Inoperabele CTEPH: minder bijwerkingen bij riociguat voorafgaand aan BPA

Delen via:
ATS 2021

Patiënten met inoperabele chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) die ballonpulmonalisangioplastiek (BPA) ondergaan, hebben minder ernstige bijwerkingen als zij voorafgaand aan de BPA riociguat ontvangen. Dit komt mogelijk doordat riociguat een gunstig effect heeft op de pulmonale hemodynamiek. 

Bij chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) is de bloeddruk in de longslagader verhoogd als gevolg van chronische longembolieën. Als een operatie niet mogelijk is kunnen patiënten behandeld worden met ballonpulmonalisangioplastiek (BPA) of met het medicijn riociguat.

De resultaten van de RACE-trial (Riociguat versus balloon pulmonary angioplasty in non-operable chronic thromboembolic pulmonary hypertension; NCT02634203) lieten eerder zien dat BPA leidde tot een significant hogere afname van de pulmonale vaatweerstand (PVR) dan riociguat. BPA leidde echter ook tot ernstigere bijwerkingen. Na afloop van de 26 weken durende RACE-trial kregen alle patiënten die nog steeds klachten en een verhoogde PVR hadden (> 4 Wood Units), de mogelijkheid voor add-on therapie. Patiënten die initieel behandeld werden met BPA kwamen in aanmerking voor riociguat en andersom. Na nog eens 26 weken evalueerden de onderzoekers de behandeleffecten opnieuw.

Van de 53 patiënten die een eerstelijnsbehandeling met riociguat ontvingen voltooiden 48 de eindmeting na één jaar. 36 van hen ondergingen BPA als add-on therapie, 12 behielden de behandeling met riociguat. Van de 52 patiënten die als eerste BPA ondergingen voltooiden 51 de eindmeting. 18 van hen kregen riociguat als add-on therapie, 33 kregen geen aanvullende behandeling.

De volgorde van de behandelingen maakte geen verschil voor het effect op de PVR. De volgorde was wel van belang voor het optreden van ernstige bijwerkingen als gevolg van BPA. Patiënten die eerst met BPA en daarna met riociguat behandeld werden hadden vaker ten minste één ernstige bijwerking dan patiënten die eerst riociguat en daarna BPA ontvingen (42 versus 14%).

Bron:

Jais X, et al. BPA and riociguat for the management of inoperable CTEPH: results of the extension study following the RACE randomized controlled trial (RCT). ATS 2021 E-congress, abstract A1182.

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

jan 2022 | Chirurgie

Lees meer over Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

jan 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

jan 2022 | Astma

Lees meer over Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma