Aspirine in de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij nierpatiënten

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Resultaten van een subgroepanalyse van The International Polycap Study 3 (TIPS3) suggereren dat het cardiovasculaire risico van patiënten met chronische nierschade (CNS) aanzienlijk verminderd zou kunnen worden met aspirine, alleen of in combinatie met een polypil.

In de Late Breaking Clinical Trials-sessie presenteerde professor Johannes Mann nieuwe resultaten van TIPS3. In de betreffende subgroepanalyse werden cardiovasculaire uitkomsten bestudeerd onder de studiedeelnemers met CNS. In totaal werden in deze internationale trial 5713 mensen zonder eerdere hart- en vaatziekten gerandomiseerd naar aspirine, aspirine plus een polypil (met atenolol, ramipril, hydrochloorthiazide en simvastatine), polypil of placebo. Bij 983 deelnemers was de eGFR op baseline lager dan 60 ml/min/1,73 m2 (CNS). Het primaire eindpunt was een major adverse cardiovascular event (MACE; samengestelde uitkomstmaat voor niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale CVA of overlijden door een cardiovasculaire oorzaak). Het secundaire eindpunt was overlijden ongeacht oorzaak.

Na een gemiddelde follow-up van 4,6 jaar waren er 250 MACE’s opgetreden in de totale studiegroep (116 met aspirine en 134 met placebo; HR 0,86; 95%-BI 0,67-1,10). Onder de 983 CNS-patiënten traden 65 MACE’s op: bij 26 van de 502 deelnemers met aspirine en bij 39 van de 481 deelnemers met placebo. Het risico op een MACE was 43% lager met aspirine dan met placebo (HR 0,57; 95%-BI 0,34-0,94). Voor de combinatie van aspirine met de polypil was het risico op een MACE zelfs 63% lager ten opzichte van (dubbele) placebo (HR 0,37; 95%-BI 0,18-0,75).

Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor de secundaire uitkomst. Er overleden 82 CNS-patiënten en de HR voor aspirine versus placebo was 0,64 (95%-BI 0,41-0,99) terwijl de HR voor aspirine plus polypil versus (dubbele) placebo 0,49 was (95%-BI 0,29-0,97). Tot slot kwamen bloedingen zelden voor en de frequentie verschilde niet tussen de groepen.

Bron:

Mann JFE, et al. Effects of aspirin in primary prevention of cardiovascular (CV) disease in people with Chronic Kidney Disease (CKD): results of the TIPS3 Trial. 59th ERA Congress 2022, Late Breaking Clinical Trials session en abstract MO 201.

Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

jun 2022 | Dialyse

Lees meer over Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

jun 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

Promotie: Primaire Hyperoxalurie

jun 2022 | Chronische nierschade, Erfelijke nierziekten

Lees meer over Promotie: Primaire Hyperoxalurie

Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

ERA-EDTA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2022

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie