Combinatie van casirivimab en imdevimab effectief bij COVID-19

Delen via:
ATS 2021

De combinatie van de monoklonale antilichamen casirivimab en imdevimab, gericht tegen verschillende onderdelen van het spike-eiwit van SARS-CoV-2, is effectief in de behandeling van COVID-19. Bij niet-gehospitaliseerde patiënten met een hoog risico op een ernstige infectie vermindert deze behandeling het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens met 71% en leidt die tot een snellere genezing.

Een hoge viral load is geassocieerd met een ernstiger ziekteverloop en een hogere mortaliteit van een SARS-CoV-2-infectie. Monoklonale antilichamen die het virus neutraliseren zijn mogelijk effectief in de behandeling van de ziekte. De huidige studie bestudeert het effect van de combinatie van twee monoklonale antilichamen gericht tegen verschillende delen van het spike-eiwit van SARS-CoV-2: casirivimab en imdevimab.

Het betreft een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde klinische trial (NCT04425629). Deze fase I, II en III klinische studie kijkt naar de veiligheid, verdraagbaarheid en effectiviteit van casirivimab en imdevimab. De huidige analyse betreft de fase III-studie. Deze vergelijkt het effect van een dosis van 1200 en 2400 mg intraveneuze antistoffen met placebo. Het primaire eindpunt in dit studieonderdeel is een gecombineerde maat van ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19 en overlijden (alle oorzaken). Het secundaire eindpunt is de duur van de symptomen. De deelnemers aan dit studieonderdeel (gepland aantal: 6420) zijn niet-gehospitaliseerde patiënten met een milde tot matig-ernstige COVID-19 die ten minste één risicofactor hebben om een ernstige infectie te ontwikkelen, zoals een leeftijd ouder dan 50 jaar, een BMI hoger dan 30 kg/m2, diverse chronische aandoeningen of het gebruik van immunosuppressiva.

De combinatie van casirivimab en imdevimab verminderde het risico op ziekenhuisopname of overlijden met 71% ten opzichte van placebo (beide doses). Daarnaast verkortten beide doses de duur van de symptomen van 14 dagen (placebogroep) tot 10 dagen (beide behandelgroepen). De behandeling werd goed verdragen en had geen ernstige bijwerkingen.

Bron:

Philley J, et al. Casirivimab with imdevimab, a cocktail of two antibodies against SARS-CoV-2, in the outpatient setting: phase 3 efficacy and safety results. ATS 2021 E-congress, session B007.

 

Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Amsterdamse analyse toont dat COVID-19-gerelateerd ARDS heterogeen is

Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

okt 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Speeksel versus nasofaryngeale uitstrijk voor detectie SARS-CoV-2

De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

okt 2021 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over De rol van het contactsysteem bij pneumonie en sepsis

De rechterhartkamer in beeld bij PAH

okt 2021 | PH

Lees meer over De rechterhartkamer in beeld bij PAH

Het kwantificeren van late reactivatie van latente tuberculose: een systematische review

okt 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Het kwantificeren van late reactivatie van latente tuberculose: een systematische review

Stoppen versus continueren van RAS-remmers bij COVID-19

okt 2021 | Virale infecties

Lees meer over Stoppen versus continueren van RAS-remmers bij COVID-19

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

18 nov 2021 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2021 (nieuwe datum)

maandag 8 nov 2021 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ERS in ORANJE 2021 (nieuwe datum)

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen
Er zijn geen podcasts gevonden.