Vaak andere oorzaak voor ziekte van Lyme-achtige symptomen

Delen via:

Bij de helft van de patiënten met veronderstelde lymeborreliose bleek deze ziekte onwaarschijnlijk. Een retrospectieve, populatie-gebaseerde studie uit Finland biedt duidelijkheid over wat deze patiënten wél hadden. In de meeste gevallen konden de symptomen verklaard worden op grond van een andere ziekte.

Het diagnosticeren van lymeborreliose kan lastig zijn. De meest typische presentatie – erythema migrans – kan namelijk lijken op erysipelas, cellulitis, een overgevoeligheidsreactie op een tekenbeet of tinea corporis.

Symptomen van gedissemineerde ziekte

Een vroegtijdige disseminatie van lymeborreliose kan niet-specifieke symptomen veroorzaken, zoals myalgie, artralgie, vermoeidheid, koorts en hoofdpijn. Deze symptomen kunnen echter ook aanwezig zijn bij patiënten met een virusinfectie.

3-12% van de patiënten met lymeborreliose heeft neurologische klachten. De meest voorkomende neurologische manifestatie in Europa is een pijnlijke lymfatische meningoradiculitis met of zonder een verlamming van de nervus cranialis. Bij late lymeneuroborreliose houdt de actieve ziekte > 6 maanden aan. Die patiënten kunnen last krijgen van mononeuropathie, radiculopathie, encefalomyelitis of cerebrale vasculitis.

Serologische en andere tests

De diagnose gedissemineerde lymeborreliose is naast de symptomatologie ook afhankelijk van serologische tests en minder vaak van Borrelia burgdorferi nucleïnezuuramplificatie uit de cerebrospinale vloeistof, synoviale vloeistof of weefselmonsters.

Serologische resultaten kunnen moeilijk te interpreteren zijn als gevolg van een trage antilichaamrespons, het niet dalen van de antilichaam-titer na de behandeling en fout-positieve bevindingen. De betrouwbaarheid van de aanbevolen tweeledige serologische tests en het vermogen om deze ziekte te diagnosticeren zijn echter discutabel.

Veel patiënten met medisch onverklaarbare symptomen die zouden kunnen passen bij lymeborreliose, zijn op zoek naar een diagnose en behandeling. Overdiagnostiek van lymeborreliose is dan ook een veelvoorkomend probleem, dat kan resulteren in onnodig gebruik van intraveneuze en orale antibiotica.

Studie uit Finland

In het zuiden van Finland, een adherentiegebied met 1,58 miljoen inwoners, is de zorg voor infectieziekten gecentraliseerd in het academische ziekenhuis van Helsinki. De lokale protocollen instrueren artsen om patiënten met verdenking op gedissemineerde lymeborreliose naar dat ziekenhuis te verwijzen. Door deze centralisatie was het gemakkelijk om alle gevallen van verdenking op gedissemineerde lymeborreliose in dit endemische gebied in kaart te brengen.

256 personen (16 per 100.000 inwoners) werden verwezen vanwege verdenking op lymeborreliose. Bij 30 personen (12%) werd definitieve lymeborreliose vastgesteld, bij 36 personen (14%) waarschijnlijke lymeborreliose en bij 65 personen (25%) mogelijke lymeborreliose. Deze ziekte werd onwaarschijnlijk geacht bij 121 personen (47%).

Andere oorzaken

Eerder gediagnosticeerde comorbiditeiten lagen bij 48 patiënten (19%) ten grondslag aan minimaal een gedeelte van de symptomen. Bij 81 van de 121 personen (67%) met onwaarschijnlijke lymeborreliose en bij 22 van de 65 personen (34%) met mogelijke lymeborreliose werden andere verklaringen voor de symptomen gevonden. Een vrij breed spectrum van ziekten bleek ten grondslag te kunnen liggen aan de symptomen. Dit waren meestal musculoskeletale, neurologische, psychologische of functionele stoornissen.

Deze Finse studie toonde aan dat slechts de helft van de patiënten met een verwijzing vanwege verdenking op lymeborreliose een duidelijke, waarschijnlijke of mogelijke lymeborreliose had. Bij de patiënten met onwaarschijnlijke lymeborreliose bood in twee derde van de gevallen een andere aandoening een verklaring voor de symptomen.

Bron: 

Kortela E, Kanerva M, Kurkela S, et al. Suspicion of Lyme borreliosis in patients referred to an infectious diseases clinic: what did the patients really have? Clin Microbiol Infect. 2020;S1198-743X(20)30574-7.

Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

sep 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Geen verhoogd risico op vroeggeboorte na coronavaccinatie tijdens zwangerschap

Promotie: Preventie van varicella zoster en SARS-CoV-2 bij nierpatiënten

sep 2023 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Promotie: Preventie van varicella zoster en SARS-CoV-2 bij nierpatiënten

Monoklonaal antilichaam CIS43LS biedt bescherming tegen malaria

sep 2023 | Parasitaire infecties

Lees meer over Monoklonaal antilichaam CIS43LS biedt bescherming tegen malaria

Nieuwe SWAB-richtlijn Acute infectieuze diarree

sep 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe SWAB-richtlijn Acute infectieuze diarree

CVST-VITT in lage-, midden- en hoge-inkomenslanden

sep 2023 | Neuro-vasculair, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over CVST-VITT in lage-, midden- en hoge-inkomenslanden

Ontwikkeling van metingen van lokale concentraties antibiotica

sep 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Ontwikkeling van metingen van lokale concentraties antibiotica

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

IDWeek in ORANJE 2023

donderdag 9 nov 2023 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over IDWeek in ORANJE 2023

PrEP-gebruikers lopen vaker een bacteriële soa op

jul 2023 | Bacteriële infecties, HIV, SOA, Venereologie

Lees meer over PrEP-gebruikers lopen vaker een bacteriële soa op

Aanbod om sociaal netwerk hiv-patiënt te laten testen is zinvol

jul 2023 | HIV

Lees meer over Aanbod om sociaal netwerk hiv-patiënt te laten testen is zinvol

COVID-19-mortaliteit relatief hoog bij mensen met hiv met Omicron-variant

jul 2023 | HIV, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-mortaliteit relatief hoog bij mensen met hiv met Omicron-variant

Gebruikers prefereren langwerkende PrEP per injectie boven dagelijkse tablet

jul 2023 | HIV

Lees meer over Gebruikers prefereren langwerkende PrEP per injectie boven dagelijkse tablet

CRISPRa in lipide nanodeeltjes heractiveert hiv-reservoirs

jul 2023 | HIV

Lees meer over CRISPRa in lipide nanodeeltjes heractiveert hiv-reservoirs

Australië op weg om de UNAIDS 95-95-95-doelen voor hiv te halen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Australië op weg om de UNAIDS 95-95-95-doelen voor hiv te halen

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

COVID-19-vaccinatie minder effectief bij drugsgebruikers met hiv

jul 2023 | HIV, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19-vaccinatie minder effectief bij drugsgebruikers met hiv

B/F/TAF even effectief als DTG+F/TDF bij mensen met hiv/hepatitis

jul 2023 | Hepatitis, HIV

Lees meer over B/F/TAF even effectief als DTG+F/TDF bij mensen met hiv/hepatitis

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2023-03

aug 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-03

MedNet Infectieziekten 2023-02

mei 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-02

MedNet Infectieziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2023-01

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01