Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Delen via:
ERS 2022

Onder patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) neemt het aandeel werkenden in de jaren volgend op de diagnose af. Patiënten met een hoger opleidingsniveau en een gunstiger score op de 6-minuten looptest hebben het vaakst een baan.1 Direct na het congres werd de studie ook gepubliceerd in Front Psychiatry.2

De meeste gegevens over de ziektelast van PAH hebben betrekking op fysieke en klinische eindpunten. Er is maar weinig bekend over de arbeidsstatus en werkproductiviteit van PAH-patiënten.

Duitse onderzoekers verrichtten een cross-sectionele multicenter studie in twee grote PAH-referentiecentra (Hannover en Giessen). Naast de impact van PAH op de arbeidsstatus onderzochten zij welke factoren er samenhangen met niet kunnen werken. Zij bevroegen 212 PAH-patiënten over hun arbeidsstatus en werkproductiviteit op het moment van diagnose en op het moment van studiedeelname. De werkproductiviteit maten zij met de Work Productivity and Activity Impairment questionnaire (WPAI). Dit instrument geeft, op basis van 6 vragen, het productiviteitsverlies op een schaal van 0 (geen productiviteitsverlies) tot 10 (meeste productiviteitsverlies). De onderzoekers vroegen ook naar de kwaliteit van leven, het opleidingsniveau en de socio-economische status van de deelnemers en bepaalden de score op de 6-minuten-looptest (6MWD), de WHO-functionele klasse en de NT-proBNP-waarde.

De arbeidsdeelname onder de PAH-patiënten nam af van 48% bij diagnose tot 29% op het moment van deelname aan de studie, gemiddeld 6 jaar later. De werkproductiviteit nam in de loop der jaren juist toe (WPAI-score van 6 resp. 2). Kanttekening hierbij is dat deze parameter alleen bepaald werd voor deelnemers die op dat moment werkten. Gemiddeld en hoog opgeleide patiënten hadden vaker een baan. Hetzelfde gold voor patiënten die beter scoorden op de 6MWD.

De onderzoekers benoemen dat lager opgeleiden vaker fysieke arbeid verrichten dan hoger opgeleiden, en dat fysieke beperking (op basis van de 6MWD) juist vaker leidt tot het niet hebben van werk. Om deze reden is het belangrijk om PAH-patiënten die fysieke arbeid verrichten te helpen bij omscholing, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Werken leidt, aldus de onderzoekers, tot meer onafhankelijkheid en een betere kwaliteit van leven. Het hebben van werk zou dan ook een behandeldoel kunnen zijn.

Bronnen

  1. Fuge J, Park D, Von Lengerke T. Impact of pulmonary arterial hypertension on employment, work productivity and quality of life – results of a cross-sectional multi-center study. ERS 2022. Oral presentation OA2271.
  2. Fuge J, Park D-H, Von Lengerke, T, et al. Impact of Pulmonary Arterial Hypertension on Employment, Work Productivity, and Quality of Life – Results of a Cross-Sectional Multi-Center Study. Front Psychiatry. 2021;12:781532.

“Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

okt 2023 | ILD

Lees meer over “Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

okt 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

okt 2023 | Bacteriële infecties, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

sep 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

woensdag 11 okt 2023 van 15:30 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

sep 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

sep 2023 | Astma

Lees meer over Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

sep 2023

Lees meer over Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

sep 2023 | Astma

Lees meer over Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

sep 2023 | Astma

Lees meer over Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

sep 2023

Lees meer over Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

sep 2023 | COPD

Lees meer over Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01