Kwaliteit van leven van IPF-patiënten verbetert bij behandeling met nintedanib

Delen via:

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

Bij patiënten met gevorderde IPF gaat behandeling met nintedanib gepaard met significant minder achteruitgang van verschillende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PRO’s) in vergelijking met placebo. Dit zou erop kunnen wijzen dat nintedanib de verslechtering van de gezondheid- gerelateerde kwaliteit van leven (HR-QoL) vertraagt. Dat is naar voren gekomen uit een gestratificeerde analyse van de INPULSIS®-trials.

Idiopathische pulmonaire fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die gepaard gaat met een achteruitgang van de kwaliteit van leven en levensverwachting. Er is een verband tussen achteruitgang van de kwaliteit van leven en verschillende markers voor ziekteprogressie, waaronder een afname van de FVC.

INPULSIS®-trials

In de twee placebogecontroleerde fase III INPULSIS®-trials ging behandeling met nintedanib gepaard met een aanzienlijke afname van de jaarlijkse FVC-achteruitgang in vergelijking met placebo. Dat is in overeenstemming met een vertraging van de ziekteprogressie.

Deze behandeling ging echter niet gepaard met een verbetering van de HR-QoL, vastgesteld met de Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Huidige analyse

In de huidige analyse is de HR-QoL van 1.061 IPF-patiënten die binnen de INPULSIS®-trials nintedanib (n = 638) of placebo (n = 423) kregen, nader vastgesteld. Daarbij werd gestratificeerd voor klinische factoren die geassocieerd zijn met ziekteprogressie, waaronder geslacht, leeftijd, GAP-stadium I vs. II/III en enkele longfunctieparameters (FVC en DLCO).

Vanwege de beschikbare gegevens verschilden de aantallen patiënten die per PRO geanalyseerd waren.

Significant minder achteruitgang

In de subgroepen met GAP-stadium II/III, FVC ≤ 80%, DLCO ≤ 40%, CPI > 45% en SGRQ > 40 toonden met nintedanib behandelde patiënten significant minder achteruitgang van verscheidene PRO’s in de loop der tijd vanaf baseline in vergelijking met de placebogroep (p < 0,05). Voor sommige andere PRO’s was er een trend voor minder achteruitgang vanaf baseline bij behandeling met nintedanib vs. placebo, onder andere bij patiënten met minder gevorderde ziekte.[/vsb-no]

Bronnen:
Kreuter M, Wuyts W, Wijsenbeek M, et al. Health-related quality of life in patients with IPF treated with nintedanib: stratified analysis from the INPULSIS® Trials. Am J Resp Crit Care Med. 2019;199:A4088.
Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.
Er zijn geen posts gevonden.
Er zijn geen podcasts gevonden.