Kwaliteit van leven van IPF-patiënten verbetert bij behandeling met nintedanib

Delen via:
ATS 2019

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

Bij patiënten met gevorderde IPF gaat behandeling met nintedanib gepaard met significant minder achteruitgang van verschillende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PRO’s) in vergelijking met placebo. Dit zou erop kunnen wijzen dat nintedanib de verslechtering van de gezondheid- gerelateerde kwaliteit van leven (HR-QoL) vertraagt. Dat is naar voren gekomen uit een gestratificeerde analyse van de INPULSIS®-trials.

Idiopathische pulmonaire fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die gepaard gaat met een achteruitgang van de kwaliteit van leven en levensverwachting. Er is een verband tussen achteruitgang van de kwaliteit van leven en verschillende markers voor ziekteprogressie, waaronder een afname van de FVC.

INPULSIS®-trials

In de twee placebogecontroleerde fase III INPULSIS®-trials ging behandeling met nintedanib gepaard met een aanzienlijke afname van de jaarlijkse FVC-achteruitgang in vergelijking met placebo. Dat is in overeenstemming met een vertraging van de ziekteprogressie.

Deze behandeling ging echter niet gepaard met een verbetering van de HR-QoL, vastgesteld met de Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Huidige analyse

In de huidige analyse is de HR-QoL van 1.061 IPF-patiënten die binnen de INPULSIS®-trials nintedanib (n = 638) of placebo (n = 423) kregen, nader vastgesteld. Daarbij werd gestratificeerd voor klinische factoren die geassocieerd zijn met ziekteprogressie, waaronder geslacht, leeftijd, GAP-stadium I vs. II/III en enkele longfunctieparameters (FVC en DLCO).

Vanwege de beschikbare gegevens verschilden de aantallen patiënten die per PRO geanalyseerd waren.

Significant minder achteruitgang

In de subgroepen met GAP-stadium II/III, FVC ≤ 80%, DLCO ≤ 40%, CPI > 45% en SGRQ > 40 toonden met nintedanib behandelde patiënten significant minder achteruitgang van verscheidene PRO’s in de loop der tijd vanaf baseline in vergelijking met de placebogroep (p < 0,05). Voor sommige andere PRO’s was er een trend voor minder achteruitgang vanaf baseline bij behandeling met nintedanib vs. placebo, onder andere bij patiënten met minder gevorderde ziekte.[/vsb-no]

Bronnen:
Kreuter M, Wuyts W, Wijsenbeek M, et al. Health-related quality of life in patients with IPF treated with nintedanib: stratified analysis from the INPULSIS® Trials. Am J Resp Crit Care Med. 2019;199:A4088.

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

sep 2021 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Tuberculose korter behandelen met rifapentine plus moxifloxacine

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

sep 2021 | Virale infecties

Lees meer over Tofacitinib vermindert overlijden of respiratoir falen door COVID-19

Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

sep 2021 | ILD

Lees meer over Hogere mortaliteit met cyclofosfamide bij acute exacerbatie van IPF

Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

sep 2021 | CF

Lees meer over Tripeltherapie effectief en veilig bij CF met gating- of residuele functiegenotype

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

18 nov 2021 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | ILD, PH, Sclerodermie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2021

maandag 8 nov 2021 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ERS in ORANJE 2021

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie leidt ook bij oudere NSCLC-patiënten tot overlevingsvoordeel

Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studie en meta-analyse wijzen op voordeel van longkankerscreening met lage dosis CT

Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Lees meer
Lees meer over Immunotherapie-combinaties effectief bij NSCLC met hersenmetastasen

Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Lees meer
Lees meer over Liquid biopsies en weefselonderzoek complementair bij behandeling NSCLC

Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cisplatine-pemetrexed-atezolizumab veilig bij mesothelioom

Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

Lees meer
Lees meer over Datopotamab deruxtecan effectief bij uitgebreid voorbehandeld NSCLC

MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening

Lees meer
Lees meer over MicroRNA-bloedtest lijkt bruikbaar voor longkankerscreening
Er zijn geen podcasts gevonden.