Aantal exacerbaties van COPD niet significant lager door astegolimab

Delen via:
ERS 2021

De ST2-receptorantagonist astegolimab verlaagt het aantal exacerbaties bij COPD met 22%. Deze daling is echter niet statistisch significant. Het medicijn leidt wel tot een lager eosinofielengehalte in bloed en sputum.

Het cytokine IL-33, dat wordt uitgescheiden door luchtwegepitheelcellen en zijn receptor ST2, spelen een belangrijke rol bij luchtwegontsteking en -infectie. De onderzoekers van de COPD-ST2OP-trial onderzochten of astegolimab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen ST2, het aantal exacerbaties bij COPD kan verminderen.

De onderzoekers verrichten een single-center gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde fase IIa-trial bij patiënten met matig tot ernstig COPD. De 42 deelnemers in de behandelgroep kregen, gedurende een periode van 44 weken, elke vier weken astegolimab toegediend (490 mg subcutaan, 12 doses). De 39 deelnemers in de controlegroep kregen een placebo. Het primaire studie-eindpunt was het aantal exacerbaties na 48 weken. Secundaire eindpunten waren de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (St. George’s Respiratory Questionnaire), longfunctie (post-bronchodilator FEV1), het aantal eosinofiele granulocyten in bloed en sputum en de veiligheid en verdraagbaarheid van de medicatie.

Astegolimab leidde niet tot een significante verlaging van het aantal exacerbaties. Patiënten in de astegolimab-groep hadden 22% minder exacerbaties dan patiënten in de placebogroep gedurende de studieperiode (ongeveer 2 vs. ruim 2,5 exacerbaties, RR 0,78, 95%-BI 0,53-1,14). Ook in twee vooraf gespecificeerde subgroepen met een bloed-eosinofielengehalte ≤ 170 cellen/μl of > 170 cellen/μl was de afname in het aantal exacerbaties niet statistisch significant (RR 0,69, 95%-BI 0,39-1,21 en RR 0,83, 95%-BI 0,49-1,40). De kwaliteit van leven was statistisch significant beter in de astegolimab-groep. Het verschil van 3,3 punten was echter niet klinisch relevant. De longfunctie verschilde niet tussen de twee groepen. Het aantal eosinofielen in bloed en sputum nam wel af in de astegolimabgroep in vergelijking met de placebogroep (respectievelijk 41 en 75% lager). Het aantal (ernstige) bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelarmen.

Bron:

Yousuf AJ, et al. Astegolimab, an anti-ST2, in chronic obstructive pulmonary disease – COPD-ST2OP: a phase IIa, placebo-controlled trial A. ERS 2021 E-congress, session 62, RCT206.

Innoveren met mHealth

okt 2022 | Astma

Lees meer over Innoveren met mHealth

Positief EMA-advies voor nirsevimab

okt 2022 | Virale infecties

Lees meer over Positief EMA-advies voor nirsevimab

2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

okt 2022 | Longoncologie

Lees meer over 2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

sep 2022 | Astma

Lees meer over Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Lees meer
Lees meer over Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01