Betere patiëntoverleving bij preëmptieve gecombineerde nier-pancreastransplantatie

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Patiënten overleven langer wanneer een gecombineerde nier-pancreastransplantatie preëmptief wordt uitgevoerd dan wanneer de transplantatie plaatsvindt nadat al gestart is met dialysebehandeling. Een vroege verwijzing voor transplantatie is dan ook belangrijk voor patiënten met insulineafhankelijke diabetes en gevorderde chronische nierschade.

Dit schrijven Enrique Montagud-Marrahi en zijn collega’s in hun abstract, dat niet alleen werd uitgeroepen tot 1 van de 8 beste door jonge auteurs gepresenteerde abstracts, maar ook overall behoorde tot de 10 best beoordeelde abstracts van het congres. In hun studie onderzochten zij welke impact preëmptieve nier-pancreastransplantatie (pNPTx) heeft op langetermijnuitkomsten, zoals patiënt- en transplantaatoverleving, in vergelijking tot niet-preëmptieve nier-pancreastransplantatie (npNPTx). Daarnaast werden de uitkomsten vergeleken met die van diabetespatiënten die alleen een preëmptieve niertransplantatie (pNTx) hadden ondergaan. Zowel patiënten met diabetes type 1 als patiënten met diabetes type 2 werden geïncludeerd.

De Spaanse onderzoekers gebruikten voor deze nationale studie gegevens over patiënten die tussen 2000 en 2017 werden getransplanteerd uit de ‘Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ Sharing’ registratie. 1522 patiënten uit deze databank ontvingen een pNPTx, 7894 een npNPTx en 3343 een pNTx. In de analyses werden ‘propensity scores’ en ‘inverse probability of treatment weighting’ gebruikt om te corrigeren voor confounding.

De patiëntoverleving bleek beter voor de groep die een pNPTx onderging (97,7% na 1 jaar; 80,9% na 10 jaar) dan voor de groep die alleen een pNTx onderging (97,7% na 1 jaar; 72,9% na 10 jaar; p < 0,001). De pNTx-groep had een verhoogd sterfterisico (HR 1,34; 95%-BI 1,10-1,63; p = 0,003). De transplantaatoverleving was gelijk in beide groepen, maar na correctie voor confounding was pNTx significant geassocieerd met een verhoogd risico op transplantaatfalen gecensureerd voor overlijden (HR 1,31; 95%-BI 1,09-1,56; p = 0,002). Zowel de patiënt- als de transplantaatoverleving was na een npNPTx slechter dan na een pNPTx.

Bron:

Montagud-Marrahi E, et al. Survival benefit of preemptive simultaneous pancreas-kidney transplantation. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 110.

Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

jun 2022 | Dialyse

Lees meer over Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

jun 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

Promotie: Primaire Hyperoxalurie

jun 2022 | Chronische nierschade, Erfelijke nierziekten

Lees meer over Promotie: Primaire Hyperoxalurie

Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

ERA-EDTA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2022

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie