Betere uitkomsten bij vroegtijdig inzetten van radium-223 bij mCRPC

Delen via:

Real-world gegevens uit Ontario wijzen erop dat patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die radium-223 kregen in de tweede behandellijn, betere uitkomsten hadden dan degenen die radium-223 in de derde of latere behandellijn kregen. Bij het eerder inzetten van radium-223 werd minder chemotherapie gegeven.

Radium-223 is de enige doelgerichte alfatherapie die de algehele overleving (OS) verlengt van mannen met mCRPC.

In deze real-world studie zijn de klinische uitkomsten van 598 patiënten geëvalueerd wanneer radium-223 vroeg (tweede lijn) of laat (derde of latere lijn) werd gegeven vanwege mCRPC (respectievelijk 42,3 en 57,7% van de patiënten). De gemiddelde leeftijd bij aanvang van eerstelijnsbehandeling was 72,2 jaar.

Bij patiënten die vroeg radium-223 kregen, zat er meer tijd tussen de diagnose prostaatkanker en eerstelijnsbehandeling en tussen het begin van de eerste- en tweedelijnsbehandeling. Bovendien kregen die patiënten minder vaak docetaxel.

Bij patiënten die vroeg of laat radium-223 kregen, was het mediane aantal radium-223-cycli respectievelijk vijf en vier en was het gemiddelde aantal behandellijnen respectievelijk 2,7 en 3,8. Het tijdsbeloop tot de eerste ziekenhuisopname en het tijdsbeloop tot het eerste bezoek aan de spoedeisende hulp was langer in het vroege radium-223-cohort.

De OS was beter voor patiënten die vroeg radium-223 kregen dan voor degenen die laat radium-223 kregen (HR 0,79). Eenzelfde verschil werd gevonden voor de eventvrije overleving (HR 0,71). Deze was gedefinieerd als het tijdsbeloop tussen het begin van de tweedelijnsbehandeling en het begin van de vierdelijnsbehandeling of overlijden.

De selectie van patiënten die het meeste baat hebben bij radium-223, en de optimale timing ervan in de behandelsequentie worden momenteel geëvalueerd in de grotere Canadese REACTIVATE-studie.

Bron:

Mbuagbaw L, et al. Clinical outcomes of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) receiving radium-223 (Ra-223) early versus late in the treatment sequence. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 136). https://meetinglibrary.asco.org/record/195107/abstract

Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie