Compleet MedNet aanbod voor tyrosinekinaseremmer

Chemotherapievrije behandeling met dasatinib plus blinatumomab bij Ph+ ALL

jan 2021 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over Chemotherapievrije behandeling met dasatinib plus blinatumomab bij Ph+ ALL

Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

jan 2021 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

EGFR-TKI’s bij NSCLC: openstaande vragen rondom adjuvant osimertinib

okt 2020 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over EGFR-TKI’s bij NSCLC: openstaande vragen rondom adjuvant osimertinib

Behandeling met TKI effectiever bij EGFR-gemuteerde longkanker

aug 2020 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over Behandeling met TKI effectiever bij EGFR-gemuteerde longkanker

Tivozanib versus sorafenib als derde- of vierdelijnsbehandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom

mrt 2020 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over Tivozanib versus sorafenib als derde- of vierdelijnsbehandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom

Asciminib bij CML na falen van eerdere TKI’s

feb 2020 | tyrosinekinaseremmer

Lees meer over Asciminib bij CML na falen van eerdere TKI’s
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Apatinib plus chemotherapie toont activiteit bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Apatinib plus chemotherapie toont activiteit bij gevorderd SCLC

Masitinib mogelijk nieuwe behandeling van progressieve MS

Lees meer
Lees meer over Masitinib mogelijk nieuwe behandeling van progressieve MS

Anlotinib in eerste en tweede lijn biedt perspectief bij NSCLC

Lees meer
Lees meer over Anlotinib in eerste en tweede lijn biedt perspectief bij NSCLC

Eerste kinaseremmer vermindert astma-aanvallen bij ernstige ziekte

Lees meer
Lees meer over Eerste kinaseremmer vermindert astma-aanvallen bij ernstige ziekte

Langdurig gebruik brigatinib in ‘real-world’ setting

Lees meer
Lees meer over Langdurig gebruik brigatinib in ‘real-world’ setting

Nieuwe therapeutische doelwitten voor KSHV

Lees meer
Lees meer over Nieuwe therapeutische doelwitten voor KSHV

Altijd biopt- én plasma testing bij progressie van niet-kleincellige longkanker

Lees meer
Lees meer over Altijd biopt- én plasma testing bij progressie van niet-kleincellige longkanker

Bemoedigende resultaten poziotinib bij subgroep NSCLC-patiënten

Lees meer
Lees meer over Bemoedigende resultaten poziotinib bij subgroep NSCLC-patiënten

Nieuwe resultaten EURO-SKI: stoppen met TKI-behandeling bij CML

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten EURO-SKI: stoppen met TKI-behandeling bij CML
Er zijn geen podcasts gevonden.