Adagrasib geeft duurzame respons bij KRAS-gemuteerd NSCLC

Delen via:
ASCO 2022

Bij patiënten met NSCLC met KRAS-G12C-mutaties leidt behandeling met de nieuwe KRAS-remmer adagrasib tot een duurzaam antitumoreffect. Dat blijkt uit de resultaten van de fase I/II-studie KRYSTAL-1.

De patiënten die deelnamen aan KRYSTAL-1 hadden niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met KRAS-G12C-mutaties en waren eerder behandeld met platinagebaseerde chemotherapie en anti-PD-1 of anti-PD-L1. Deelnemers kregen tweemaal daags de orale behandeling in een dosis van 600 mg tot het moment van ziekteprogressie of overlijden. Het primaire eindpunt van de studie was de objective response rate (ORR), vastgesteld door een onafhankelijke commissie.

De onderzoekers presenteerden data over 116 patiënten die mediaan 12,9 maanden waren gevolgd. Van de 112 patiënten met meetbare ziekte bij aanvang van de studie hadden er 48 (42,9%) een bevestigde objectieve respons, één patiënt had een complete respons en 42% had een partiële respons. Stabiele ziekte gedurende minimaal zes weken werd gezien bij 36%.

De mediane progressievrije overleving was 6,5 maanden en de mediane totale overleving (OS) was 11,4 maanden. Een update van deze cijfers met een iets langere follow-up (15,6 in plaats van 12,9 maanden) toonde een verbeterde OS van 12,6 maanden. De éénjaarsoverleving was naar schatting ongeveer 51%.

Verder werden ook responsen gezien bij patiënten met hersenmetastasen. Van de 33 patiënten die bij aanvang stabiele hersenmetastasen, toonde 33,3% een intracraniële respons.

De bijwerkingen van adagrasib waren voornamelijk bijwerkingen van graad 1/2 en klaarden snel op, aldus de onderzoekers. Bijwerkingen hoger dan graad 3 traden op bij 44,8%; twee deelnemers overleden daaraan en 6,9% stopte wegens de bijwerkingen.

De onderzoekers melden dat adagrasib verder wordt onderzocht als monotherapie en in combinatie met andere therapieën. Zo is er een fase II-onderzoek naar adagrasib alleen en in combinatie met pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd KRAS-G12C-gemuteerd NSCLC.

Bron

Spira AI, Riely GJ, Gadgeel SM, et al. KRYSTAL-1: activity and safety of adagrasib (MRTX849) in patients with advanced/metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) harboring a KRAS-G12C mutation. ASCO Annual Meeting 2022. Abstract 9002.

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Lees meer
Lees meer over Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Lees meer
Lees meer over Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Pembrolizumab na nefrectomie: betere ziektevrije overleving na 30 maanden

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab na nefrectomie: betere ziektevrije overleving na 30 maanden

Highlights ASCO: urogenitale oncologie

Lees meer
Lees meer over Highlights ASCO: urogenitale oncologie

DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Lees meer
Lees meer over Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland