Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Delen via:
ASN 2022

Perry Wilson van Yale University presenteerde in de High Impact Trials-sessie het effect van automatische, elektronische waarschuwingen die zijn gericht op stoppen met medicatie met een hoog risico op acuut nierfalen. Hoewel de waarschuwingen overall geen significant effect hadden op klinische uitkomsten, leidden ze wel tot betere uitkomsten bij patiënten die protonpompremmers gebruikten.

Acuut nierfalen (acute kidney injury; AKI) komt veel voor bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Verschillende veelgebruikte medicijnen, zoals non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s), renine-angiotensine-aldosteronremmers (RAASi) en protonpompremmers (PPI’s) kunnen bijdragen aan het ontstaan van AKI. Het was echter onbekend of meteen stoppen met deze middelen bij herkenning van AKI, kan helpen om klinische uitkomsten te verbeteren.

Om daar achter te komen voerden de Perry en zijn collega’s tussen augustus 2020 en november 2021 in 4 ziekenhuizen een pragmatische trial uit onder 5060 volwassen patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis met AKI en een actieve bestelling in het computersysteem voor een NSAID, een RAASi of een PPI. De interventie bestond uit een automatische pop-up met de suggestie om het middel te stoppen. Deze verscheen op het computerscherm zodra een medicatiebestelling voor een van deze middelen werd ingevoerd. De controlegroep kreeg standaardzorg. Binnen 24 uur na randomisatie was in de interventiegroep 61,1% gestopt met een van de medicijnen ten opzichte van 55,9% in de controlegroep (p = 0,0003).

De primaire uitkomst was een samengestelde uitkomstmaat voor AKI-progressie, dialyse, of overlijden binnen 14 dagen of ontslag uit het ziekenhuis. Deze werd bereikt door 585 patiënten (23,1%) in de interventiegroep en 639 (25,3%) in de controlegroep (RR 0,92; 95%-BI 0,83-1,01; p = 0,09). Dit overall effect was dus niet statistisch significant, maar uit de vooraf gespecificeerde subgroepanalyses bleek dat pop-ups wel een positief effect hadden bij patiënten die PPI’s gebruikten.

Bron

Wilson FP, Yamamoto Y, Martin M, et al. Automated, medication-targeted alerts on AKI outcomes: a multi-center randomized, controlled trial. ASN Kidney Week 2022, abstract FR-OR63

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01