Dupilumab verbetert kwaliteit van leven bij chronische rinosinusitis

Delen via:
ATS 2022

De IL-4/IL-13-receptorantagonist dupilumab leidt bij patiënten met astma in combinatie met chronische rinosinusitis (CRS) tot een betere kwaliteit van leven. Dat concluderen onderzoekers op basis van een post-hocanalyse van de Liberty Asthma QUEST-studie.

Patiënten met ongecontroleerd, matig tot ernstig astma in combinatie met chronische rinosinusitis (CRS) ervaren een hogere ziektelast en een lagere kwaliteit van leven dan astmapatiënten zonder CRS.

De onderzoekers in de huidige studie verrichtten een post-hocanalyse van de Liberty Asthma QUEST-studie. Deze fase III gerandomiseerde klinische trial onderzocht het effect van dupilumab bij 1902 patiënten met ongecontroleerd, matig tot ernstig astma. De studie liet zien dat patiënten die dupilumab ontvingen (200 of 300 mg subcutaan per twee weken, gedurende 52 weken) minder vaak ernstige astma-exacerbaties, een betere longfunctie, een betere astmacontrole en een betere kwaliteit van leven hadden dan patiënten die een placebo ontvingen.

In de huidige post-hocanalyse analyseerden de onderzoekers de data van 193 studiedeelnemers die naast astma ook last hadden van zelfgerapporteerde chronische rinosinusitis. Ze vergeleken bij hen het effect van dupilumab (300 mg) en placebo op de ziektespecifieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en de algemene gezondheidsstatus. De ziektespecifieke HRQoL bepaalden zij met de Sino Nasal Outcome Test-22 (SNOT-22), de algemene gezondheidsstatus met de EuroQol Visual Analogue Scale (EQ-VAS). Deze tests namen zij af op baseline en na 12, 24, 36 en 52 weken.

De deelnemers met astma plus CRS hadden op baseline een verminderde HRQoL. Ten opzichte van placebo verbeterde dupilumab de totaalscore van de SNOT-22-test van week 24 tot en met week 52. In week 52 was ook een statistisch significante verbetering ten opzichte van placebo zichtbaar voor vier van de vijf domeinen van de test (hinder met betrekking tot de neus, het oor/gezicht, slaap en functioneren). Alleen voor het domein ‘emotie’ was dit niet het geval. Daarnaast was een effect zichtbaar voor de vijf SNOT-22-items die deelnemers zelf het belangrijkste vonden, namelijk een verminderde geur en/of smaak, een verstopte neus, hoesten, verminderde productiviteit en vermoeid wakker worden. Tot slot verbeterde ook de algemene gezondheidsstatus statistisch ten opzichte van placebo, vanaf week 12 tot en met week 52.

De onderzoekers concluderen dat dupilumab de ziektespecifieke HRQoL en algemene gezondheidsstatus van patiënten met astma en CRS verbetert, en dat deze veranderingen wel tot een jaar aanhouden.

Bron:

Hopkins C, et al. Dupilumab improved health-related quality of life in asthma patients with comorbid chronic rhinosinusitis: QUEST study. ATS 2022 Congress, session C101, abstract 617.

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Drie miljoen euro voor onderzoek naar blootstelling jongeren aan vervuilde lucht

Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

nov 2022 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Geen dexamethason voor benauwdheid bij patiënten met kanker

Inspiratoire ademspiertraining verbetert herstel na COVID-19

nov 2022 | Virale infecties

Lees meer over Inspiratoire ademspiertraining verbetert herstel na COVID-19

Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

nov 2022

Lees meer over Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01