Aantal exacerbaties van COPD niet significant lager door astegolimab

Delen via:
ERS 2021

De ST2-receptorantagonist astegolimab verlaagt het aantal exacerbaties bij COPD met 22%. Deze daling is echter niet statistisch significant. Het medicijn leidt wel tot een lager eosinofielengehalte in bloed en sputum.

Het cytokine IL-33, dat wordt uitgescheiden door luchtwegepitheelcellen en zijn receptor ST2, spelen een belangrijke rol bij luchtwegontsteking en -infectie. De onderzoekers van de COPD-ST2OP-trial onderzochten of astegolimab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen ST2, het aantal exacerbaties bij COPD kan verminderen.

De onderzoekers verrichten een single-center gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde fase IIa-trial bij patiënten met matig tot ernstig COPD. De 42 deelnemers in de behandelgroep kregen, gedurende een periode van 44 weken, elke vier weken astegolimab toegediend (490 mg subcutaan, 12 doses). De 39 deelnemers in de controlegroep kregen een placebo. Het primaire studie-eindpunt was het aantal exacerbaties na 48 weken. Secundaire eindpunten waren de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (St. George’s Respiratory Questionnaire), longfunctie (post-bronchodilator FEV1), het aantal eosinofiele granulocyten in bloed en sputum en de veiligheid en verdraagbaarheid van de medicatie.

Astegolimab leidde niet tot een significante verlaging van het aantal exacerbaties. Patiënten in de astegolimab-groep hadden 22% minder exacerbaties dan patiënten in de placebogroep gedurende de studieperiode (ongeveer 2 vs. ruim 2,5 exacerbaties, RR 0,78, 95%-BI 0,53-1,14). Ook in twee vooraf gespecificeerde subgroepen met een bloed-eosinofielengehalte ≤ 170 cellen/μl of > 170 cellen/μl was de afname in het aantal exacerbaties niet statistisch significant (RR 0,69, 95%-BI 0,39-1,21 en RR 0,83, 95%-BI 0,49-1,40). De kwaliteit van leven was statistisch significant beter in de astegolimab-groep. Het verschil van 3,3 punten was echter niet klinisch relevant. De longfunctie verschilde niet tussen de twee groepen. Het aantal eosinofielen in bloed en sputum nam wel af in de astegolimabgroep in vergelijking met de placebogroep (respectievelijk 41 en 75% lager). Het aantal (ernstige) bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelarmen.

Bron:

Yousuf AJ, et al. Astegolimab, an anti-ST2, in chronic obstructive pulmonary disease – COPD-ST2OP: a phase IIa, placebo-controlled trial A. ERS 2021 E-congress, session 62, RCT206.

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

sep 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

sep 2021 | Virale infecties

Lees meer over Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

sep 2021 | ILD

Lees meer over Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

sep 2021 | CF

Lees meer over Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

18 nov 2021 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | ILD, PH, Sclerodermie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2021

maandag 8 nov 2021 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ERS in ORANJE 2021

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

Lees meer
Lees meer over Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Lees meer
Lees meer over MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening
Er zijn geen podcasts gevonden.