Nieuw antibioticum heeft geen risico op resistentie

aug 2018 | antibiotica

Lees meer over Nieuw antibioticum heeft geen risico op resistentie

Procalcitonine leidt niet tot minder antibioticagebruik

aug 2018 | antibiotica

Lees meer over Procalcitonine leidt niet tot minder antibioticagebruik

Antibioticaprofylaxe met ceftriaxon een kosteneffectieve behandeloptie bij beroerte?

aug 2018 | antibiotica

Lees meer over Antibioticaprofylaxe met ceftriaxon een kosteneffectieve behandeloptie bij beroerte?

Procalcitonine-bepaling verlaagt antibioticagebruik niet

aug 2018 | antibiotica

Lees meer over Procalcitonine-bepaling verlaagt antibioticagebruik niet

Vaker MRSA en C. difficile bij patiënten met penicilline-allergie

jul 2018 | antibiotica

Lees meer over Vaker MRSA en C. difficile bij patiënten met penicilline-allergie

Nederlandse huisarts conservatief met antibiotica bij urineweginfectie

jun 2018 | antibiotica

Lees meer over Nederlandse huisarts conservatief met antibiotica bij urineweginfectie
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Stoppen met antibiotica bij AML-patiënten met febriele neutropenie

Lees meer
Lees meer over Stoppen met antibiotica bij AML-patiënten met febriele neutropenie

Metabole profilering van bètalactamallergie

Lees meer
Lees meer over Metabole profilering van bètalactamallergie

Provocatietest nuttig om niet-acute bètalactam-overgevoeligheid te diagnosticeren

Lees meer
Lees meer over Provocatietest nuttig om niet-acute bètalactam-overgevoeligheid te diagnosticeren

Antibioticaresistentie van ‘Helicobacter pylori’ is in 20 jaar tijd verdubbeld

Lees meer
Lees meer over Antibioticaresistentie van ‘Helicobacter pylori’ is in 20 jaar tijd verdubbeld

Voorzichtig met antibiotica in de drie maanden voor het starten met immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Voorzichtig met antibiotica in de drie maanden voor het starten met immuuntherapie

Antibiotica falen bij bijna kwart van volwassenen met pneumonie

Lees meer
Lees meer over Antibiotica falen bij bijna kwart van volwassenen met pneumonie

ASCO GU: Immunotherapie mogelijk minder effectief na antibioticakuur

Lees meer
Lees meer over ASCO GU: Immunotherapie mogelijk minder effectief na antibioticakuur
Er zijn geen podcasts gevonden.