Betere patiëntoverleving bij preëmptieve gecombineerde nier-pancreastransplantatie

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Patiënten overleven langer wanneer een gecombineerde nier-pancreastransplantatie preëmptief wordt uitgevoerd dan wanneer de transplantatie plaatsvindt nadat al gestart is met dialysebehandeling. Een vroege verwijzing voor transplantatie is dan ook belangrijk voor patiënten met insulineafhankelijke diabetes en gevorderde chronische nierschade.

Dit schrijven Enrique Montagud-Marrahi en zijn collega’s in hun abstract, dat niet alleen werd uitgeroepen tot 1 van de 8 beste door jonge auteurs gepresenteerde abstracts, maar ook overall behoorde tot de 10 best beoordeelde abstracts van het congres. In hun studie onderzochten zij welke impact preëmptieve nier-pancreastransplantatie (pNPTx) heeft op langetermijnuitkomsten, zoals patiënt- en transplantaatoverleving, in vergelijking tot niet-preëmptieve nier-pancreastransplantatie (npNPTx). Daarnaast werden de uitkomsten vergeleken met die van diabetespatiënten die alleen een preëmptieve niertransplantatie (pNTx) hadden ondergaan. Zowel patiënten met diabetes type 1 als patiënten met diabetes type 2 werden geïncludeerd.

De Spaanse onderzoekers gebruikten voor deze nationale studie gegevens over patiënten die tussen 2000 en 2017 werden getransplanteerd uit de ‘Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ Sharing’ registratie. 1522 patiënten uit deze databank ontvingen een pNPTx, 7894 een npNPTx en 3343 een pNTx. In de analyses werden ‘propensity scores’ en ‘inverse probability of treatment weighting’ gebruikt om te corrigeren voor confounding.

De patiëntoverleving bleek beter voor de groep die een pNPTx onderging (97,7% na 1 jaar; 80,9% na 10 jaar) dan voor de groep die alleen een pNTx onderging (97,7% na 1 jaar; 72,9% na 10 jaar; p < 0,001). De pNTx-groep had een verhoogd sterfterisico (HR 1,34; 95%-BI 1,10-1,63; p = 0,003). De transplantaatoverleving was gelijk in beide groepen, maar na correctie voor confounding was pNTx significant geassocieerd met een verhoogd risico op transplantaatfalen gecensureerd voor overlijden (HR 1,31; 95%-BI 1,09-1,56; p = 0,002). Zowel de patiënt- als de transplantaatoverleving was na een npNPTx slechter dan na een pNPTx.

Bron:

Montagud-Marrahi E, et al. Survival benefit of preemptive simultaneous pancreas-kidney transplantation. 59th ERA Congress 2022, abstract FC 110.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01