uitgevoerd met gegevens van patiënten uit de National Cancer Database met T1 en T2 orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom gediagnosticeerd tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015, die definitieve transorale robot- of niet-robotchirurgie ondergingen. De overleving na robot- en niet-robotchirurgie werd daarnaast vergeleken bij drie andere vormen van kanker: prostaat-, endometrium- en baarmoederhalskanker.

Van de 9745 patiënten (78,5% man, gemiddeld 58,8 jaar) die voldeden aan de inclusiecriteria ondergingen er 2694 (27,6%) transorale robotchirurgie. Er was een significante toename in het gebruik van robotchirurgie van 18,3 tot 35,5% van alle chirurgische ingrepen tussen 2010 en 2015 (p = 0,003). Robotchirurgie was geassocieerd met een lager percentage positieve chirurgische marges (12,5 versus 20,3%; p < 0,001) en minder gebruik van adjuvante chemoradiotherapie (28,6 versus 35,7%; p < 0,001). Bij de 4071 patiënten met een bekende HPV-status was robotchirurgie geassocieerd met een verbeterde totale overleving in vergelijking met niet-robotchirurgie (HR 0,74; 95%-BI 0,61-0,90; p = 0,002). De resultaten waren vergelijkbaar wanneer alleen instellingen werden geanalyseerd die zowel robot- als niet-robotchirurgie aanbieden. De totale vijfjaarsoverleving was 84,8 versus 80,3% bij patiënten die robot- versus niet-robotchirurgie ondergingen in op propensity score gematchte cohorten (p = 0,001). Er werd geen bewijs gevonden dat robotchirurgie was geassocieerd met een betere overleving bij prostaatkanker (HR 0,92; p = 0,26), endometriumcarcinoom (HR 0,97; p = 0,36) of baarmoederhalskanker (HR 1,27; p = 0,10).

Bron:

Nguyen AT, Luu M, Mallen-St Clair J et al. Comparison of Survival After Transoral Robotic Surgery vs Nonrobotic Surgery in Patients With Early-Stage Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma. JAMA Oncol. 2020 Aug 20. Online ahead of print.

Behandeling van basaalcelcarcinoom kan soms wachten

sep 2021 | Dermatologie, Oncologie

Lees meer over Behandeling van basaalcelcarcinoom kan soms wachten

TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

sep 2021 | Endocrinologie, Longkanker, Maag-darm-lever, Neuro-oncologie

Lees meer over Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermatologie, Oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie