Combinatie umeclidinium en vilanterol meest effectief bij COPD

Delen via:
ERS 2021

Symptomatische COPD-patiënten met een laag risico op exacerbaties die een combinatie van de langwerkende luchtwegverwijders umeclidinium en vilanterol gebruiken, laten een grotere verbetering in longfunctie zien dan patiënten die monotherapie met vilanterol of salmeterol gebruiken. Dit geldt zowel voor patiënten met als zonder reversibiliteit op baseline.

Bij patiënten met COPD is de associatie tussen de reversibiliteit na kortwerkende luchtwegverwijders en de langetermijnrespons op luchtwegverwijders onduidelijk. De huidige studie onderzoekt, onder symptomatische COPD-patiënten die geen inhalatiecorticosteroïden gebruiken, de longfunctierespons op langwerkende luchtwegverwijders bij verschillende maten van reversibiliteit op de korte termijn.

De onderzoekers maakten hiervoor een post-hocanalyse van de data in de Early MAXimisation of bronchodilation for improving COPD stability (EMAX) trial, een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle studie van 24 weken. De studie heeft drie behandelarmen:

  • de combinatie van de langwerkende bèta-2-agonist (LABA) umeclidinium en de langwerkende muscarineantagonist (LAMA) vilanterol (eenmaal daags 62,5/25 μg)
  • monotherapie met de LABA umeclidinium (eenmaal daags 62,5 μg)
  • monotherapie met de LABA salmeterol (tweemaal daags 50 μg).

De 2425 patiënten in de studie waren voor het merendeel ingedeeld in GOLD stadium B (symptomatische patiënten zonder hoog risico op exacerbatie). Zij gebruikten geen inhalatiecorticosteroïden.

Luchtwegreversibiliteit werd eenmalig bepaald tijdens de screening en was gedefinieerd als ≥ 12% en ≥ 200 ml verbetering ten opzichte van pre-bronchodilator baseline FEV1. De uitkomstmaat van de studie was de ‘trough FEV1’ in week 24. Dit is het gemiddelde van de FEV1-waarden gemeten 23 en 24 uur na de dosering van de medicatie op dag 167 (24 weken minus 1 dag).

Bij een kwart van de patiënten (625/2425) was sprake van reversibiliteit (gemiddeld 130 ml). De combinatie van umeclidinium en vilanterol gaf een grotere verbetering van de longfunctie dan monotherapie van umeclidinium of salmeterol. Dit gold zowel voor voor reversibele als niet-reversibele patiënten.

Bron:

Bjermer L, et al. Improvements in lung function with umeclidinium/vilanterol analysed by reversibility at screening: a post hoc analysis of the EMAX trial. ERS 2021 E-congress, session 110, abstract PA797.

Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

mei 2022 | Astma

Lees meer over Promotie: Behandeling van ernstig astma in de dagelijkse praktijk

Patiëntkenmerken, biomarkers en exacerbatierisico bij ernstig, ongecontroleerd astma

mei 2022 | Astma

Lees meer over Patiëntkenmerken, biomarkers en exacerbatierisico bij ernstig, ongecontroleerd astma

Prognostische factoren voor ernstige community-acquired stafylokokkenpneumonie

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Kinderen, Pneumonie

Lees meer over Prognostische factoren voor ernstige community-acquired stafylokokkenpneumonie

Vaccinatie tegen RS-virus tijdens de zwangerschap

mei 2022 | Kinderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Vaccinatie tegen RS-virus tijdens de zwangerschap

UMC Groningen verbetert samen met patiënten de longkankerzorg

mei 2022 | Longoncologie

Lees meer over UMC Groningen verbetert samen met patiënten de longkankerzorg

Transbronchiale mediastinale cryobiopsie voor diagnostiek van mediastinale laesies

mei 2022 | Endoscopie, Longoncologie

Lees meer over Transbronchiale mediastinale cryobiopsie voor diagnostiek van mediastinale laesies

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 18:30 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Small Airways Symposium 2022

10 mei 2022 om 18:00 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022

De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

donderdag 16 jun 2022 van 18:00 tot 21:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

woensdag 22 jun 2022 van 18:00 tot 21:30

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Sotorasib effectief bij patiënten met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Sotorasib effectief bij patiënten met hersenmetastasen

Geen voordeel van lurbinectedin plus doxorubicine bij SCLC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel van lurbinectedin plus doxorubicine bij SCLC

Toevoegen anti-CTLA4 aan anti-PD-L1 plus chemotherapie succesvol bij mNSCLC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen anti-CTLA4 aan anti-PD-L1 plus chemotherapie succesvol bij mNSCLC

Nicotinehoudende e-sigaret beïnvloedt bloedstolling en microcirculatie

Lees meer
Lees meer over Nicotinehoudende e-sigaret beïnvloedt bloedstolling en microcirculatie

Nieuwe microscopische techniek geeft directe feedback op kwaliteit longbiopt

Lees meer
Lees meer over Nieuwe microscopische techniek geeft directe feedback op kwaliteit longbiopt

Colistimethaatnatrium veilig en effectief bij Pseudomonas-infectie bij bronchiëctasie

Lees meer
Lees meer over Colistimethaatnatrium veilig en effectief bij Pseudomonas-infectie bij bronchiëctasie

Langetermijnoverleving PF-ILD geschat met data over IPF

Lees meer
Lees meer over Langetermijnoverleving PF-ILD geschat met data over IPF

Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

Lees meer
Lees meer over Budesonide verlaagt zorggebruik bij vroeg stadium COVID-19

eNose veelbelovend voor opsporing CLAD na longtransplantatie

Lees meer
Lees meer over eNose veelbelovend voor opsporing CLAD na longtransplantatie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma