Aantal exacerbaties van COPD niet significant lager door astegolimab

Delen via:
ERS 2021

De ST2-receptorantagonist astegolimab verlaagt het aantal exacerbaties bij COPD met 22%. Deze daling is echter niet statistisch significant. Het medicijn leidt wel tot een lager eosinofielengehalte in bloed en sputum.

Het cytokine IL-33, dat wordt uitgescheiden door luchtwegepitheelcellen en zijn receptor ST2, spelen een belangrijke rol bij luchtwegontsteking en -infectie. De onderzoekers van de COPD-ST2OP-trial onderzochten of astegolimab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen ST2, het aantal exacerbaties bij COPD kan verminderen.

De onderzoekers verrichten een single-center gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde fase IIa-trial bij patiënten met matig tot ernstig COPD. De 42 deelnemers in de behandelgroep kregen, gedurende een periode van 44 weken, elke vier weken astegolimab toegediend (490 mg subcutaan, 12 doses). De 39 deelnemers in de controlegroep kregen een placebo. Het primaire studie-eindpunt was het aantal exacerbaties na 48 weken. Secundaire eindpunten waren de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (St. George’s Respiratory Questionnaire), longfunctie (post-bronchodilator FEV1), het aantal eosinofiele granulocyten in bloed en sputum en de veiligheid en verdraagbaarheid van de medicatie.

Astegolimab leidde niet tot een significante verlaging van het aantal exacerbaties. Patiënten in de astegolimab-groep hadden 22% minder exacerbaties dan patiënten in de placebogroep gedurende de studieperiode (ongeveer 2 vs. ruim 2,5 exacerbaties, RR 0,78, 95%-BI 0,53-1,14). Ook in twee vooraf gespecificeerde subgroepen met een bloed-eosinofielengehalte ≤ 170 cellen/μl of > 170 cellen/μl was de afname in het aantal exacerbaties niet statistisch significant (RR 0,69, 95%-BI 0,39-1,21 en RR 0,83, 95%-BI 0,49-1,40). De kwaliteit van leven was statistisch significant beter in de astegolimab-groep. Het verschil van 3,3 punten was echter niet klinisch relevant. De longfunctie verschilde niet tussen de twee groepen. Het aantal eosinofielen in bloed en sputum nam wel af in de astegolimabgroep in vergelijking met de placebogroep (respectievelijk 41 en 75% lager). Het aantal (ernstige) bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelarmen.

Bron:

Yousuf AJ, et al. Astegolimab, an anti-ST2, in chronic obstructive pulmonary disease – COPD-ST2OP: a phase IIa, placebo-controlled trial A. ERS 2021 E-congress, session 62, RCT206.

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

jan 2022 | Chirurgie

Lees meer over Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

jan 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

jan 2022 | Astma

Lees meer over Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

COVID-19-vaccinatie veilig, immunogeen en effectief bij kinderen van 5-11 jaar

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-vaccinatie veilig, immunogeen en effectief bij kinderen van 5-11 jaar

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma