Trends in oorzaken voor ziekenhuisopname bij diabetespatiënten

Delen via:

Het aantal ziekenhuisopnames voor traditionele diabetescomplicaties zoals vasculaire aandoeningen is sinds 2003 gedaald en vervangen door een toename van het aantal ziekenhuisopnames voor andere aandoeningen die niet specifiek zijn voor diabetes. Dat blijkt uit een epidemiologische analyse van Jonathan Pearson-Stuttard (Imperial College Londen, VK) en collega’s waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Deze verandering betekent volgens de onderzoekers dat preventieve en klinische maatregelen moeten worden aangepast. Pearson-Stuttard et al. analyseerden gegevens van 309.874 personen met diabetes (type 1 of 2) in Engeland tussen 2003 en 2018 en een vergelijkbaar aantal gematchte controles zonder diabetes. Ze ontdekten dat, hoewel er over het geheel genomen een dalende trend was voor ziekenhuisopname, diabetespatiënten voor alle 17 oorzaakgroepen vaker werden opgenomen dan mensen zonder diabetes gedurende de 16-jarige onderzoeksperiode, en dat de incidentie varieerde per geslacht en tijd.

In 2003 was diabetes zelf de belangrijkste oorzaak van extra ziekenhuisopnames bij zowel mannen als vrouwen, in vergelijking met mensen zonder diabetes, met respectievelijk 158,0 en 159,4 extra ziekenhuisopnames per 10.000 mannen en vrouwen. Dit werd gevolgd door ischemische hartziekte, met een extra aantal opnames van respectievelijk 138,9 en 87,9 ziekenhuisopnames per 10.000 mannen en vrouwen. In 2018 waren ischemische hartaandoeningen, niet-diabetesgerelateerde kanker en luchtweginfecties de belangrijkste oorzaken van extra ziekenhuisopnames bij mannen, met respectievelijk 98,7; 89,7 en 75,8 extra gevallen per 10.000. Voor vrouwen ging het om niet-infectieuze en niet-maligne luchtwegaandoeningen, luchtweginfecties en niet-diabetesgerelateerde kanker, met respectievelijk 93,5; 76,3 en 63,6 extra ziekenhuisopnames per 10.000.

De onderzoekers stellen dat deze trends “bijdroegen aan een diversificatie van de oorzaken van ziekenhuisopname gedurende de periode van 16 jaar, weg van diabetesspecifieke complicaties.” Zo daalde tussen 2003 en 2018 het aandeel ziekenhuisopnames als gevolg van vasculaire aandoeningen van 31% naar 20% bij mannen en van 28% naar 16% bij vrouwen, terwijl het collectieve percentage ziekenhuisopnames vanwege diabetesspecifieke complicaties (vasculair, diabetes en amputaties) daalde van 58 naar 38 bij mannen en van 49 naar 28 bij vrouwen. Daarentegen steeg het aandeel ziekenhuisopnames als gevolg van luchtweginfecties van 4% naar 11% bij mannen en van 5% naar 12% bij vrouwen. Opnames als gevolg van sepsis stegen van 1% naar 6% bij zowel mannen als vrouwen, waarbij infecties de grootste proportionele stijging lieten zien. Pearson-Stuttard en collega’s merken ook op dat, in tegenstelling tot andere traditionele diabetescomplicaties, ziekenhuisopname voor hyperglykemische crises in de loop van het onderzoek met 40% toenam bij mannen en met 26% bij vrouwen.

In een begeleidend commentaar stelt Srikanth Bellary (Aston University, Birmingham, VK) dat de diversificatie van de oorzaken voor ziekenhuisopname die in deze studie wordt gezien, belangrijke inzichten biedt in het veranderende karakter van diabetescomplicaties. Volgens hem is de grote toename van niet-traditionele diabetescomplicaties die in deze studie wordt waargenomen een indicatie van de toekomstige uitdagingen. “Een toenemend aantal ziekenhuisopnames voor sepsis, luchtwegaandoeningen en kanker, die niet vaak worden geassocieerd met diabetes, is een grote zorg.” Bellary zegt dat de toename van niet-traditionele diabetescomplicaties de gezondheidszorgstelsels extra zal belasten en dat “het aanpakken van deze uitdaging een gezamenlijke inspanning van voorlichters, gezondheidszorgprofessionals en beleidsmakers vereist.”

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Volg op 20 december de kersteditie van de Pubquiz Insulinetherapie

Bronnen:

Pearson-Stuttard J, Cheng YJ, Bennett J, et al. Trends in leading causes of hospitalisation of adults with diabetes in England from 2003 to 2018: an epidemiological analysis of linked primary care records. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Nov 30. Online ahead of print.

Bellary S. The changing character of diabetes complications. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Nov 30. Online ahead of print.

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

SGLT2-remmers reduceren CV-risico bij CKD-patiënten

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers reduceren CV-risico bij CKD-patiënten

Geen CV-voordeel na verlaging triglyceriden

Lees meer
Lees meer over Geen CV-voordeel na verlaging triglyceriden

Meer dan 20% gewichtsvermindering met de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide

Lees meer
Lees meer over Meer dan 20% gewichtsvermindering met de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide

Uitkomsten bij meisjes met diabetes type 1 slechter dan bij jongens

Lees meer
Lees meer over Uitkomsten bij meisjes met diabetes type 1 slechter dan bij jongens

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie
Geen digitale kranten gevonden.