Betere uitkomsten bij vroegtijdig inzetten van radium-223 bij mCRPC

Delen via:
ASCO GU 2021

Real-world gegevens uit Ontario wijzen erop dat patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die radium-223 kregen in de tweede behandellijn, betere uitkomsten hadden dan degenen die radium-223 in de derde of latere behandellijn kregen. Bij het eerder inzetten van radium-223 werd minder chemotherapie gegeven.

Radium-223 is de enige doelgerichte alfatherapie die de algehele overleving (OS) verlengt van mannen met mCRPC.

In deze real-world studie zijn de klinische uitkomsten van 598 patiënten geëvalueerd wanneer radium-223 vroeg (tweede lijn) of laat (derde of latere lijn) werd gegeven vanwege mCRPC (respectievelijk 42,3 en 57,7% van de patiënten). De gemiddelde leeftijd bij aanvang van eerstelijnsbehandeling was 72,2 jaar.

Bij patiënten die vroeg radium-223 kregen, zat er meer tijd tussen de diagnose prostaatkanker en eerstelijnsbehandeling en tussen het begin van de eerste- en tweedelijnsbehandeling. Bovendien kregen die patiënten minder vaak docetaxel.

Bij patiënten die vroeg of laat radium-223 kregen, was het mediane aantal radium-223-cycli respectievelijk vijf en vier en was het gemiddelde aantal behandellijnen respectievelijk 2,7 en 3,8. Het tijdsbeloop tot de eerste ziekenhuisopname en het tijdsbeloop tot het eerste bezoek aan de spoedeisende hulp was langer in het vroege radium-223-cohort.

De OS was beter voor patiënten die vroeg radium-223 kregen dan voor degenen die laat radium-223 kregen (HR 0,79). Eenzelfde verschil werd gevonden voor de eventvrije overleving (HR 0,71). Deze was gedefinieerd als het tijdsbeloop tussen het begin van de tweedelijnsbehandeling en het begin van de vierdelijnsbehandeling of overlijden.

De selectie van patiënten die het meeste baat hebben bij radium-223, en de optimale timing ervan in de behandelsequentie worden momenteel geëvalueerd in de grotere Canadese REACTIVATE-studie.

Bron:

Mbuagbaw L, et al. Clinical outcomes of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) receiving radium-223 (Ra-223) early versus late in the treatment sequence. J Clin Oncol. 2021;39(suppl 6; abstr 136). https://meetinglibrary.asco.org/record/195107/abstract

Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

okt 2021 | Dermato-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Winald Gerritsen: “Fascinerend om zoveel nieuwe behandelmogelijkheden mee te maken”

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

okt 2021 | Borst

Lees meer over Effect van vasten bij de behandeling van borstkanker

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

okt 2021 | Immunotherapie, Longoncologie

Lees meer over Mini-tumoren voorspellen ex-vivorespons op PD-1-blokkers

Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

okt 2021 | Borst, Gynaecologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over EUS-geleid biopt voorafgaand aan resectie van pancreascarcinoom

Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Lees meer
Lees meer over Minder peritoneale metastasering van maagkanker door CTGF-remming

Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Lees meer
Lees meer over Betere prognose dankzij surveillance voor pancreaskanker bij CDKN2A-mutatiedragers

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Lees meer
Lees meer over Huidkanker opsporen met een app is nog verre van perfect

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie