Finerenone remt ontstaan van AF en flutter bij CKD en DM2

Delen via:
ACC 2021

Patiënten met een chronische nierziekte en diabetes mellitus type 2 hebben als gevolg van remodellering van het hart en niercomplicaties een toegenomen risico op atriumfibrilleren en flutter. Finerenone, een nieuwe selectieve niet-steroïde mineralocorticoïdreceptorantagonist kan dit risico verminderen. Dit onderzoek staat tevens beschreven in JACC.

Patiënten met een chronische nierziekte (CKD) en diabetes mellitus type 2 (DM2) hebben een hoog risico op het ontwikkelen van atriumfibrilleren (AF) of flutter, aandoeningen die de morbiditeit en mortaliteit in deze patiëntengroep verder doen toenemen. Door nieuwe behandelstrategieën die de ontwikkeling van AF of flutter vertragen, kan de ziektelast afnemen. In eerdere preklinische modellen bleek finerenone de remodellering van het hart te remmen.

FIDELIO-DKD-studie

In de FIDELIO-DKD-studie werden patiënten met CKD en DM2 gerandomiseerd naar finerenone of placebo. In aanmerking komende patiënten hadden een urinealbumine-tot-creatinineratio van 30-5000 mg/g, een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25-75 ml/min/1,73 m2 en kregen optimale renine-angiotensine systeem (RAS)-remming.

Van de 5674 patiënten hadden 461 personen (8,1%) AF of flutter in de voorgeschiedenis. Nieuwe AF of flutter ontstond bij 3,2% van de patiënten in de finerenone-groep en bij 4,5% in de placebogroep (HR 0,71; p = 0,016).

Het primaire eindpunt was een samenstelling van nierfalen, aanhoudende afname van ≥ 40% in eGFR vanaf baseline of overlijden door een renale oorzaak. De belangrijkste secundaire eindpunten waren cardiovasculaire sterfte, niet-fatale myocardinfarcten en beroerten, en ziekenhuisopnamen vanwege hartfalen. Het effect van finerenone op de primaire en belangrijke secundaire renale en cardiovasculaire uitkomsten werd niet significant beïnvloed door de aan- of afwezigheid van AF of flutter bij aanvang (p-waarden voor interactie: respectievelijk 0,16 en 0,85).

Afgenomen risico

Bij patiënten met CKD en DM2 resulteerde finerenone in een afgenomen risico op nieuw ontstane AF of flutter. Bovendien nam het risico op renale of cardiovasculaire events af, ongeacht de aan- of afwezigheid van AF of flutter op baseline.

Bronnen

  1. Filippatos G, Bakris GL, Pitt B, et al. Finerenone reduces onset of atrial fibrillation in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes. J Am Coll Cardiol. 2021 May 17. Online ahead of print. 
  2. Filippatos G. Finerenone and new onset of atrial fibrillation or flutter in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes. ACC 2021 E-Congress, presentatie 411-16. 

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

16 nov 2022 om 20:30

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

woensdag 12 okt 2022 van 18:00 tot 20:30 | Hartfalen

Lees meer over 1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Lees meer
Lees meer over Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Lees meer
Lees meer over Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

Lees meer
Lees meer over Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.