Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Delen via:
SABCS 2021

Pyrotinib plus capecitabine als behandeling voor uitgebreid voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom levert een betere overleving op dan lapatinib plus capecitabine, zo blijkt uit een update van de resultaten van de Chinese fase III PHOEBE-studie.

Pyrotinib is een nieuwe tyrosinekinaseremmer die is gericht tegen diverse receptoren uit de EGFR-receptorfamilie, zoals HER2, HER4 en HER1/EGFR. In eerdere studies met pyrotinib plus capecitabine werd een objectief responspercentage (ORR) van 78,5% en een mediane progressievrije overleving (PFS) van 18,1 maanden gezien.

De PHOEBE-studie randomiseerde 267 patiënten met HER2+ gemetastaseerd mammacarcinoom.1 Alle patiënten waren eerder behandeld met trastuzumab en hadden maximaal twee keer chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte gehad.

Al eerder was bekendgemaakt dat het primaire eindpunt van de studie, de PFS, significant verschilde na een follow-up van meer dan 30 maanden; 12,5 versus 6,8 maanden (HR 0,39; p < 0,0001).2 Destijds waren de overlevingsdata nog niet geschikt voor analyse, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. De onderzoekers lieten zien dat in de pyrotinib-groep de mediane overleving nog niet bereikt was en dat deze in de controlegroep 26,9 maanden was (HR 0,69, p = 0,02), en verder dat na 24 maanden respectievelijk 66,6 en 58,8% van de patiënten nog in leven waren. Een subgroepanalyse liet verder zien dat bijna alle subgroepen pyrotinib tot een langere progressievrije overleving leidde.

De resultaten bevestigen dat pyrotinib plus capecitabine mogelijk een optie is voor de behandeling in deze setting, aldus de onderzoekers. Op basis van de eerdere resultaten van de studie is pyrotinib in China tot de markt toegelaten voor de behandeling van HER2+ mammacarcinoom.

Bronnen

  1. Xu B, et al. Updated overall survival (OS) results from the phase 3 PHOEBE trial of pyrotinib versus lapatinib in combination with capecitabine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS3-02.
  2. Xu B, Yan M, Ma F, et al. Pyrotinib plus capecitabine versus lapatinib plus capecitabine for the treatment of HER2-positive metastatic breast cancer (PHOEBE): a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(3):351-60.

Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie