Trends in oorzaken voor ziekenhuisopname bij diabetespatiënten

Delen via:

Het aantal ziekenhuisopnames voor traditionele diabetescomplicaties zoals vasculaire aandoeningen is sinds 2003 gedaald en vervangen door een toename van het aantal ziekenhuisopnames voor andere aandoeningen die niet specifiek zijn voor diabetes. Dat blijkt uit een epidemiologische analyse van Jonathan Pearson-Stuttard (Imperial College Londen, VK) en collega’s waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Deze verandering betekent volgens de onderzoekers dat preventieve en klinische maatregelen moeten worden aangepast. Pearson-Stuttard et al. analyseerden gegevens van 309.874 personen met diabetes (type 1 of 2) in Engeland tussen 2003 en 2018 en een vergelijkbaar aantal gematchte controles zonder diabetes. Ze ontdekten dat, hoewel er over het geheel genomen een dalende trend was voor ziekenhuisopname, diabetespatiënten voor alle 17 oorzaakgroepen vaker werden opgenomen dan mensen zonder diabetes gedurende de 16-jarige onderzoeksperiode, en dat de incidentie varieerde per geslacht en tijd.

In 2003 was diabetes zelf de belangrijkste oorzaak van extra ziekenhuisopnames bij zowel mannen als vrouwen, in vergelijking met mensen zonder diabetes, met respectievelijk 158,0 en 159,4 extra ziekenhuisopnames per 10.000 mannen en vrouwen. Dit werd gevolgd door ischemische hartziekte, met een extra aantal opnames van respectievelijk 138,9 en 87,9 ziekenhuisopnames per 10.000 mannen en vrouwen. In 2018 waren ischemische hartaandoeningen, niet-diabetesgerelateerde kanker en luchtweginfecties de belangrijkste oorzaken van extra ziekenhuisopnames bij mannen, met respectievelijk 98,7; 89,7 en 75,8 extra gevallen per 10.000. Voor vrouwen ging het om niet-infectieuze en niet-maligne luchtwegaandoeningen, luchtweginfecties en niet-diabetesgerelateerde kanker, met respectievelijk 93,5; 76,3 en 63,6 extra ziekenhuisopnames per 10.000.

De onderzoekers stellen dat deze trends “bijdroegen aan een diversificatie van de oorzaken van ziekenhuisopname gedurende de periode van 16 jaar, weg van diabetesspecifieke complicaties.” Zo daalde tussen 2003 en 2018 het aandeel ziekenhuisopnames als gevolg van vasculaire aandoeningen van 31% naar 20% bij mannen en van 28% naar 16% bij vrouwen, terwijl het collectieve percentage ziekenhuisopnames vanwege diabetesspecifieke complicaties (vasculair, diabetes en amputaties) daalde van 58 naar 38 bij mannen en van 49 naar 28 bij vrouwen. Daarentegen steeg het aandeel ziekenhuisopnames als gevolg van luchtweginfecties van 4% naar 11% bij mannen en van 5% naar 12% bij vrouwen. Opnames als gevolg van sepsis stegen van 1% naar 6% bij zowel mannen als vrouwen, waarbij infecties de grootste proportionele stijging lieten zien. Pearson-Stuttard en collega’s merken ook op dat, in tegenstelling tot andere traditionele diabetescomplicaties, ziekenhuisopname voor hyperglykemische crises in de loop van het onderzoek met 40% toenam bij mannen en met 26% bij vrouwen.

In een begeleidend commentaar stelt Srikanth Bellary (Aston University, Birmingham, VK) dat de diversificatie van de oorzaken voor ziekenhuisopname die in deze studie wordt gezien, belangrijke inzichten biedt in het veranderende karakter van diabetescomplicaties. Volgens hem is de grote toename van niet-traditionele diabetescomplicaties die in deze studie wordt waargenomen een indicatie van de toekomstige uitdagingen. “Een toenemend aantal ziekenhuisopnames voor sepsis, luchtwegaandoeningen en kanker, die niet vaak worden geassocieerd met diabetes, is een grote zorg.” Bellary zegt dat de toename van niet-traditionele diabetescomplicaties de gezondheidszorgstelsels extra zal belasten en dat “het aanpakken van deze uitdaging een gezamenlijke inspanning van voorlichters, gezondheidszorgprofessionals en beleidsmakers vereist.”

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Volg op 20 december de kersteditie van de Pubquiz Insulinetherapie

Bronnen:

Pearson-Stuttard J, Cheng YJ, Bennett J, et al. Trends in leading causes of hospitalisation of adults with diabetes in England from 2003 to 2018: an epidemiological analysis of linked primary care records. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Nov 30. Online ahead of print.

Bellary S. The changing character of diabetes complications. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Nov 30. Online ahead of print.

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

apr 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

apr 2022 | Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 20 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Lees meer
Lees meer over Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Lees meer
Lees meer over Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Lees meer
Lees meer over Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Lees meer
Lees meer over Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Lees meer
Lees meer over Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Lees meer
Lees meer over Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie