Bijgewerkte resultaten MAIA-studie naar toevoeging daratumumab bij NDMM

Delen via:
EHA 2021

Patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (NDMM) die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie hebben met een behandeling met daratumumab (DARA), lenalidomide en dexamethason (D-Rd) 32% minder kans om te overlijden dan patiënten die alleen lenalidomide en dexamethason (Rd) krijgen. Dit blijkt uit de bijgewerkte resultaten van de MAIA-studie die in een Late Breaking Abstract werden gepresenteerd.

De primaire analyses van de fase III-studies ALCYONE, MAIA en CASSIOPEIA lieten bij NDMM-patiënten al een superieure klinische werkzaamheid voor de toevoeging van daratumumab zien. Inmiddels zijn van de MAIA-studie resultaten na een langere follow-up beschikbaar. In de studie werden 737 MM-patiënten die vanwege leeftijd of comorbiditeit niet in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie 1:1 gerandomiseerd naar D-Rd of Rd. In beide armen werden patiënten behandeld tot aan ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Na een mediane follow-up van bijna 5 jaar (56,2 maanden) werd een significante vermindering van 32% van het risico op overlijden waargenomen in de D-Rd- vs. de Rd-arm. De mediane totale overleving (OS) werd in geen van beide armen bereikt (NR). De geschatte vijfjaars-OS was 66,3% in de D-Rd-arm en 53,1% in de Rd-arm. De bijgewerkte mediane progressievrije overleving (PFS) was NR in de D-Rd-arm vs. 34,4 maanden in de Rd-arm (HR 0,53; 95%-BI 0,43-0,66; p < 0,0001). De geschatte vijfjaars-PFS was 52,5% in de D-Rd-arm en 28,7% in de Rd-arm; de bijgewerkte ORR was 92,9% vs. 81,6% (p < 0,0001). Na de langere follow-upperiode werden geen nieuwe veiligheidssignalen gevonden. Deze resultaten, samen met het overtuigende OS-voordeel dat werd gezien in ALCYONE, ondersteunen het gebruik van een op DARA-gebaseerde eerstelijns combinatiebehandeling, concluderen de auteurs.

Bron

  1. Facon T, et al. Overall survival results with daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone in transplant-ineligible newly diagnosed multiple myeloma: phase 3 MAIA study. EHA2021 Virtual, abstract LB1901.

 

 

Actie stichting Lymph&Co voor lymfklierkanker

aug 2021 | Lymfoom

Lees meer over Actie stichting Lymph&Co voor lymfklierkanker

Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

jul 2021

Lees meer over Een behandeling op maat voor patiënten met bloedstollingsziekten

Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

jul 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Goedkeuring FDA belumosudil voor chronische GVHD

Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

jul 2021 | Lymfoom

Lees meer over Klinische kenmerken van mogamulizumab-geassocieerde uitslag tijdens behandeling van MF en SS

Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

jul 2021 | Leukemie

Lees meer over Veelbelovende eerste resultaten GLOW-studie: ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling bij CLL

Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

jul 2021 | MM

Lees meer over Highlights over myeloom: daratumumab-onderhoud, carfilzomib en BiTe

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vaker kanker bij HF

Lees meer
Lees meer over Vaker kanker bij HF

Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudende klachten bij overlevers van indolent non-hodgkinlymfoom

Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Lees meer
Lees meer over Duurzame respons pegcetacoplan bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Lees meer
Lees meer over Relatieve overleving van AML-overlevenden in Nederland

Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Lees meer
Lees meer over Finale analyse EURO-SKI-studie bevestigt veilig stoppen met TKI’s

Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

Lees meer
Lees meer over Het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen SARS-CoV-2 bij patiënten met immuunsuppressie

De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Lees meer
Lees meer over De impact van ASCT en etoposide op de overleving van patiënten met T-NHL

Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

Lees meer
Lees meer over Eerste resultaten Franse CAR T-celregistratie

CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

Lees meer
Lees meer over CASSIOPEIA deel 2: onderhoudsbehandeling met daratumumab bij NDMM

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML