Kwaliteit van leven van IPF-patiënten verbetert bij behandeling met nintedanib

Delen via:
ATS 2019

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

Bij patiënten met gevorderde IPF gaat behandeling met nintedanib gepaard met significant minder achteruitgang van verschillende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PRO’s) in vergelijking met placebo. Dit zou erop kunnen wijzen dat nintedanib de verslechtering van de gezondheid- gerelateerde kwaliteit van leven (HR-QoL) vertraagt. Dat is naar voren gekomen uit een gestratificeerde analyse van de INPULSIS®-trials.

Idiopathische pulmonaire fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die gepaard gaat met een achteruitgang van de kwaliteit van leven en levensverwachting. Er is een verband tussen achteruitgang van de kwaliteit van leven en verschillende markers voor ziekteprogressie, waaronder een afname van de FVC.

INPULSIS®-trials

In de twee placebogecontroleerde fase III INPULSIS®-trials ging behandeling met nintedanib gepaard met een aanzienlijke afname van de jaarlijkse FVC-achteruitgang in vergelijking met placebo. Dat is in overeenstemming met een vertraging van de ziekteprogressie.

Deze behandeling ging echter niet gepaard met een verbetering van de HR-QoL, vastgesteld met de Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Huidige analyse

In de huidige analyse is de HR-QoL van 1.061 IPF-patiënten die binnen de INPULSIS®-trials nintedanib (n = 638) of placebo (n = 423) kregen, nader vastgesteld. Daarbij werd gestratificeerd voor klinische factoren die geassocieerd zijn met ziekteprogressie, waaronder geslacht, leeftijd, GAP-stadium I vs. II/III en enkele longfunctieparameters (FVC en DLCO).

Vanwege de beschikbare gegevens verschilden de aantallen patiënten die per PRO geanalyseerd waren.

Significant minder achteruitgang

In de subgroepen met GAP-stadium II/III, FVC ≤ 80%, DLCO ≤ 40%, CPI > 45% en SGRQ > 40 toonden met nintedanib behandelde patiënten significant minder achteruitgang van verscheidene PRO’s in de loop der tijd vanaf baseline in vergelijking met de placebogroep (p < 0,05). Voor sommige andere PRO’s was er een trend voor minder achteruitgang vanaf baseline bij behandeling met nintedanib vs. placebo, onder andere bij patiënten met minder gevorderde ziekte.[/vsb-no]

Bronnen:
Kreuter M, Wuyts W, Wijsenbeek M, et al. Health-related quality of life in patients with IPF treated with nintedanib: stratified analysis from the INPULSIS® Trials. Am J Resp Crit Care Med. 2019;199:A4088.

Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

CFTR-varianten geassocieerd met chronische bronchitis bij rokers

sep 2022 | COPD

Lees meer over CFTR-varianten geassocieerd met chronische bronchitis bij rokers

Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

sep 2022 | Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

Surveillance van COVID-19, griep en andere luchtweginfecties winter 2021/2022

sep 2022 | Pneumonie, Tuberculose, Virale infecties

Lees meer over Surveillance van COVID-19, griep en andere luchtweginfecties winter 2021/2022

Interventies gericht op het verhogen van de fysieke activiteit bij ernstig astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Interventies gericht op het verhogen van de fysieke activiteit bij ernstig astma

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 20:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

SAS 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Lees meer
Lees meer over Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Lees meer
Lees meer over Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Obstructief slaapapneu leidt tot cognitieve achteruitgang bij ouderen

Lees meer
Lees meer over Obstructief slaapapneu leidt tot cognitieve achteruitgang bij ouderen

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01