Goede langetermijnresultaten van fingolimod bij kinderen

Delen via:
ECTRIMS 2022

In de open-labelfase van de PARADIGMS-trial was de jaarlijkse relapse rate (ARR) ook na 6 jaar laag bij kinderen met MS die fingolimod kregen. Hetzelfde gold voor het aantal nieuwe of voor het eerst groeiende laesies. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

In de gerandomiseerde fase van 2 jaar werden 215 kinderen tussen de 10 en 17 jaar gerandomiseerd naar behandeling met fingolimod of interferon (IFN) β-1a. Het relatieve verschil in de ARR na 2 jaar was 82% ten faveure van fingolimod. Het verschil in de ARR van nieuwe of voor het eerst groeiende T2-laesies was 53%. Er gingen 170 deelnemers door in de open-labelextentiefase, waarin iedereen fingolimod kreeg. De resultaten na 4 jaar (dus met 6 jaar behandeling in totaal) werden gepresenteerd. 

In de groep die eerst IFNβ-1a had geloot (geswitchte groep), ging de ARR na de switch naar fingolimod significant omlaag. In de groep die vanaf het begin fingolimod had gehad (niet-geswitchte groep), bleef de ARR ongeveer net zo laag als in de eerste 2 jaar. De ARR was na in totaal 6 jaar in de geswitchte en niet-geswitchte groep respectievelijk 0,34 (95%-BI 0,25-0,47) en 0,11 (0,08-0,016); een relatieve reductie van 67% (p < 0,0001). 

In de geswitchte groep was de ARR in de eerste 2 jaar 0,61 (0,44-0,84) en na het switchen naar fingolimod 0,22 (0,15-0,34), oftewel een vermindering met 64% (p < 0,0001). De ARR was in de niet-geswitchte groep na 2 jaar 0,07 (0,03-0,16) en in de 4 jaren daarna 0,11 (0,06-0,19; p = 0,16). Fingolimod had eenzelfde positieve effect op het aantal nieuwe of voor het eerst groeiende T2-laesies.

De meest voorkomende bijwerkingen waren nasofaryngitis (44%), hoofdpijn (34%), leukopenie (25%) en bovenste-luchtweginfectie (21,2%).

Bron:
Deiva K, Banwell B, Gärtner J, et al. Long-term efficacy and safety of fingolimod in paediatric multiple sclerosis patients: analysis of PARADIGMS study up to 6 years of treatment. ECTRIMS 2022, abstract O069.

Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

dec 2023 | Pneumonie

Lees meer over Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over FDA keurt bosutinib goed voor behandeling kinderen met CML

Schadelijke variant E. coli kan leiden tot HUS: meer alertheid nodig

dec 2023 | Acuut nierfalen, Bacteriële infecties

Lees meer over Schadelijke variant E. coli kan leiden tot HUS: meer alertheid nodig

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

nov 2023 | Astma

Lees meer over Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

nov 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

nov 2023 | Virale infecties

Lees meer over Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

Van data naar doen! De systemische behandeling van atopisch eczeem en prurigo nodularis

29 nov 2023 om 20:00 | Eczeem, Vaccinatie

Lees meer over Van data naar doen! De systemische behandeling van atopisch eczeem en prurigo nodularis

Niet-pluisgevoel bij het kind met verminderde spierkracht

24 nov 2023

Lees meer over Niet-pluisgevoel bij het kind met verminderde spierkracht

Niet-pluisgevoel bij het kind met blauwe plekken

1 mei 2023

Lees meer over Niet-pluisgevoel bij het kind met blauwe plekken

Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

19 apr 2023 om 20:30 | Eczeem

Lees meer over Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

14 mrt 2023

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe EULAR/PReS-richtlijn in de maak: sJIA heet voortaan ziekte van Still

nov 2023 | JIA

Lees meer over Nieuwe EULAR/PReS-richtlijn in de maak: sJIA heet voortaan ziekte van Still

Nedosiran effectief in remmen oxalaatproductie bij PH1

nov 2023 | Erfelijke nierziekten

Lees meer over Nedosiran effectief in remmen oxalaatproductie bij PH1

Vaker steatotische leverziekte op kinderleeftijd bij te laag geboortegewicht

okt 2023 | Hepatologie

Lees meer over Vaker steatotische leverziekte op kinderleeftijd bij te laag geboortegewicht

Paradigmaverschuiving op komst bij alopecia areata?

okt 2023

Lees meer over Paradigmaverschuiving op komst bij alopecia areata?

Interacties tussen genen en de omgeving bij kinderen met MS

okt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over Interacties tussen genen en de omgeving bij kinderen met MS

Zelfclassificatietool voor congenitale melanocytaire naevi

okt 2023 | Dermato-oncologie

Lees meer over Zelfclassificatietool voor congenitale melanocytaire naevi

Bijziendheid wereldwijd een steeds groter probleem

okt 2023 | Netvliesafwijkingen

Lees meer over Bijziendheid wereldwijd een steeds groter probleem

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Gunstig effect aflibercept bij prematurenretinopathie

okt 2023 | Netvliesafwijkingen

Lees meer over Gunstig effect aflibercept bij prematurenretinopathie
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.