DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Delen via:
CROI 2022

Recente gegevens, onder meer van eigen bodem, wijzen erop dat de WHO-doelstelling voor het elimineren van het HCV bij hiv-patiënten op schema ligt. Korte tijd na de introductie van de directwerkende antivirale middelen (DAA’s) nam de incidentie van HCV in snel tempo af. De incidentie bleef laag en nam daarna langzaamaan steeds verder af.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich tot doel gesteld om in vergelijking met 2015 de incidentie van infectie met hepatitis C-virus (HCV) bij deze patiëntengroep met 30% teruggebracht te hebben in 2020 en met 80% in 2030. Hiervoor is een universele toegang tot DAA’s essentieel.

In deze analyse is gebruikgemaakt van gepoolde gegevens van zes cohorten van de International Collaboration on Hepatitis C Elimination in HIV-coinfection (InCHEHC). De gegevens zijn afkomstig uit Nederland, Zwitserland, Australië, Spanje en Frankrijk in de periode 2010 tot 2019.

Van de ruim 86.000 deelnemers had 53,3% minstens één negatief resultaat voor HCV-antilichamen. Gedurende de observatieperiode van bijna 250.000 persoonsjaren traden ruim 2000 nieuwe besmettingen op. De incidentie daalde van 0,91 per 100 persoonsjaren in 2015 tot 0,46 per 100 persoonsjaren in 2019. Dit komt neer op een daling van 49%. De gemiddelde incidentie in de pre-DAA-periode was 1,27 per 100 persoonsjaren.

Op basis van een analyse van de onderbroken tijdreeksen werd geschat dat de incidentie in de pre-DAA-periode langzaam afnam met 0,009 per 100 persoonsjaren per interval van 6 maanden. Gedurende de eerste 6 maanden na de introductie van de DAA’s daalde de incidentie met 51%. De gemiddelde incidentie in de DAA-periode was 0,56 per 100 persoonsjaren. De incidentie in de post-DAA-periode bleef dalen met 0,009 per 100 persoonsjaren voor ieder interval van 6 maanden.

Deze bevindingen wijzen erop dat er meer inspanningen en nieuwe strategieën nodig zijn om HCV verder terug te dringen.

Bron:

van Santen DK, et al. Effect of direct-acting antivirals on HCV incidence among people living with HIV. CROI 2022 Congress, abstract 73.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg