Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Delen via:

In de ASCEMBL-studie bleek de STAMP-remmer asciminib bijna twee keer zo effectief bij patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase (CML-CP) dan de standaardbehandeling met bosutinib, ook na drie of meer eerdere behandellijnen met andere tyrosinekinaseremmers (TKI’s).

In de fase III-studie werd asciminib, dat specifiek is gericht op de myristoyl-pocket op het BCR-ABL1-eiwit, vergeleken met bosutinib (BOS) als behandeling van patiënten met CML-CP, die eerder waren behandeld met 2 of meer TKI’s. In totaal werden 233 patiënten 2:1 gerandomiseerd naar asciminib 40 mg tweemaal daags (n = 157) of BOS 500 mg eenmaal daags (n = 76). De resultaten werden gepresenteerd in een late breaking abstract.

Bij datacutoff was de mediane duur van de follow-up 14,9 maanden. Op dat moment waren respectievelijk nog 97 (61,8%) en 23 (30,3%) patiënten onder behandeling. De meest voorkomende reden voor het stoppen van de behandeling was gebrek aan werkzaamheid.

De major moleculaire respons (MMR) na 24 weken was 25,5% in de asciminib-arm en 13,2% in de BOS-arm, waarmee het primaire eindpunt was bereikt. Na correctie voor major cytogenetische respons (MCyR)-status at baseline was het verschil tussen beide armen 12,2% (95%-BI 2,19-22,3; p = 0,029). Uit vooraf geplande subgroepanalyses bleek asciminib in de meeste demografische en prognostische subgroepen superieur aan BOS, waaronder patiënten die al met 3 of meer TKI’s waren behandeld.

Bijwerkingen van graad 3 of hoger traden op bij 50,6% en 60,5% van de patiënten die respectievelijk met asciminib en BOS werden behandeld. De meest voorkomende waren trombocytopenie (17,3% versus 6,6%), neutropenie (14,7% versus 11,8%), diarree (0% versus 10,5%) en verhoogd ALAT (0,6% versus 14,5%).

Bron:

Hochhaus A, et al. Efficacy and safety results from ASCEMBL, a multicenter, open-label, phase 3 study of asciminib, a first-in-class STAMP inhibitor, vs bosutinib (BOS) in patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) previously treated with ≥2 tyrosine kinase inhibitors (TKIs). 62nd ASH Annual Meeting and Exposition 2020, abstract LBA-4.

Aandacht tijdens de EMN voor de behandeling van RRMM met nieuwe MAb-gebaseerde therapieën

apr 2021 |

Lees meer over Aandacht tijdens de EMN voor de behandeling van RRMM met nieuwe MAb-gebaseerde therapieën

Actieve leefstijl levert gezondheidswinst op, ongeacht BMI

apr 2021 |

Lees meer over Actieve leefstijl levert gezondheidswinst op, ongeacht BMI

Uitkomsten van COVID-19 na hematopoëtische stamceltransplantatie

apr 2021 |

Lees meer over Uitkomsten van COVID-19 na hematopoëtische stamceltransplantatie

Vroeg CD4+ T-celherstel voorspelt overlevingsresultaten na acute GVHD

apr 2021 |

Lees meer over Vroeg CD4+ T-celherstel voorspelt overlevingsresultaten na acute GVHD

Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

apr 2021 |

Lees meer over Frank Jansman benoemd tot bijzonder hoogleraar

Idecabtagene vicleucel bij gerecidiveerd en refractair multipel myeloom

mrt 2021 |

Lees meer over Idecabtagene vicleucel bij gerecidiveerd en refractair multipel myeloom

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Lees meer
Lees meer over Convalescent plasma tegen COVID-19 bij patiënten met B-celdepletie

Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Lees meer
Lees meer over Sutimlimab ook op lange termijn effectief en veilig bij chronische ITP

Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten iberdomide plus dexamethason en daratumumab of bortezomib bij RRMM

Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Lees meer
Lees meer over Fase III-resultaten gentherapie bij hemofilie B

Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Lees meer
Lees meer over Asciminib veilig en effectief bij moeilijk te behandelen CML

Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Lees meer
Lees meer over Oorsprong van bloedkanker al decennia vóór diagnose traceerbaar

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Lees meer
Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie ook geschikt voor ouderen met hoogrisico-MDS

Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

Lees meer
Lees meer over Tranexaminezuur als profylaxe om bloedingen bij hematologische maligniteiten te voorkomen

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 |

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020 |

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020 |

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 |

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020 |

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 |

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML