Verandering in gevoeligheid speeksel-PCR-test tijdens SARS-CoV-2-infectie

Delen via:

Ook onderzoekers uit LA bestudeerden de gevoeligheid van speeksel voor de detectie van SARS-CoV-2 en concluderen in JAMA dat het virus vooral goed wordt gedetecteerd in speeksel bij symptomatische personen tijdens de eerste weken van de infectie.

In deze prospectieve, longitudinale studie werden 889 gepaarde nasofaryngeale uitstrijk-/speekselmonsters van 404 deelnemers (personen met een SARS-CoV-2 RT-PCR-positieve huisgenoot) meegenomen. Het virus werd gedetecteerd in 524 nasofaryngeale (58,9%) en 318 speekselmonsters (35,7%) en bij 258 paren werd SARS-CoV-2 in beide monsters gedetecteerd (29,0%). Deelnemers werden 3 keer (mediaan, IQR 2-4) getest; 93 deelnemers (36,3%) bleven asymptomatisch en 126 (77,3%) van de 163 symptomatische personen hadden milde klachten.

De gevoeligheid van speeksel was het hoogst in monsters die tijdens de eerste week van de infectie waren afgenomen (71,2%), maar deze daalde vervolgens elke week. Personen met COVID-19-geassocieerde symptomen bij monsterafname in week 1 van de infectie hadden een significant hogere speekselsensitiviteit ten opzichte van asymptomatishe deelnemers (88,2 vs. 58,2%; p < 0,001). De gevoeligheid van speeksel bleef significant hoger bij symptomatische deelnemers in week 2 (83,0 vs. 52,6%; p < 0,001), maar daarna werd geen verschil meer geobserveerd. De gevoeligheid verschilde niet significant voor nooit-symptomatisch (34,7%), presymptomatisch (57,1%) en postsymptomatisch (42,9%).

Deelnemers met COVID-19-geassocieerde symptomen op het moment van monsterafname of met een hoge nasofaryngeale viral load hadden een 2,8 (p < 0,001) en 5,2 (p < 0,001) maal grotere kans op een RT-PCR-positieve speekseltest ten opzichte van deelnemers zonder symptomen of met een lage nasofaryngeale viral load. De onderzoekers benadrukken dat de lage gevoeligheid bij asymptomatische infecties moet worden meegewogen bij beslissingen over toekomstige teststrategieën.

Bron:

Congrave-Wilson Z, Lee Y, Jumarang J, et al. Change in Saliva RT-PCR Sensitivity Over the Course of SARS-CoV-2 Infection. JAMA. 2021 Aug 13. Online ahead of print.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg