Vroege behandeling van milde tot matige COVID-19 met sotrovimab reduceert risico op progressie

Delen via:

Bij hoogrisicopatiënten met milde tot matige COVID-19-klachten verminderde sotrovimab het risico op ziekteprogressie. Dat is gebleken uit de COMET-ICE-studie, waarvan de resultaten in The New England Journal of Medicine verschenen.

Sotrovimab is een monoklonaal antilichaam dat SARS-CoV-2 en andere sarbecovirussen neutraliseert en is ontworpen om de progressie van COVID-19 bij hoogrisicopatiënten vroeg in het ziektebeloop te voorkomen. In deze lopende, multicenter, dubbelblinde fase III-studie werden niet-gehospitaliseerde patiënten met symptomatische COVID-19 (≤ 5 dagen na het begin van de symptomen) en ten minste 1 risicofactor voor ziekteprogressie 1:1 gerandomiseerd naar een eenmalige infusie van sotrovimab (500 mg) of placebo. De primaire uitkomst was ziekenhuisopname (gedurende > 24 uur) of overlijden binnen 29 dagen na randomisatie.

In deze vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse, met een ‘intention to treat’-populatie van 583 patiënten (291 in de sotrovimab-groep en 292 in de placebogroep), bereikten 3 patiënten (1%) in de sotrovimab-groep en 21 patiënten (7%) in de placebogroep het primaire eindpunt van ziekteprogressie die leidde tot ziekenhuisopname of overlijden (relatieve risicoreductie: 85%; 97,24%-BI 44-96; p = 0,002). In de placebogroep werden 5 patiënten opgenomen op de ic; van hen overleed er 1 op dag 29. De veiligheid werd beoordeeld bij 868 patiënten (430 in de sotrovimab-groep en 438 in de placebogroep). Bijwerkingen werden gemeld voor 17% van de patiënten in de sotrovimab-groep en voor 19% van degenen in de placebogroep. Ernstige bijwerkingen kwamen minder vaak voor bij sotrovimab dan bij placebo (bij respectievelijk 2% en 6% van de patiënten).

Lees hier meer over COVID-19 op MedNet.nl

Bron:
Gupta A, Gonzalez-Rojas Y, Juarez E, et al. Early Treatment for Covid-19 with SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Sotrovimab. N Engl J Med. 2021;385:1941-50.

 

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg