Vaak andere oorzaak voor ziekte van Lyme-achtige symptomen

Delen via:

Bij de helft van de patiënten met veronderstelde lymeborreliose bleek deze ziekte onwaarschijnlijk. Een retrospectieve, populatie-gebaseerde studie uit Finland biedt duidelijkheid over wat deze patiënten wél hadden. In de meeste gevallen konden de symptomen verklaard worden op grond van een andere ziekte.

Het diagnosticeren van lymeborreliose kan lastig zijn. De meest typische presentatie – erythema migrans – kan namelijk lijken op erysipelas, cellulitis, een overgevoeligheidsreactie op een tekenbeet of tinea corporis.

Symptomen van gedissemineerde ziekte

Een vroegtijdige disseminatie van lymeborreliose kan niet-specifieke symptomen veroorzaken, zoals myalgie, artralgie, vermoeidheid, koorts en hoofdpijn. Deze symptomen kunnen echter ook aanwezig zijn bij patiënten met een virusinfectie.

3-12% van de patiënten met lymeborreliose heeft neurologische klachten. De meest voorkomende neurologische manifestatie in Europa is een pijnlijke lymfatische meningoradiculitis met of zonder een verlamming van de nervus cranialis. Bij late lymeneuroborreliose houdt de actieve ziekte > 6 maanden aan. Die patiënten kunnen last krijgen van mononeuropathie, radiculopathie, encefalomyelitis of cerebrale vasculitis.

Serologische en andere tests

De diagnose gedissemineerde lymeborreliose is naast de symptomatologie ook afhankelijk van serologische tests en minder vaak van Borrelia burgdorferi nucleïnezuuramplificatie uit de cerebrospinale vloeistof, synoviale vloeistof of weefselmonsters.

Serologische resultaten kunnen moeilijk te interpreteren zijn als gevolg van een trage antilichaamrespons, het niet dalen van de antilichaam-titer na de behandeling en fout-positieve bevindingen. De betrouwbaarheid van de aanbevolen tweeledige serologische tests en het vermogen om deze ziekte te diagnosticeren zijn echter discutabel.

Veel patiënten met medisch onverklaarbare symptomen die zouden kunnen passen bij lymeborreliose, zijn op zoek naar een diagnose en behandeling. Overdiagnostiek van lymeborreliose is dan ook een veelvoorkomend probleem, dat kan resulteren in onnodig gebruik van intraveneuze en orale antibiotica.

Studie uit Finland

In het zuiden van Finland, een adherentiegebied met 1,58 miljoen inwoners, is de zorg voor infectieziekten gecentraliseerd in het academische ziekenhuis van Helsinki. De lokale protocollen instrueren artsen om patiënten met verdenking op gedissemineerde lymeborreliose naar dat ziekenhuis te verwijzen. Door deze centralisatie was het gemakkelijk om alle gevallen van verdenking op gedissemineerde lymeborreliose in dit endemische gebied in kaart te brengen.

256 personen (16 per 100.000 inwoners) werden verwezen vanwege verdenking op lymeborreliose. Bij 30 personen (12%) werd definitieve lymeborreliose vastgesteld, bij 36 personen (14%) waarschijnlijke lymeborreliose en bij 65 personen (25%) mogelijke lymeborreliose. Deze ziekte werd onwaarschijnlijk geacht bij 121 personen (47%).

Andere oorzaken

Eerder gediagnosticeerde comorbiditeiten lagen bij 48 patiënten (19%) ten grondslag aan minimaal een gedeelte van de symptomen. Bij 81 van de 121 personen (67%) met onwaarschijnlijke lymeborreliose en bij 22 van de 65 personen (34%) met mogelijke lymeborreliose werden andere verklaringen voor de symptomen gevonden. Een vrij breed spectrum van ziekten bleek ten grondslag te kunnen liggen aan de symptomen. Dit waren meestal musculoskeletale, neurologische, psychologische of functionele stoornissen.

Deze Finse studie toonde aan dat slechts de helft van de patiënten met een verwijzing vanwege verdenking op lymeborreliose een duidelijke, waarschijnlijke of mogelijke lymeborreliose had. Bij de patiënten met onwaarschijnlijke lymeborreliose bood in twee derde van de gevallen een andere aandoening een verklaring voor de symptomen.

Bron: 

Kortela E, Kanerva M, Kurkela S, et al. Suspicion of Lyme borreliosis in patients referred to an infectious diseases clinic: what did the patients really have? Clin Microbiol Infect. 2020;S1198-743X(20)30574-7.

Risico op ondersteluchtweginfecties: een GWAS met Mendeliaanse randomisatie-analyse

aug 2022 | Bacteriële infecties, Kinderen, Pneumonie

Lees meer over Risico op ondersteluchtweginfecties: een GWAS met Mendeliaanse randomisatie-analyse

Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

aug 2022 | HIV, Maag-darm-leveroncologie, Virale infecties

Lees meer over Behandeling van anale HSIL verlaagt risico anuscarcinoom

Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

aug 2022

Lees meer over Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

Vervolgstappen in hiv-zorg

aug 2022 | HIV

Lees meer over Vervolgstappen in hiv-zorg

Vroeg starten van antiretrovirale therapie verlengt tijd tot virale rebound na onderbreking

aug 2022 | HIV

Lees meer over Vroeg starten van antiretrovirale therapie verlengt tijd tot virale rebound na onderbreking

Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

aug 2022 | Virale infecties

Lees meer over Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

“Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Lees meer
Lees meer over “Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Lees meer
Lees meer over Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Lees meer
Lees meer over Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Lees meer
Lees meer over Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

Lees meer
Lees meer over Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

“Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Lees meer
Lees meer over “Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Lees meer
Lees meer over Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Lees meer
Lees meer over Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022