Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Delen via:
SABCS 2021

De combinatie van neratinib, fulvestrant en trastuzumab leidde tot een duidelijke respons bij patiënten met uitgebreid voorbehandeld, hormoonreceptorpositief, HER2-negatief, HER2-gemuteerd gemetastaseerd mammacarcinoom. Dit blijkt uit een update van de SUMMIT-studie.

Net als overexpressie van HER2 kunnen mutaties in het gen voor HER2 eveneens leiden tot een verhoogde werking van de HER2-pathway. Dergelijke mutaties komen in beperkte mate voor, bij ongeveer 2-12% van de solide tumoren. Bij borstkanker komen de mutaties voor bij 2% van de primaire borsttumoren, bij 8% van de ER+ gemetastaseerde tumoren en bij tot 15% van de lobulaire mammacarcinomen. De onderzoekers van de SUMMIT-studie gingen na of pan-HER-TKI neratinib in de setting van HER2-gemuteerd mammacarcinoom effectief is.

De studie begon met te onderzoeken of neratinib als monotherapie effectief is, maar werd later voor borstkanker aangepast om de combinatie van neratinib, fulvestrant en trastuzumab te onderzoeken. Deelnemers aan de studie waren niet eerder behandeld met een pan-HER-TKI zoals lapatinib en in het geval van de hormoonreceptorpositieve patiënten, met een CDK4/6-remmer. Verder werden de borstkankerpatiënten verdeeld in een cohort patiënten met HR+/HER2- (die waren behandeld met fulvestrant, fulvestrant-neratinib of neratinib-fulvestrant-trastuzumab) en een cohort patiënten met TNBC (die waren behandeld met neratinib-trastuzumab).

Bij de 33 patiënten met HR+, HER2- mammacarcinoom leidde neratinib-fulvestrant-trastuzumab tot een objectief responspercentage (ORR) van 42,4%, inclusief 1 complete respons (3%) en 13 partiële responsen (39,4%). De mediane duur van de respons was 14,4 maanden en de mediane PFS 7 maanden. Wel ging behandeling met neratinib-fulvestrant-trastuzumab gepaard met bijwerkingen. Met name diarree kwam frequent voor.

In het cohort met TNBC-patiënten (n = 18) was de ORR 33,3%, met 1 complete respons (5,6%) en 5 partiële responsen (27,8%). De mediane PFS was hier 6,2 maanden.

De studie heeft inmiddels in totaal 50 patiënten met HR+, HER2- mammacarcinoom geïncludeerd en ook in het TNBC-cohort worden nog patiënten geïncludeerd, vertelden de onderzoekers.

Bron

Jhaveri K, Haeseong P, Waisman J, et al. Neratinib + fulvestrant + trastuzumab for hormone-receptor positive, HER2-mutant metastatic breast cancer, and neratinib + trastuzumab for HER2-mutant metastatic triple-negative disease: latest updates from the SUMMIT trial. Presented at 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS4-10.

Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Regulatie van maligne transformatie in darmepitheel

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie