Geen associatie nierfunctie met prevalentie leversteatose bij CKD-patiënten

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Data uit een Deense cohortstudie waarin een kleine 300 patiënten met chronische nierziekte (CKD) zijn onderzocht, toonden aan dat nierfunctie niet geassocieerd was met de prevalentie van leversteatose zoals vastgesteld door een CT-scan.

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is de meest frequent voorkomende leverziekte. NAFLD kent een breed spectrum dat uiteenloopt van milde steatose, non-alcoholische steatohepatitis (NASH) met en zonder fibrose tot duidelijke cirrose. NAFLD gaat gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire (CV) ziekte en CKD. Vooralsnog was er echter weinig bekend over de prevalentie van NAFLD bij CKD. Adrian et al. brachten de prevalentie van matige tot ernstige steatose in beeld door onderzoek te doen bij een cohort met patiënten met verschillende CKD-stadia die niet dialyseerden. In totaal werden 291 Deense patiënten geïncludeerd, evenals 866 mensen met een normale nierfunctie die als controlegroep functioneerden. Bloedmonsters, klinische demografie, en informatie over rookgedrag en alcoholgebruik werden eveneens verzameld.

Bij alle deelnemers werd de levervetfractie geëvalueerd met computertomografie (CT). Uit de resultaten werd duidelijk dat de prevalentie van matige tot ernstige steatose bij de patiënten met CKD 7,9% bedroeg en 10,7% bij de controlegroep. Gegevens van de continue Hounsfield-eenheden vertoonden lagere waarden bij patiënten met CKD in vergelijking met de controlegroep. Er werd geen significante associatie tussen levervetfractie en CKD-stadium gevonden. De gepoolde data van beide cohorten toonden aan dat de gecorrigeerde OR voor steatose sterk significant was voor mensen met diabetes (OR 3,1; 95%-BI 1,6-5,9), overgewicht (OR 14,8; 95%-BI 4,6-47,9) en obesitas (OR 42,0; 95%-BI 12,9-136,6).

Bron:

  1. Adrian T, et al. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in patients with chronic kidney disease: a casecontrol study. ERA-EDTA 2021. Abstract MO457

 

 

 

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01