Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Delen via:
ERS 2022

Onder patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) neemt het aandeel werkenden in de jaren volgend op de diagnose af. Patiënten met een hoger opleidingsniveau en een gunstiger score op de 6-minuten looptest hebben het vaakst een baan.1 Direct na het congres werd de studie ook gepubliceerd in Front Psychiatry.2

De meeste gegevens over de ziektelast van PAH hebben betrekking op fysieke en klinische eindpunten. Er is maar weinig bekend over de arbeidsstatus en werkproductiviteit van PAH-patiënten.

Duitse onderzoekers verrichtten een cross-sectionele multicenter studie in twee grote PAH-referentiecentra (Hannover en Giessen). Naast de impact van PAH op de arbeidsstatus onderzochten zij welke factoren er samenhangen met niet kunnen werken. Zij bevroegen 212 PAH-patiënten over hun arbeidsstatus en werkproductiviteit op het moment van diagnose en op het moment van studiedeelname. De werkproductiviteit maten zij met de Work Productivity and Activity Impairment questionnaire (WPAI). Dit instrument geeft, op basis van 6 vragen, het productiviteitsverlies op een schaal van 0 (geen productiviteitsverlies) tot 10 (meeste productiviteitsverlies). De onderzoekers vroegen ook naar de kwaliteit van leven, het opleidingsniveau en de socio-economische status van de deelnemers en bepaalden de score op de 6-minuten-looptest (6MWD), de WHO-functionele klasse en de NT-proBNP-waarde.

De arbeidsdeelname onder de PAH-patiënten nam af van 48% bij diagnose tot 29% op het moment van deelname aan de studie, gemiddeld 6 jaar later. De werkproductiviteit nam in de loop der jaren juist toe (WPAI-score van 6 resp. 2). Kanttekening hierbij is dat deze parameter alleen bepaald werd voor deelnemers die op dat moment werkten. Gemiddeld en hoog opgeleide patiënten hadden vaker een baan. Hetzelfde gold voor patiënten die beter scoorden op de 6MWD.

De onderzoekers benoemen dat lager opgeleiden vaker fysieke arbeid verrichten dan hoger opgeleiden, en dat fysieke beperking (op basis van de 6MWD) juist vaker leidt tot het niet hebben van werk. Om deze reden is het belangrijk om PAH-patiënten die fysieke arbeid verrichten te helpen bij omscholing, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Werken leidt, aldus de onderzoekers, tot meer onafhankelijkheid en een betere kwaliteit van leven. Het hebben van werk zou dan ook een behandeldoel kunnen zijn.

Bronnen

  1. Fuge J, Park D, Von Lengerke T. Impact of pulmonary arterial hypertension on employment, work productivity and quality of life – results of a cross-sectional multi-center study. ERS 2022. Oral presentation OA2271.
  2. Fuge J, Park D-H, Von Lengerke, T, et al. Impact of Pulmonary Arterial Hypertension on Employment, Work Productivity, and Quality of Life – Results of a Cross-Sectional Multi-Center Study. Front Psychiatry. 2021;12:781532.

Innoveren met mHealth

okt 2022 | Astma

Lees meer over Innoveren met mHealth

Positief EMA-advies voor nirsevimab

okt 2022 | Virale infecties

Lees meer over Positief EMA-advies voor nirsevimab

2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

okt 2022 | Longoncologie

Lees meer over 2,5 miljoen euro voor betere opsporing van gerecidiveerde longkanker

Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

sep 2022 | Astma

Lees meer over Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Lees meer
Lees meer over Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01