Kwaliteit van leven van IPF-patiënten verbetert bij behandeling met nintedanib

Delen via:
ATS 2019

Log hier in om volledige toegang te krijgen.

Login of Account maken

 

Bij patiënten met gevorderde IPF gaat behandeling met nintedanib gepaard met significant minder achteruitgang van verschillende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PRO’s) in vergelijking met placebo. Dit zou erop kunnen wijzen dat nintedanib de verslechtering van de gezondheid- gerelateerde kwaliteit van leven (HR-QoL) vertraagt. Dat is naar voren gekomen uit een gestratificeerde analyse van de INPULSIS®-trials.

Idiopathische pulmonaire fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die gepaard gaat met een achteruitgang van de kwaliteit van leven en levensverwachting. Er is een verband tussen achteruitgang van de kwaliteit van leven en verschillende markers voor ziekteprogressie, waaronder een afname van de FVC.

INPULSIS®-trials

In de twee placebogecontroleerde fase III INPULSIS®-trials ging behandeling met nintedanib gepaard met een aanzienlijke afname van de jaarlijkse FVC-achteruitgang in vergelijking met placebo. Dat is in overeenstemming met een vertraging van de ziekteprogressie.

Deze behandeling ging echter niet gepaard met een verbetering van de HR-QoL, vastgesteld met de Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Huidige analyse

In de huidige analyse is de HR-QoL van 1.061 IPF-patiënten die binnen de INPULSIS®-trials nintedanib (n = 638) of placebo (n = 423) kregen, nader vastgesteld. Daarbij werd gestratificeerd voor klinische factoren die geassocieerd zijn met ziekteprogressie, waaronder geslacht, leeftijd, GAP-stadium I vs. II/III en enkele longfunctieparameters (FVC en DLCO).

Vanwege de beschikbare gegevens verschilden de aantallen patiënten die per PRO geanalyseerd waren.

Significant minder achteruitgang

In de subgroepen met GAP-stadium II/III, FVC ≤ 80%, DLCO ≤ 40%, CPI > 45% en SGRQ > 40 toonden met nintedanib behandelde patiënten significant minder achteruitgang van verscheidene PRO’s in de loop der tijd vanaf baseline in vergelijking met de placebogroep (p < 0,05). Voor sommige andere PRO’s was er een trend voor minder achteruitgang vanaf baseline bij behandeling met nintedanib vs. placebo, onder andere bij patiënten met minder gevorderde ziekte.[/vsb-no]

Bronnen:
Kreuter M, Wuyts W, Wijsenbeek M, et al. Health-related quality of life in patients with IPF treated with nintedanib: stratified analysis from the INPULSIS® Trials. Am J Resp Crit Care Med. 2019;199:A4088.

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

jan 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Rechtstreekse vergelijking mRNA-vaccins bevestigt effectiviteit

Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

jan 2022 | Chirurgie

Lees meer over Opereren van neuspoliepen beter dan alleen medicatie

Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

jan 2022 | Bacteriële infecties, Pneumonie

Lees meer over Effect van CRP POCT op het voorschrijven van antibiotica voor ondersteluchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners

Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

jan 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Bamlanivimab plus etesevimab bij milde of matige COVID-19

Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

jan 2022 | Astma

Lees meer over Tripeltherapie bij ongecontroleerd astma: een netwerkmeta-analyse van fase III-studies

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma