Aspirine in de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij nierpatiënten

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Resultaten van een subgroepanalyse van The International Polycap Study 3 (TIPS3) suggereren dat het cardiovasculaire risico van patiënten met chronische nierschade (CNS) aanzienlijk verminderd zou kunnen worden met aspirine, alleen of in combinatie met een polypil.

In de Late Breaking Clinical Trials-sessie presenteerde professor Johannes Mann nieuwe resultaten van TIPS3. In de betreffende subgroepanalyse werden cardiovasculaire uitkomsten bestudeerd onder de studiedeelnemers met CNS. In totaal werden in deze internationale trial 5713 mensen zonder eerdere hart- en vaatziekten gerandomiseerd naar aspirine, aspirine plus een polypil (met atenolol, ramipril, hydrochloorthiazide en simvastatine), polypil of placebo. Bij 983 deelnemers was de eGFR op baseline lager dan 60 ml/min/1,73 m2 (CNS). Het primaire eindpunt was een major adverse cardiovascular event (MACE; samengestelde uitkomstmaat voor niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale CVA of overlijden door een cardiovasculaire oorzaak). Het secundaire eindpunt was overlijden ongeacht oorzaak.

Na een gemiddelde follow-up van 4,6 jaar waren er 250 MACE’s opgetreden in de totale studiegroep (116 met aspirine en 134 met placebo; HR 0,86; 95%-BI 0,67-1,10). Onder de 983 CNS-patiënten traden 65 MACE’s op: bij 26 van de 502 deelnemers met aspirine en bij 39 van de 481 deelnemers met placebo. Het risico op een MACE was 43% lager met aspirine dan met placebo (HR 0,57; 95%-BI 0,34-0,94). Voor de combinatie van aspirine met de polypil was het risico op een MACE zelfs 63% lager ten opzichte van (dubbele) placebo (HR 0,37; 95%-BI 0,18-0,75).

Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor de secundaire uitkomst. Er overleden 82 CNS-patiënten en de HR voor aspirine versus placebo was 0,64 (95%-BI 0,41-0,99) terwijl de HR voor aspirine plus polypil versus (dubbele) placebo 0,49 was (95%-BI 0,29-0,97). Tot slot kwamen bloedingen zelden voor en de frequentie verschilde niet tussen de groepen.

Bron:

Mann JFE, et al. Effects of aspirin in primary prevention of cardiovascular (CV) disease in people with Chronic Kidney Disease (CKD): results of the TIPS3 Trial. 59th ERA Congress 2022, Late Breaking Clinical Trials session en abstract MO 201.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01